Ei saa seaduse sõnastusest aru

Inimene 18.03.2024 19:28 (2 kuud tagasi)

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012005 - jäätmeseadus. Seal on pügal: § 2. Jäätmed (1) Jäätmed on mis tahes vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. [RT I, 09.11.2011, 1 - jõust. 10.11.2011] Laev? Miks laev? Mismoodi see laev nüüd asjasse puutub? Üldise jutu sisse tuuakse korraga palju kitsam kategooria ja ma ei saa enam millestki aru.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____    ___   _  _   ___  
| __ \\  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
| | \ || / //\ \\ | |/\| || / //\ \\ 
| |__/ || | ___ ||| /\ || | ___ ||
|_____// |_|| |_|||_// \_|| |_|| |_||
 -----`  `-`  `-` `-`  `-` `-`  `-` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.