Kohtuistungi helisalvestid

Uks loll 8.01.2020 10:58 (5 kuud tagasi)

Tere! Küsimus järgmine: kui kaua hoiab Eesti kohus arhiivis kohtuistungi helisalvestised? Küsimus puudutab nii esimese kui ka teise astme kuritegude kohtuistungeid mis on olnud ligi 10 aastat tagasi. Samas ehk keegi teab ka seda, et kuidas saada prokuratuurist kätte ORIGiNAALI süüdistusakti koopiat? (Seni on saadetud muudetud süüdistusakti koopiad). Tänan.

Reelika 8.01.2020 15:00 (5 kuud tagasi)

Vastavalt justiitsministri määrusele "Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord" § 4 - Kohtuistungi helisalvestist säilitatakse sama kaua kui kohtuistungi protokolli ja see hävitatakse koos kohtuistungi protokolliga. Kohtuistungi helisalvestis hävitatakse selle kustutamisega.

Uks loll 8.01.2020 16:21 (5 kuud tagasi)

Väga suur aitüma! Lihtne ning konkreetne! Nüüd oleks vaja veel saada kuidagi kätte originaal süüdistusakti

Helmi 14.01.2020 09:22 (5 kuud tagasi)

Aga mine kohtusse ja tutvu toimikuga

Üks loll 15.01.2020 07:58 (5 kuud tagasi)

Helmi Tegu on 2011 aastal kohtus olnud juhtumiga. Teise astme kuritegu mis jõudis kohtusse üle viie aasta peale väidetava teo toimepanemist ning kus kohtusaalis prokurör valetas süüdistatava kahjuks. Nüüd kus on olemas kohtuistungi protokoll tahaks seda võrrelda kohtuistungi helisalvestitega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.