Kohtuliku hüpoteegi kustutamine

Enn 18.07.2018 12:08 (1 aasta tagasi)

Kui võlgnik on võla tasunud. Kes peab maha võtma kohtuliku hüpoteegi. Kas sellega kaasnevad kulud võlausaldajale või võlgnikule.

Onari Kämmal 24.07.2018 09:19 (1 aasta tagasi)

Hüpoteegi maha võtmist saab nõuda kinnistu omanik. Kuna see on notariaalne kanne, siis kaasnevad sellega ka kulud - kes need tasub, sõltub kas lepingutest või eri poolte omavahelisest kokkuleppest.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.