Pärand, üks pärandaja muudab meelt

kertu 21.09.2019 14:56 (1 aasta tagasi)

Tere, kuidas sees siis on. Abikaasad lepivad kokku ühise päranduse saaja ja kui üks abikaasadest sureb, ei tohi teine pärandaja päranduse saajat hiljem enam muuta või on erandjuhuseid, et saab ? Või kas ühist testamenti saab hiljem sellises situatsioonid muuta, st et muudan meelt ja annan testamendiga kogu vara hoopis kellelegi teisele ?

soki 22.09.2019 12:17 (1 aasta tagasi)

Kui testamendiga on määratud, et pärand läheb üle kolmandale isikule, ei ole üleelanud abikaasal õigust seda korraldust muuta ega oma surma korraks teistsuguseid korraldusi teha. Nii nagu igat teist testamendiga tehtud korraldust, võib ka abikaasade vastastikusest testamendist tulenevat korraldust tühistada. Seaduse kohaselt saab abikaasade vastastikuses testamendis sisalduvaid vastastikku siduvaid korraldusi mõlema abikaasa eluajal kumbki abikaasa tühistada ühepoolselt. Abikaasade vastastikuse testamendi tühistamiskorraldus peab olema notariaalselt tõestatud. Korraldus loetakse tühistatuks, kui teine abikaasa on kätte saanud teate korralduse tühistamise kohta. Pärast abikaasa surma saab üleelanud abikaasa korralduse tühistada üksnes juhul, kui ta loobub pärandist, mis talle vastastikuse testamendi alusel määrati.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.