korteriühistust

mannu 8.04.2019 16:23 (1 aasta tagasi)

kas seadus näeb ette, kui on korteriühistu ja on rõdud. rõdude remondiks arvestatakse mitte rõdu suurust vaid hoopis korteri suurust ja nii on olukord kus 1-toalisel on kõige suurem rõdu, aga remondi maksumus kõige väiksem. minu arvates see ei ole õiglane, aga kes selle paika paneb, kas remondi maksumust arvestatakse ruutmeetri või millegi muu (rõdu suuruse) järgi? ja veel. teises ühistus on ka probleem. kas seadus näeb ette ka seda, et kas iga korter omab ühte häält või arvutatakse korteri hääli ruutmeetrite järgi? selles majas tundub et on selline kord, et arvutatakse hääli ruutmeetrite järgi ja on tekkinud olukord , et ühel ühetoalisel on on rohkem hääli kui kahetoalisel, sest ühesed on kõige suuremad meil. oluline on see nüüd, kui hakkasime hääletama ja tänu ühetoaliste nõudmisele peavad vähemate häältega kuid suuremad korterid olema nõus otsusega. kas tõesti seadus paneb need asja paika nii või on seda võimalik ka vaidlustada ja/või muuta??

Anna 8.04.2019 20:08 (1 aasta tagasi)

See on iga ühistu otsustada, kuidas remondiraha jagatakse. Üldjuhul kogutakse ikka korteri ruutmeeetri järgi, kuid on ka korteriühistuid kes koguvad kindla summa iga korteri kohta, näiteks 20 eur kuus. NB korteri juurde pole rõdu ruutmeetreid arvestatud, tavaline kom.maksed arvestatakse põranda pinna järgi. Olen ühistu liige, kuid ma pole küll kuulnud, et häälte arv vastavalt ruutmeetrile. See oleks nii, et 20 ruudune on üks hääl ja 80 ruudune 4 häält. Kuid ruutmeetrid on erinevad ja tekivad komakohad ning segadust kui palju... ülďjuhul ikka üks korter ja üks hääl. Maja fassadi puhul on samamoodi ju kui otsaseinu soojustatakse ega see ei tähenda et keskel elad, ikka maksad, sest maja on ühine.

9.04.2019 05:56 (1 aasta tagasi)

Aluseks on kü põhikiri. Samas primaarseks on uus korteriomandi ja -ühistuseadus. Suuremate remonditööde puhul peab üldkoosolekul olema: "...vastavasisulise korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest." Nii et oluline on nii otsuse poolt olevate liikmete arv ja samaaegselt ka nende korterite m2 suurus. Kui poolt hääletanud liikmeid on küll üle poole, kuid nende korterite m2 summa kokku alla poole kogu kaasomandi osadest, siis otsust vastu võtta ei saa.

mannu 9.04.2019 14:09 (1 aasta tagasi)

kü-le. kuskuskus on see kõik kenasti kirjas, et loeb lisaks häältele ka korterite m2 suurus. palun viidet seadusele.

mannu 9.04.2019 14:11 (1 aasta tagasi)

rõdude remondiks ei kasutata olemasolevaid rahasid ega remondirahasid, vaid iga korter peab ise maksma oma korteri rõdu remondi kinni. ja ei meeldi see et aluseks võetakse mitte rõdude vaid korterite suurus. kuigi kõige väiksemal korteril on kõige suurem rõdu, seega tema maksab hoopis vähem, kui mina, kellel on rõdu tema omast väiksem.

CC 9.04.2019 15:42 (1 aasta tagasi)

see kuidas KÜ kulusid jagab, on tema enda otsustada. Kui see ei vasta põhikirjale, siis tuleb pöörduda ja nõuda põhikirja alusel jagamist. Praegune süsteem on ilmselt nii, et on summeeritud kõikide rõdu omavate korterite elamispind ja sealt vastavalt iga ühe osa järgi jaotatud ka renoveerimise kulud. Miks ei jaotata rõdude suuruse järgi? Võimalik et sel põhjusel, et tegemist pole ametlikult korteri reaalosaga. Mõnes kohas on rõdu kaasomandi osa kuna see kuulub välisfassaadi juurde ja korteritel on vaid kasutusõigus seatud nendele.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.