Kohtutäituri võlad

Piret 20.04.2020 11:28 (5 kuud tagasi)

Tere! Päris on osakud,aga pangakonto on arestitud kohtutäiturite poolt.Kuidas peaksin edasi toimetama,et nad ei saaks minu osalistele ligi.võkad on juba ligi 10 aastat vanad.

J. 20.04.2020 13:58 (5 kuud tagasi)

Ei saa küsimusest aru. Mida tähendab "Päris on osakud" ja kes on osalised? Pealkirja järgi tundub, et kohtutäituril on mingid võlad.

Piret 20.04.2020 14:04 (5 kuud tagasi)

Vabandust.mina olen oma vanaisa pärija.tema pärandas mulle SEB pangas olevad osakud.pangakonto on arestitud kohtutäiturite poolt.

J. 20.04.2020 15:05 (5 kuud tagasi)

Vanaisa pangakonto on arestitud?

Piret 20.04.2020 16:39 (5 kuud tagasi)

Minu

wetu 20.04.2020 16:55 (5 kuud tagasi)

Alustada tuleks sellest, kas võlad on aegunud või mitte? Kui on aegunud, tuleb täiturite nõuded aegunuks tunnistad aja taotleda konto aresti alt vabastamist. Kui ei ole aegunud, tuleb võlg ära maksta ja siis konto vabaneb aresti alt. Mingil muul seaduslikul moel pole võimalik neid osakuid omandada, ilma et kohtutäiturid seaduslikult sinu võlgade katteks need osakud ei realiseeriks.

J. 20.04.2020 18:34 (5 kuud tagasi)

Alustada tuleks sellest, et oma küsimus õigesti formuleerida. Mis osakud ja mis nendega teha tahetakse? Kui näiteks kogumispensioni osakud, mida soovitakse liita oma pensioni osakutega, siis pangakonto arestimine ei puutu asjasse. Täitur ei pääse nendele nagunii ligi. Kui muud väärtpaberid, siis saab täitur need arestida nii või teisiti ja võla katteks rahaks teha. Kui soov on ise osakud rahas välja võtta, siis tuleb enne täituriga asjad ära klaarida. Täituri juures olevad võlad ei aegu enne järgmist aastat, täpsemalt 05.04.2021.

Reet 18.06.2020 09:20 (3 kuud tagasi)

Selgitan, et tsiviilasjades ei aegu võlad mitte enne 05.04.2021, vaid 01.03.2021. Riigikohus on TsÜS § 157 lg-d 1 ja 2 koostoimes VÕSRS § 9 lg-ga 4 tõlgendades leidnud, et enne 1. märtsi 2011 tekkinud aegumata nõuetele hakkas 1. märtsist 2011 kulgema kümne aasta pikkune ja 1. märtsil 2021 lõppev aegumistähtaeg. Kuid siinkohal tuleb silmas pidada, et see puudutab tsiviilnõudeid. Väärteo-, kriminaal- ja maksuasjades on jälle teised aegumistähtajad.

J. 18.06.2020 14:13 (3 kuud tagasi)

VÕSRS § 9 lg 4 sõnastust on muudetud. 01.03.2011 asemel on seal nüüd 05.04.2011.

Reet 18.06.2020 20:31 (3 kuud tagasi)

tänud viitamast :D

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.