graafiku alusel töötamine

mirjam 30.07.2017 09:56 (10 kuud tagasi)

Minu tööandja väidab, et loomakasvatuses ei ole võimalik anda normvabupäevi ja et 1 nädalavahetus oleks siis ka vaba. Mina aga tean, et niipalju, kui on nädalavahetusi, siis niipalju vabupäevi peab saama töötaja ja üks nädalavahetus sinna hulka.

Reelika 31.07.2017 06:10 (10 kuud tagasi)

§ 46. Töö tegemise aja piirang (1) Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestusperioodi võib tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel kollektiivlepinguga pikendada kuni 12 kuuni. (3) Tööandja ja töötaja võivad leppida kokku käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust pikemas tööajas, kui tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul ja kokkulepe ei ole töötajale ebamõistlikult kahjustav. Töötaja võib kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest kaks nädalat ette.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.