KÜ ja ilmsete joobetunustega isikute keeld

lõhu@jakusepõrmandule.ee 6.09.2020 07:33 (2 kuud tagasi)

Millised on kortermajas ühe korteriomaniku võimalused takistada, keelata, ära saata elamut ja öörahu rikkuvaid ebakaineid? Kas politseid kasutamata, vahetult ise keelates pigem rikutakse vaba maa vabade inimeste, teise korteriomaniku, elaniku õigusi?

bysi 6.09.2020 12:30 (2 kuud tagasi) vasta...

kust kohast neid ära saata? Kui nad on kellegi korteris siis on keelatud sinna siseneda. Kui nad on trepikojas, siis loomulikult on igal kaasomanikul õigus rahu rikkuvaid isikuid minema sealt saata. Aga oma isikliku tervise huvides soovitan helistada 112.

lõhu@jakusepõrmandule.ee 7.09.2020 06:13 (2 kuud tagasi) vasta...

Mismõttes keelatud? Kes keelab? Kui korteris lärmatakse ja ukse alt koridori kusi voolab? Kui korterist kutsutakse appi? Kui korteris rebitakse maha elektrisüsteeme ja majas lööb teistelgi pimedaks? Kui koputamisele vastatakse jaa. Kuni numbri valid ja auto jõuab, pead iga kord ootama ja laskma toimuda? Samad nimed ja näod tulevad, pudelid käes või enne tulekut juba lolliks joodud.

J. 7.09.2020 10:07 (2 kuud tagasi) vasta...

Kodu puutumatusest oled midagi kuulnud? Isegi politsei ei tohi loata kellegi koju siseneda muidu, kui on oht kellegi elule, tervisele või vabadusele, ammugi siis tavakodanik. Kui korteris karjutakse appi, siis tulebki politsei kutsuda, mitte ise supermani mängida. Muidu võib juhtuda, et abivajajaid on pärast ühe võrra rohkem. Kui korteris pidevalt lärmatakse ja pidutsetakse nii, et see teiste elanike rahu häirib, siis võib üldkoosolek otsustada korteri sundvõõrandamise. Ka selleks on hea, kui on tehtud politsei väljakutseid rahurikkujate korralekutsumiseks, sest see on kohtus heaks tõendiks.

unustage ära 7.09.2020 21:01 (2 kuud tagasi) vasta...

Mis kodust saab rääkida, kui elanikud, omanikud on oma kodu ja ka teiste omandit ise otsast kütnud. Omandi puutumatus, eksole. Püha lihtsameelsus, alkohoolikud, toksikomaanid, narkomaanid. Isegi üldkoosoleku häälte kokkusaamisel on võimalik, et kohaleilmumatute arvelt satub hääletama sõltlaste enamus. Või valetunnistama.

8.09.2020 06:44 (2 kuud tagasi) vasta...

Pralle puhul tuleb kõigepealt kutsuda politsei. Las panevad kirja mis seal toimus. Seejärel teist korda. Kokku kutsuda KÜ üldkoosolek, kus päevakorras punkt: korter 11 korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. § 32. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine (1) Kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. (2) Võõrandamisnõude võib eelkõige esitada, kui korteriomanik: 1) on korduvalt jätnud täitmata käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud kohustused; 2) on vähemalt kuue kuu majandamiskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu või 3) häirib oma tegevusega oluliselt teiste korteriomandite teostamist. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitamise üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel. (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitamist ei saa korteriomanike kokkuleppega välistada ega piirata. (5) Kui kinnisomand on jagatud kaheks korteriomandiks, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitada üks korteriomanik teise vastu.

unustage ära 8.09.2020 07:20 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui kaine korteriomanik on rikkunud korduvalt ja... teised ei pea enam võimalikuks... Vaat nii, kui saate aru, kuidas asi on vaadeldav.

? 8.09.2020 09:54 (2 kuud tagasi) vasta...

Kus kohas sa küll seal seaduses sõna "kaine" leidsid? Mitte ei leia.....

vuxo 8.09.2020 15:20 (2 kuud tagasi) vasta...

järsku saaks ise enne kaineks kui juurafoorumisse kommenteerima tuled?

? 10.09.2020 11:35 (2 kuud tagasi) vasta...

Palun täpselt viidet, kus seal seaduses on kirjas "kaine"

vuxo 10.09.2020 14:41 (2 kuud tagasi) vasta...

see remark oli "unustage ära" nimelisele.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ __   ___   _____  _  _  
 | |/ //  / _ \\  |__ // | || | || 
 | ' //  / //\ \\  / //  | || | || 
 | . \\ | ___ || / //__ | \\_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_|| /_____|| \____// 
 `-` --` `-`  `-` `-----`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.