Kinnisvara ja elatisnõue

Sirje 12.06.2017 21:56 (1 aasta tagasi)

Elukaaslane andis peale lahutust oma osa majast eksile, suulise kokkuleppega, et eksnaine ei esita edaspidi elatisnõuet. Nüüdseks on eksnaine siiski esitanud ka elatisnõude, ka tagasiulatuvalt alates lahutusest. Kas on võimalus, et kohus siiski arvestab sellega, et mees andis oma osa ühisvarast eksnaisele, maksis sinnani majalaenu ja elektrit, toetas ka lapsi? Summaliselt on selle ühisvaraosa väärtus suurem kui hetkel miinimumi järgi arvestades tuleks lapse täisealiseks saamiseni maksta.

AA 13.06.2017 07:25 (1 aasta tagasi)

Teil tuleb kohtule esitada tõendid, et olete tasunud ealtist, sellesk pisab kontoväljavõttest kus märgitud selgituseks elatis ja lapsenimi. Mingit tasaarveldust elatise osas teha ei saa! Elatist saab nõuda aasta tagasiulatuvalt.

BB 13.06.2017 10:13 (1 aasta tagasi)

ütleme ausalt - mehel tõmmati järjekordselt nahk üle kõrvade! Mingisugused kokkulepped elatist tasa arveldada mingite muude vahenditega - on täiesti õigustühised. Mehed, kui te seda loete - ärge mingil juhul oma ühisvarast loobuge, ei laste ega naise jaoks. Need on kaks täiesti eraldi teemat.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.