üks teema, kaks otsa

emamarta 13.02.2020 09:48 (11 kuud tagasi)

vanaema elab oma pojaga koos korteris. vanaema kinkis selle korteri notaris oma pojapojale ja lepingus oli kirjas, et vanaema tohib seal korteris elada surmani. vanaema suri ära. pojapoeg on elanud seal korteris algul koos vanaemaga, hiljem ilma vanaemata, üle kahe aasta. mõlemad pojapojad on selle poja lapsed, kes elab samuti seal korteris siiani. pojapojal on seni suuline kokkulepe oma vennaga , et korter müüakse kunagi ära ja rahad jagatakse nii nagu siis võimalik on. vahepeal on vennal tulnud mõte, et tema tahaks ka saada korteri kaasomanikuks. küsimus 1. sellisel juhul kui korter müüakse, siis seni sees elanud pojapoeg ei pea müügilt maksma tulumaksu, sest see on olnud tema alaline elukoht, tema vend aga peab ? seega oleks mõistlik korter müüa sellel pojapojal, kelle oma see korter on ja siis ei ole mingit tulumaksu maksmist. pärast jagatakse rahad nii nagu algselt oli mõeldud. aga suur probleem on nüüd selle korteris seni elanud isaga ehk vanaema pojaga. tema on padujoodik ja sellest tulenevalt raske puudega isik. kui korteril müügiks on korteril üks omanik, kas temal on kohustus muretseda isale uus elamispind? kas isa saab nõuda, et kui ta seni on kasutanud 2 tuba, et ka uus elamispind peab olema vähemalt 2-toaline? kas ta saab nõuda, et ka asukoht peab olema sama, st. kui praegu kesklinn, siis ka uus korter peab olema samas piirkonnas? kas isa saab seda nõuda AINULT kohtu kaudu? kuna tal kohtusse andmiseks raha pole, siis oleks selle koha pealt nagu muretu? isa ei leia, et temal on alkoholiga probleeme, ta ei ole nõus minema hooldekodusse ega alkoravile. samas joob iga päev ja suitsetab öösiti voodis. isa ei ole veel pensioniealine, kuid liikumispuude ja muu puude pärast , ei ole võimeline mitte mingit tööd tegema. ja ta ei tahagi. sest praegu maksab samas elav pojapoeg kinni isa elektri, toasooja, osaliselt söögi. alkohol ja suits jõuavad isani viisil, mida poeg takistada ei saa. oleme uurinud, seaduse järgi ei saagi mitte midagi teha. ainult kohtu kaudu taotleda eestkosteõigust, aga ka siis jääb isale ikkagi piisav raha, et ennast alko ja suitsuga varustada. küsimus 2. kas isale uue elamispinna ostmine on ühe või mõlema poja ühine mure juhul, kui praegune korter kuulub endiselt ühele pojapojale. aga kui nad ikkagi sätivad korterile ühisomandi vormi? ühesõnaga tahame ajada asju nii et seadusega vastuollu ei läheks. kumbagi poega ei ole isa kasvatanud, lahutus toimus siis kui mõlemad pojad olid alles esimeses-teises klassis koolis. sealt algas ka nende eraldi elu. kõik nõuanded teretulnud

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.