Üürilepingu ülesütlemine

Olari 23.04.2019 17:10 (1 aasta tagasi)

Üürime elukaaslasega korterit. Kuna esimese aasta oli meil tähtajaline leping ja seda kirjalikult ei pikendatud, siis läks edasi suulisel kokkuleppel (tähtajatu). Nüüd oleme seda korterit üürinud juba 5 aastat ja plaanime võimalikult kiiresti osta oma kodu. Seega minu küsimus, kas me peame üürileandjat veel 3 kuud orjama või on võimalik ka üürileping kuidagi 1 kuulise etteteatamisega ära lõetada? Point selles, et kolime teise Eesti otsa ja ei tahaks nagu niisama tühja maksta, kuna lõpetame siin ka töösuhted.

myha 24.04.2019 04:43 (1 aasta tagasi)

Jah, vastavalt seadustele peate te veel 3 kuud üürileandjat "orjama", seda juhul kui te temaga ise kokkuleppele ei jõua. Keegi ei keela seda "orjamist" vastastikusel kokkuleppel ka lühema ajaga lõpetamast. Samas minule jääb arusaamatuks - miks te teda juba 5 a olete "orjanud", kuigi teil on sõlmitud korrektne üürileping, kus olete vastu saanud täpselt seda, mille eest olete maksnud.

Olari 24.04.2019 04:52 (1 aasta tagasi)

Teema selles, et üürisime hea hinnaga keskmises seisus korterit. Nüüd tahab omanik viia üürihinna vastavusse turuhinnaga, ise sealjuures pole 5 aasta jooksu ühtegi parendust teinud. Vaidlustasime asja üürikomisjonis, kuid seal ta tegi meid kohe maha ja ajas oma õigusi taga. Ta nagu ei soovinudki meist veel lahti saama, vaid seda, et maksaksime talle soovitud hinda. Nüüd on plaan võtta laen ja kolida Tallinnast üldse koos perega ära, sest sellise hinna maksmine käiks meile üle jõu ja poleks päris see, mida ootame. Jääksime talle lihtsalt võlgu... Aga teda see vist väga ei huvita. Kuidas edasi toimida?

Reelika 24.04.2019 05:21 (1 aasta tagasi)

Vastavalt VÕS § 299 lg 2 p 3-le tuleb üüri tõstmine ära põhjendada ja ära näidata vastav arvestus. Turuhinnaga vastavusse viimine ei ole põhjendus. Sellisele järeldusele on jõudnud Riigikohus oma 28.02.2018 lahendis 2-16-10710, kus kirjutab järgmist: "Maakohus leidis oma otsuses, et kuna kostja tõstis üüri selliselt, et see oli kooskõlas turuhinnaga, siis oli üüri tõstmine kehtiv. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, märkides, et põhjendus, et üüri tõstetakse tulenevalt turuolukorrast, on piisav selleks, et üüri uue suuruse põhjendamise nõude (VÕS § 299 lg 2 p 3) saaks lugeda järgituks. Kolleegium sellega ei nõustu ja leiab, et VÕS § 299 lg 2 p-s 3 sätestatud nõue ei ole täidetud, kui üürileandja märgib teates üüri tõstmise põhjusena üksnes seda, et uus üür on kooskõlas turuhinnaga. " (p 12).

Olari 24.04.2019 05:31 (1 aasta tagasi)

To Reelika: Üürikomisjonis selgitasime ka seda, aga millise otsuse nemad teevad, saame teada alles 30-ndal aprillil. Praegu ei saa vist lepingu ülesütlemist ka veel teha, kuna menetlus alles käib?

Reelika 24.04.2019 05:36 (1 aasta tagasi)

See ei tohiks segada lepingut korraliselt üles öelda ma arvan. Seal komisjonis nagu ma aru sain vaidlustasite vaid üüri tõstmise.

Olari 24.04.2019 05:39 (1 aasta tagasi)

Jah. Kuid kas on võimalik ka ilma probleemideta lõpetada leping kiiremini, kui 3 kuulise etteteatamise ajaga? Me lihtsalt ei suudaks maksta üüri ja laenu samaaegselt. Tahaksime võimalikult ruttu siit minema saada.

Reelika 24.04.2019 06:27 (1 aasta tagasi)

VÕS § 312 lg 1 ütleb, et ...võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Sellest võib välja lugeda, et see 3 kuud on minimaalne tähtaeg, et vähemalt 3..kui mitte rohkem vms.

vastus 24.04.2019 08:20 (1 aasta tagasi)

Võimalik on selliselt, et isikud suhtlevad omavahel. Sina võtad üürileandjaga ühendust ja teatad, et tahan üürilepingu lõpetada ja su korterist välja kolida nüüd ja kohe. Kas oled sellega nõus? ja võidki ju inimlikult selgitada, et näed, ostsin omale päris oma kodu ja kahjuks ei suudaks sulle rohkem üüri maksta. Sellekst, et võlgasid ja probleeme vältida, ehk lepime kokku?

Reelika 24.04.2019 12:11 (1 aasta tagasi)

See on selline libedale teele minek..pärast tagantjärgi ütleb, et näed sa ikka ei teatanud nii ja naa palju ette ja leping seega polegi üles öeldud ja sa oled mulle nüüd aasta jagu üüri võlgu vms..

??? 24.04.2019 14:37 (1 aasta tagasi)

Mis siin libedat on? Üks isik teeb teisele ettepanaku. Juhul kui teine on ettepanekuga nõus, sõlmivad need kaks isikut kokkuleppe - meie isikud A ja B leppime kokku, et lõpetame üürilepingu alates .....

Põrguline 25.04.2019 02:23 (1 aasta tagasi)

Tekkis siin lugedes selline kiuslik mõte, et huvitav kas sellel üürileandjal on kõrvaltulult st. korteri üüri tuledelt tulumaks makstud. Tavaliselt omanikud ei deklareeri sellist asja vaid võtavad seda iseenesest mõistetavalt...

Olari 25.04.2019 05:27 (1 aasta tagasi)

To Põrguline: Ma olen sellele isegi mõelnud, aga sellele rõhuda või sellega ähvardada me teda ei saa. Lisaks eelpool toodule: Kui ma üürikomisjonis asja vaidlustasin, siis oli mul vaja kõrvalkulusid tõendavavaid dokumente. Kuna mul neid endal enam säilinud eriti pikalt ei ole, siis vastavalt VÕS §292 lg2. järgi on mul õigus neid üürileandjalt küsida. Tema sellele palvele ei vastanud vaid pidas sellist asja idiootsuseks nagu ta üürikomisjonis väitis. Nüüd siis esitasime palve kokkuleppe saavutamiseks, et üürisuhe lõpetada võimalikult ruttu, kuna tahame laenu võtta ja oma kodu osta, siis ei jaksaks me enam kahte asja korraga maksta. Huvitav, kas ta sellele jätab ka vastamata ja peab seda idiootsuseks?

wena 25.04.2019 06:07 (1 aasta tagasi)

Kulla Olari, see mida sa saavutada soovid, on VASTASTIKUNE kokkulepe. Seda ei saa teha nii, et üks pool viskab teisele paberid "näkku" ja arvab et teine pool peab nendega nõustuma. Kui sa varem oled igati püüdnud teda kahjustada - kaevanud igale poole ja nõudnud ei tea mida - siis mina vastaspoole asemel viskaks need sulle tagasi ja maksad ilusti need 3 kuud ära. inimesed võiks aru saada, et esimesel kohal peavad olema omavahelised suhted - alles siis minna üürikomisjonidesse ja kohtutesse - mitte vastupidi.

Reelika 25.04.2019 07:14 (1 aasta tagasi)

See ei ole vastastikune kokkulepe, see on kompromiss:))

hozu 25.04.2019 07:21 (1 aasta tagasi)

kompromiss on see, kui mõlemal poole on surve jõuda kokkuleppele. Seadusest tulenevalt on tähtajatu lepingu lõpetamine 3 kuud miinimum. teisel poole pole mingit survet seda kompromissi teha ja seadus on ka tema poolel.

Reelika 25.04.2019 07:37 (1 aasta tagasi)

Vastastikune kokkulepe on pigem selline, kus mõlemad osapooled nõus. A la lõpetame lepingu, jah, pole probleemi.. Samas kompromiss on midagi sellist, kus nõus ei olda, vaid mõlemad siis otsivad asjale mingit ühisosa, mingisugust lahendust. Mõlemad taganevad enda asjus natuke, tulevad mingil määral teisele osapoolele vastu ja teine osapool teeb seda samuti. See on kompromiss, kus tehakse järelandmisi. Aga jah tegelikult on selle üldmõiste siiski vastastikune kokkulepe, kuidas see siis saadi (a la kohe oldi nõus) või saadi see kompromissi (tehti järelandmisi) käigus:)

Olari 25.04.2019 06:13 (1 aasta tagasi)

Ma saan suurepäraselt sellest aru. Aga kui vastaspool isegi ei soostu vastama minu ettepanekutele, peab neid idiootsuseks ja raiub nagu tuld, et temal on õigus sellele ja sellele, kuidas siis mina peaksin käituma? Et jah, kulla üürileandja, me oleme sellega nõus. Tõstke üür nii kõrgeks, kui soovite ja me maksame. Kas siis meil pole nagu millelegi õigust?

hozu 25.04.2019 07:23 (1 aasta tagasi)

teil on õigus leping üles öelda seaduses ettenähtud tingimustel ehk 3 kuud minimaalselt peale etteteatamist.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.