kohtutäitur

marju 12.06.2017 18:32 (1 aasta tagasi)

Tere! Tahaksin teada ühte asja, sellest aastast on miinimum 470 eur, mida kohtutäitur peab alles jätma kontole, kuna olen pensionär, siis mulle ei laeku sellist summat ka koos teise sambaga, hakkasin vaatama panga väljavõtet ja siis selgus, et minu allesjääv summa on 422.17, mis jääb kontole alles. Tahaks teada, kas on sellist õigust vähendada miinimumi nii palju ja mis alusel, varsti peaks laekuma ka teise samba raha ja ma ei tea kui palju ja siis on kindlasti mõni euro üle, mis läheb täiturile, seni on kõik korralikult mulle seaduse kohaselt alles jäänud. Ka mõni euro on raha! Lugupidamisega Marju

OTT 13.06.2017 07:33 (1 aasta tagasi)

Vastavalt TMS § 131 lg 1 punktile 10 ei saa pöörata sissenõuet riiklikule pensionile seaduses sätestatud ulatuses. Lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral arvestada TMS § 132 lõikega 1, mille kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud vastavad TMS § 132 lõikes 1 toodud alammäärale. Teie juhtumi korral, kui võlausalkdaja on teinud täiturile avalduse ja seal märkinud, et soovib võlgnevuse pöörata võlgniku pangakontole, varale ja töötasule siis saaks võlgnik arestida teie vara ja seda müüa. Samuti saab arestida Teie pangakonto ja põhjustada Teile embamugavust.

Roman 13.06.2017 17:32 (1 aasta tagasi)

OTT maga end kaineks ja ära pudruta. "siis saaks võlgnik arestida teie vara ja seda müüa" - võlgnik ei aresti kellegi varasid ega müü neid.

OTT 13.06.2017 18:50 (1 aasta tagasi)

vabandust, kohtutäitur peab olema võlgniku asemel kiriutatud

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.