Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Inkasso poolt pangalt väljaostetud võlg

A 12.12.2017 11:54 (9 tundi tagasi) vasta...

Inkasso loodab, et äkki õnnestub mõne võlgnikuga mingi kokkulepe sõlmida. Nõude aegumiseni veel veidi üle kolme aasta aega ning kui pakkuda võlgnikule näiteks võimalust pool võlast korstnasse kirjutada ning võlgnik sellega nõustub, võib inkasso kenasti plussi jõuda. Ega siis pank taoliseid nõudeid inkassole nimiväärtusega ei müü, vaid üksnes mingi protsent nõude summast, kusjuures ei välista, et pangaga on kokkuleppe, et nemad saavad mingi raha ainult siis, kui võla sissenõudmine õnnestub.

Kas saab kuidagi asendada tasumatta trahvid ÜKT-ks

A 12.12.2017 07:52 (13 tundi tagasi) vasta...

Seejuures saab rahatrahvi ÜKT või arestiga asendada üksnes tingimusel, et süüdlasel puudub vara, millele sissenõuet pöörata. https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017064

A 12.12.2017 07:50 (13 tundi tagasi) vasta...

Rahatrahv asendatakse ÜKT või arestiga sissenõudja avalduse alusel, vt VTMS § 211.

tulumaks pensioni III sambalt

BB 11.12.2017 18:11 (1 paev tagasi) vasta...

Alates 55. eluaastast, kui pensioni III sambasse on kogutud 5 aastat või rohkem, on raha väljavõtmisel tulumaksumäär 10%.

J. 11.12.2017 17:09 (1 paev tagasi) vasta...

Jah, see on täiesti normaalne, sest III sambasse tehtud maksed on eelnevalt maksustatavast tulust maha arvatud. Maksuvaba osa saab arvestada tuludeklaratsioonis, pensioni väljamaksjad tulumaksuavaldusi minu teada vastu ei võta.

Kokkulepe Lindorff Eestiga

Mirko 11.12.2017 07:55 (1 paev tagasi) vasta...

Tänan vastamast ja hüva nõuande eest!

Kinnisvarast loobumine

Juku 11.12.2017 07:49 (1 paev tagasi) vasta...

see on järjekordne näide rumalusest, sest seda nõksu tehakse meestega pidevalt. Kui tegemist ei olnud just kinkelepinguga "'jämeda täanamatuse" tõttu tühistada), siis on nii nagu A kirjutas. Ja jätke mehed meelde ükskord - mitte ühegi omavahelise kokkuleppege ei muutu seaduse ees elatise maksmine lapsele tühiseks! isegi kui annate ära miljonitesse makstava kinnisvara - ikka peate edaspidi seda 250E per laps naisele maksma!

Kohtutäituri ületöötamine

aa 11.12.2017 07:11 (1 paev tagasi) vasta...

Sa panid raha vist omaenda arestitud kontole, mitte ei teinud ülekannet täiturile või võlausaldajale? loomulikult siis täitur toimetas oma susteemi järgi.

Kinnisvarast loobumine

A 11.12.2017 07:08 (1 paev tagasi) vasta...

Ilmselt oli tegemist vara jagamisega vastastikusel kokkuleppel, kusjuures taoline kokkulepe ei võimalda elatisest loobumist ning see oleks olnud niikuinii tühine. Seega ei ole seda kinnisvara jagamise kokkulepet kuidagi võimalik tühistada.

hooldaja

aga 11.12.2017 07:07 (1 paev tagasi) vasta...

selles tuleb kokku leppida oma vendade ja õdedega

Kokkulepe Lindorff Eestiga

A 11.12.2017 07:02 (1 paev tagasi) vasta...

Sellist nõuet, et viivis ei tohi ületada põhinõuet, seaduses ei ole. Võlgnikul on õigus kohtumenetluses taotleda kohtult viiviste vähendamist. Kui nõue on juba kohtuotsusega välja mõistetud, siis siin kauplemisruumi eriti ei ole. Nii et on valiku küsimus, kas minna kokkuleppele või oodata veel 6 aastat aegumist. Samas kui põhinõue on 3300 eurot ja viivised 3680 eurot, siis taolise maksekokkuleppega, kus tasud ainult 3500 eurot, tasuksidki ju viiviseid üksnes 200 eurot. Lindorff ei loobu ju põhinõudest, vaid üksnes viivistest osaliselt.

Kohtutäituri ületöötamine

A 11.12.2017 06:51 (1 paev tagasi) vasta...

Elatisnõude puhul ei tohi tähtaeg olla pikem kui 10 päeva, seega võib sellisel juhul olla tähtaeg ka lühem ning selleks ajaks peab raha arestimise vältimiseks olema kantud täitmisteatel näidatud kontole, sellisel juhul võib kohtutäitur nõuda ainult täitemenetluse alustamise tasu. Kui konto on arestitud, siis juhul, kui nõue täidetakse peale vabatahtliku täitmise tähtaja möödumist 3 päeva jooksul alates arestimisakti pangale edastamisest elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, on kohtutäituri põhitasu 16 eurot. Ka selle 3-päevase tähtaja jooksul peab raha jõudma juba arestitud kontolt kohtutäituri kontole.

A 11.12.2017 06:32 (1 paev tagasi) vasta...

Kõigepealt toimetatakse võlgnikule kätte täitmisteade ja täitmisteate kättetoimetamisest alates on võlgnikul 30 päeva (v.a elatisnõude puhul) aega täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks. Alles siis, kui täitedokumenti vabatahtlikuks täitmiseks ettenähtud tähtajal ei täida, kohaldab kohtutäitur aresti. Kohtutäitur ise maksegraafikut koostada ei saa, see tuleb kokku leppida võlausaldajaga ja esitada täiturile. Täitemenetluses ei ole intressi, on vaid täitemenetluse tasu.

vaka 11.12.2017 06:30 (1 paev tagasi) vasta...

Täitur ise ei tohi maksegraafikut teha, selleks peab olema võlausaldaja nõusolek. Aga see 3 päeva jutt on kummaline täituri poolt, vabatahtlikuks täitmiseks on aega minimaalselt 10 päeva ja selle ajal ei tohiks isegi aresti peale veel panna.

Viljar 11.12.2017 04:56 (1 paev tagasi) vasta...

Teade tuli siis mailile kui juba arve kinni oli, hoiatust kui sellist ei olnud. Oli kohtuotsus aga mina lootsin maksegraafikut kokkuleppida täituriga. See muidugi ei andnud isegi reageerimisaega. Oli võimalik ka kahes jaos maksta 275 eurot kaks kuud aga intress on ju meeletu, sellepärast maksingi 450 euri korraga aga tuleb välja, et meeletu intress tabab mind igaljuhul. Ma lihtsal ei saa aru ma ju panin oma arestitud arvele õigeks ajaks, mis selle arve arestimise point on siis kui see ei loe, et raha peale pandi sinna.

jalitustegevus

BB 10.12.2017 20:09 (2 paeva tagasi) vasta...

Kui sa leiad ,et su tervis ja elu on ohus teata politseisse.

Kohtutäituri nõue seoses politseitrahvidega

rünno 10.12.2017 16:32 (2 paeva tagasi) vasta...

Võib ka vabas vormis, blanketti ei ole.

Aleksei 10.12.2017 13:57 (2 paeva tagasi) vasta...

on sellele ka mingi plankett olemas või vabas vormis ?

rünno 10.12.2017 12:37 (2 paeva tagasi) vasta...

Kirjalik avaldus kohtutäiturile et seoses trahvi aegumisega palun vastav täitemenetlus lõpetada. Aga täituri tasu peab ikkagi maksma, see ei aegu koos trahviga.

Kohtutäituri ületöötamine

rünno 9.12.2017 13:02 (3 paeva tagasi) vasta...

Vabatahtlikuks nõude täitmiseks on miinimum kogu aeg olnud 10 päeva ja kas mitte uue seadusemuudatuse järgi isegi ei tõusnud 30 päeva peale. Kuskohast tuleb 3 tööpäeva?? Kas täitedokumendis on nii kirjas? Niisugust nõudmist ei saa küll ükski täitur esitada et 3 päeva jooksul maksetähtaeg.

Millal saab nõude loovutada inkassole

Triinu 8.12.2017 12:31 (4 paeva tagasi) vasta...

Tänud vastuse eest!

Kohtutäitur

A 8.12.2017 12:05 (4 paeva tagasi) vasta...

Saab küll teatud juhtudel kinni pidada. TMS § 131 lg 2 Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud sissetulekutele pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära. TMS § 132 (1) Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. (11) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust.

Elatise tasumise lõppemine- kohustused peale seda?

arni 8.12.2017 11:41 (4 paeva tagasi) vasta...

fakt on see, et alaealisele lapsele läheb elatis esmajärjekorras maha, täisealine laps jääb ootele

Kohtutäitur

ahh 8.12.2017 11:38 (4 paeva tagasi) vasta...

riiklikest toetustest ei saa midagi kinni pidada, aga esita täiturile tõend mis rahad ja kus kohast sinu pangakontole laekuvad, ega ta hiromant ole et teadma peaks ja avaldust et alles jäetaks miinimum on ka vaja

Millal saab nõude loovutada inkassole

A 8.12.2017 10:07 (4 paeva tagasi) vasta...

Jah, tohtis küll. VÕS § 164 lg 1 Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõuet ei või loovutada, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senisele võlausaldajale. Kas nõue on üldse loovutatud, või tegutseb inkasso võla sissenõudmisel üksnes Tele2 esindajana, võiksid selle Tele2-st järgi küsida ning kui nõuet loovutatud ei ole, siis tasuda võlg otse Tele2-le ja kogu lugu, inkasso imegu näppu.

Trii 8.12.2017 09:59 (4 paeva tagasi) vasta...

Aga kas ta üldse tohtis nõuet loovutada kui selleks polnud reaalset põhjust - piisanuks mulle sellest teavitamisest ja oleksin võla koheselt tasunud, kõik arved kehtiva lepinguga olen senimaani ilusti tasunud.

A 8.12.2017 09:55 (4 paeva tagasi) vasta...

Nõude loovutamisest iseenesest ei pea eelnevalt teatama, küll aga on võlgnikul õigus keelduda nõude tasumisest uuele võlausaldajale, kui talle ei ole esitatud dokumenti loovutamise kohta või eelnevalt loovutamisest kirjalikult teavitatud (VÕS § 172). VÕS § 113.2 seab piirid tarbijalt nõutavatele sissenõudmiskuludele ning kehtiva lepingu puhul saab ühe kirja eest nõuda ainult kuni 5 eurot, seejuures peab enne saatma vähemalt ühe tasuta teavituse.

Kohtutäitur

A 8.12.2017 09:48 (4 paeva tagasi) vasta...

Ei ole õigust, kui just tegemist ei ole lapse elatisnõudega vt TMS § 131 lg 1 p 6.1, lg 2, § 132. https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017043

Juhatuse liige osaühingus

A 8.12.2017 09:43 (4 paeva tagasi) vasta...

Oskan küll:) Näiteks võib töötaja teekonda pikendamata peatada auto selleks, et ühendada ettevõtluseks toimuva sõiduga isiklik tegevus. Hiljutiste sündmuste valguses võib seega öelda, et kui töötajal on põhjendatud auto kodus hoidmine ja ta peatub teel koju spordiklubi ees, siis ei tähenda see automaatselt erisoodustuse tekkimist. http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2015/04/28/kuidas-tooandja-soiduautolt-erisoodustust-arvestada

Kas rünnak on kuritegu

A 8.12.2017 09:39 (4 paeva tagasi) vasta...

Määruse koopia saamisest alates 10 päeva jooksul.

Järgmised 30-60 (kokku 200)