Tõendamaks oma väiteid

Agu 17.04.2022 14:46 (1 aasta tagasi)

Tere- kas Täna, kohtule ma tohin edastada helisalvestist, mis on tehtud salaja, kuid tõendaks kindlalt, et minul puudub süü ja teine osapool valetab teadlikult? Soovin ju tõendada omal süü puudumist igal, mulle sobival viisil.

xesa 22.04.2022 07:38 (1 aasta tagasi)

kus on meie staarkommentaator J.? Paluks vastuseid - ja viidetega!

Agu 22.04.2022 08:05 (1 aasta tagasi)

:( läheneb päev, mil saaksin apeleerida otsust, mis tehti minu kahjuks. kostja vaid naerab. ainus viis seda murda oleks esitada salajane salvestis, kuid-on antud mõista, et siis ma tõmbaks täiega endale vee peale...

Prioriteet 22.04.2022 10:48 (1 aasta tagasi)

Huvi pärast küsin et kas tegu töövaidlusasjaga või mis asjas? Tõendi võite alati esitada ja paluda selle vastuvõtmist. Las siis kohus põhjendab kui vastu ei võta. Kui tegu oma isikliku telefonikõne salvestusega, siis see on küll lubatav tõend.

Agu 22.04.2022 11:40 (1 aasta tagasi)

tsiviil, Võlaõigus. heli on diktofon, kohtumine menetluse ajal, vestlus.

Prioriteet 24.04.2022 18:55 (1 aasta tagasi)

Riigikohus on lahendis nr 3-1-1-5-09 leidnud, et isikul on õigus salvestada temale enesele suunatud sõnumeid mistahes viisil ja neid avalikustada. Ehk leiad ka mõtteid Rk lahendist asjas nr 3-17-842/44, see oli küll töövaidlusasjas, kuid osa teemast on just salajasest salvestamisest. Tihtipeale polegi võimalik kellegi valeväiteid muul viisil ümber lükata ja oma süütust tõendada, kui varjatult salvestada vestlust. Edu!

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.