Kohtutäituri nõuded dokumentidele

Indrek 4.08.2017 13:44 (10 kuud tagasi)

Tere, kas keegi oskab öelda, mis kohustab mind avaldama kohtutäiturile teavet oma kulutuste kohta?

dyua 4.08.2017 16:51 (10 kuud tagasi)

Palun, TMS: esitada kohtutäiturile tema nõudmisel täitemenetluseks vajalikku suulist ja kirjalikku teavet ning ette näidata vajalik dokument või muu ese (TMS § 26 lg 1); anda kohtutäiturile oma vara kohta teavet, mida kohtutäitur täitemenetluse tõttu vajab (TMS § 59 lg 1). Muu hulgas on võlgnik kohustatud teatama, kui tema nimele registreeritud vallas- või kinnisvara kuulub ühisvara hulka; esitada kohtutäituri nõudel oma vara ja kohustuste nimekiri (TMS § 60 lg 1). Kulutused kuuluvad esimesena mainitu alla.

Indrek 4.08.2017 17:08 (10 kuud tagasi)

Kuidas on minu kulutused seotud täitevmenetlusega???

mats 4.08.2017 22:19 (10 kuud tagasi)

Sinu võlg on ka sinu kulu... kui sul on nt ülalpetavad siis nendele sa ju ka teed kulutusi ja täitur jätab nende jaoks mingi raha sulle rohkem arvele, Aga küsi seda parem täituri käest

deko 6.08.2017 17:32 (10 kuud tagasi)

krooniline elatis ja muude rahade võlglane Indrek kraas siin jälle targutamas...

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.