Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

BIG autolaen

Onari Kämmal 22.08.2017 18:24 (1 paev tagasi) vasta...

Vastus küsimusele "Miks." on tõenäoliselt see, et laenulepingu järgi on antud sõiduk ka laenu tagatiseks ning seetõttu pakutakse ilmselt veidi soodsamat intressi kui ilma mingi tagatiseta tarbijakrediidile. Aga tavalisele tarbijakrediidile pakub hetkel vist InBank turu parimaid tingimusi.

Teise isiku ID-kaardiga lepingu allkirjastamine

joda 22.08.2017 13:32 (1 paev tagasi) vasta...

eraisikul pole KYC kohustust, seega tal on täielik õigus nõuda laen tagasi sinult. Nagu eespool kirjutatud, saad sa anda oma tütre kohtusse ja nõuda regressikorras sisse selle raha temalt. Isegi kriminaalkorras süüdimõistmine ei aita seda võlga tütrele edasi kantida.

BIG autolaen

A 22.08.2017 13:09 (1 paev tagasi) vasta...

Saaksid võtta ju puudutuleva osa tasumiseks lihtsalt tarbijakrediiti. Sihtotstarbeline autolaen ongi mõeldud üksnes auto soetamiseks ning kui sa lepingutingimusi ei täida ja 2 kuu pärast soetatud sõiduki tehnilist passi ei esita, siis saadki pangalt leppetrahvi nõude.

Teise isiku ID-kaardiga lepingu allkirjastamine

Raine 22.08.2017 10:31 (2 paeva tagasi) vasta...

Laen on võetud hiljuti, laen on sõlmitud läbi netiportaali, mida haldab OÜ, kuid laenulepingus on laenuaandjaks märgitud eraisik

Onari Kämmal 21.08.2017 10:28 (3 paeva tagasi) vasta...

Millal need laenud võetud on? Juba päris ammu peab ju enne esimese laenu võtmist KYC raames ka füüsilise isikutuvastamise tegema kas laenuandja või siis mõne nende partneri (Omniva pakub paljudele seda teenust) juures. Siis tekiks küsimus, et kuidas see sai läbi minna ja kas laenuandjal/tuvastuspartneril on ka mingi vastutus selle läbilaskmise eest. Kui võeti siis, kui sai veel puhtalt ID-kaardiga sõlmida, siis on paraku nii jah, et laenuvõtjal on kõik õigused Sinult see raha välja nõuda. Ja Sinul on õigus omakorda tütrelt.

vuqu 20.08.2017 12:05 (3 paeva tagasi) vasta...

Aga siis pöördudki võlausaldajate poole selle infoga, et sul pole raha maksta ja toimub kriminaalmenetlus. See ei pruugi aga kuidagi nende soovi vähendada, sest nende silmis oled sina võlgnik, sina pead maksma ja hiljem regressikorras oma tütrelt selle summa tagasi nõudma. Lisaks - inimesel on omal vastutus, et tema ID kaart ja paroolid ei satuks teiste inimeste käsutusse.

Nõue pärijate vastu, kas ja kuidas võimalik?

riwa 20.08.2017 11:58 (3 paeva tagasi) vasta...

Vaielda võib mille iganes üle, kuid selle info põhjal ütlen, et ei ole õigust - va juhul kui pole sõlmitud pärandusleping. Tavaliselt võiks sarnaste asjade puhul viidata alusetule rikastumisele, kuid see eeldaks lepingulisi suhteid Matiga ja seda tuleks ka ära tõestada. Kuna Mati on surnud ja tõenäoliselt oli tegemist suusõnalise kokkuleppega, siis vaevalt, et sa seda suudad. Praeguse seisuga on tegemist kinkega ja sa oled oma heast tahtest majja investeerinud.

Kuidas näeb ette seadus?

OZ 20.08.2017 11:46 (3 paeva tagasi) vasta...

Kui KÜ on juba alustanud võla väljanõudmise menetlust, siis ei tule see kuidagi uuele omanikule kaasa.

Onari Kämmal 19.08.2017 22:11 (4 paeva tagasi) vasta...

Ei või keelata. Aga üürivõlg ei jää endisele omanikule, vaid tuleb uuele kaasa.

Üürniku tekitatud kahju üürikorteris

Baret 19.08.2017 07:01 (5 paeva tagasi) vasta...

peabki endise olukorra taastama ehk ainult kasutatud valamu paigaldama. Endine olukord ei ole ju tuttuus valamu ja kapp.

Kinnisvara broneerimislepingu ettemaks

bbb 18.08.2017 10:19 (6 paeva tagasi) vasta...

unustasin lisada, et sa võid selle raha tagasi nõuda alusetu rikastumise varal: § 1028. Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused  (1) Kui isik (saaja) on teiselt isikult (üleandja) midagi saanud olemasoleva või tulevase kohustuse täitmisena, võib üleandja saadu saajalt tagasi nõuda, kui kohustust ei ole olemas, kohustust ei teki või kui kohustus langeb hiljem ära. Kui keelumärget poleks või/ja müüja oleks seda märkinud, siis seda õigust poleks.

bbb 18.08.2017 09:45 (6 paeva tagasi) vasta...

Aga palun loe seda "suvalist netist välja prinditud blanketti, millele sa allkirja andsid" - mida seal on öeldud selle kohta kui müüja ei saa objekti müüa. Broneerimisleping peaks sätestama, et kui müüja kinnisasja siiski ostjale ei müü, tuleb broneerimistasu tagastada ning ostjal on õigus nõuda omakorda kompensatsiooni tema käest. Iseenesest on broneerimisleping ainult kompensatsioon müüjale, et ta teatud perioodi jooksul hoiab kinnistut ostjale ja see ei kohusta kedagi müüma ega ostma. Hea soovitus on siiski "suvalistele" dokumentidele mitte allkirju anda.

Alusetu maksenõue - kuidas lahti saada?

Puuga pähe 18.08.2017 00:33 (6 paeva tagasi) vasta...

Ilmselt saad ise kohtu poole pöörduda. Mingi selline kohtulahend on isegi olemashttps://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=133820856

PÕHINÕUE AEGUMISE AVALDUS

A 17.08.2017 17:45 (6 paeva tagasi) vasta...

... ei tohiks alust aegumise mittekohaldamiseks olla.

A 17.08.2017 17:44 (6 paeva tagasi) vasta...

KarS § 82 lg 5 Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks. Seega kui just vahepeal vangis istunud ei ole, ei tohiks alust aegumise kohaldamiseks olla.

Kohtutäitur arestis peretoetused

rella 17.08.2017 16:25 (6 paeva tagasi) vasta...

Nendele täituritele tuleks kurikaga külla minna. Ehk saavad siis aru kus on piir.

Alusetu maksenõue - kuidas lahti saada?

Reelika 17.08.2017 14:40 (6 paeva tagasi) vasta...

Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 7 p 2 kohaselt krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil andmete kogumine ja kolmandatele isikutele edastamine ei ole lubatud, kui see kahjustab ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve. Mingisuguse aegunud võlgnevuse, mille täitmist enam võlgnikult nõuda ei saa, registrisse riputamine ilmselgelt kahjustab ülemääraselt isiku huve. Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 3 - Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda isikuandmete avalikustajalt isikuandmete avalikustamise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui andmete jätkuv avalikustamine ei kahjusta ülemääraselt andmesubjekti õigusi. Seega võid maksehäireregistrile kirjutada, et selline aegunud võlgnevus kahjustab ülemäära su huve ning kohustad neid selle eemaldama.

Reelika 17.08.2017 14:23 (6 paeva tagasi) vasta...

Tuleb teha vahet, millal sinna maksehäiresse sind lisati. Su eelmisest postitusest lugesin välja, et ähvardatakse alles lisada, kui ei maksa..aga nüüdses viitad, et oled juba registris. Kui maksehäire lisati sinna ajal kui võlgnevus ei olnud aegunud, siis on see igati seaduspärane. Kui aga enne ei olnud mingit maksehäiret seal, siis nüüd, mil võlgnevus aegunud ja kohtus enam seda sisse nõuda ei saa ja on hakatud survestama inimest tasuma, vastasel juhul pannakse maksehäiresse. Siis selline asi ei ole kohe mitte okei.

uaha 17.08.2017 11:18 (7 paeva tagasi) vasta...

oled sa maksehäireregistrisse pöördunud ja palunud see nõue eemaldada?

Inkasso 17.08.2017 10:28 (7 paeva tagasi) vasta...

Palun loe uuesti. Selles asi ongi, et see 10a vana kuupäevaga "võlgnevus" on maksehäireregistris. Ja selles asi ongi, et nõudja ei anna kohtusse kuna sel ei ole mingit alust ega perspektiivi. Olukord ongi nii, et nõutakse maksehäireregistri kaudu passiivselt ja emailidega. *** Küsimus, et kas mul on end võimalik ise aktiivseks muutudes kaitsta ja see võlgnevusnõue ise kohtusse anda ning lasta tühistada?

Reelika 17.08.2017 03:26 (7 paeva tagasi) vasta...

Aegumisele tuginetakse üksnes siis kui teine osapool sinult täitmist nõuab, ehk siis selleks peaks sind kohtusse antama. Teiseks on võlgnevus juba aegunud ja aegunud võlgnevusi maksehäireregistrisse ei panda.

Isa õigused lapsi näha???

Evely 16.08.2017 19:45 (7 paeva tagasi) vasta...

DNA nõue kohtusse sisse antud (10.augusti seisuga). Lastekaitse töòtajaga suheldud. Nüûd tütarde isal kadunud igasugune soov oma tütreid näha, ainult lubadused ja sõimamised, mis kohati naerma ajavad.

dekreeti minek pühade arvestamine

HK 16.08.2017 15:52 (7 paeva tagasi) vasta...

Haiguslehel või sünnituslehel ollakse kõik kalendripäevad järjest, mitte ei "hakita" sealt pühasid päevi välja nagu tavaliste puhkuste korral.

HK 16.08.2017 15:50 (7 paeva tagasi) vasta...

http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/sunnitushuvitis/

Kas kohtutaituril on juurdepaas tootamise registri

kogemus 16.08.2017 13:40 (7 paeva tagasi) vasta...

Registreerisime kuu algul TÖR-is uue töötaja. Paari päeva pärast olid kahe kohtutäituri nõuded firmajuhi e-mailile saabunud. Järelikult kohtutäituritel on väga kiire ligipääs TÖR-ile. Tavapäraselt peab töötaja palgast kätte saama 470 eurot kuu kohta, elatise sissenõude puhul vaid pool sellest, ülejäänud palk tuleb kanda kohtutäiturile ja nii iga kuu.

PÕHINÕUE AEGUMISE AVALDUS

Tatjana 16.08.2017 13:36 (7 paeva tagasi) vasta...

Aga kui kohtutäitur on jõudnud selle aja jooksul ( 5 aastat) arestida minu vara ja valmistab nüüd selle enampakkumisele panemist. Või see ei loe, ikkagi peab arvestama möödunud ajaga? Kas on mingeid takistusi, mille järgi ta keeldub/ ei saa teha otsuse nõue aegumise kohaldamiseks?

Kohtutäitur arestis peretoetused

A 15.08.2017 12:05 (8 paeva tagasi) vasta...

Sissenõudja avalduse alusel võib sissenõude pöörata ka vanemahüvitisele (TMS § 131 lg 2).

Kas sõidukeid saab ära võta?

A 15.08.2017 11:41 (8 paeva tagasi) vasta...

Kohtutäitur ise ei anna raha mitte kellegi teisele peale sissenõudja, vaid kui sõiduk on üksnes võlgnikust abikaasa nimel, siis eeldabki, et see on tema vallasvara. Kui sõiduk on ühisvara, siis on teisel abikaasal võimalik esitada kas vastuväide arestimisele või sõiduki arestist vabastamise hagi (TMS § 73, 77).

Mitmed eri võlad

A 15.08.2017 11:31 (9 paeva tagasi) vasta...

Kõigepealt võiks proovida võlausaldajatega läbi rääkida ning kui mõistlikule kokkuleppele ei jõua, siis võib abiks olla võlgade ümberkujundamise memetlus, mis peatab viiviste kuhjumise. https://www.juristaitab.ee/et/mida-teha-kui-olen-volgu/volakaitse-seadus

PÕHINÕUE AEGUMISE AVALDUS

A 15.08.2017 11:25 (9 paeva tagasi) vasta...

Siis jah vabas vormis avaldus (digiallkirjaga) kohtutäiturile (TMS § 207, 210).

Järgmised 30-60 (kokku 200)