Maatagastuselt tulumaksu maksmine?

mari 7.08.2017 20:39 (10 kuud tagasi)

Kas tagastatavate maade müügi eest(vanaema ise surnud ja maad tagastati lastele) tuleb tasuda riigile tulumaksu?

Onari Kämmal 7.08.2017 21:47 (10 kuud tagasi)

Jah.

Walter 8.08.2017 11:51 (10 kuud tagasi)

Tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p 2: tulumaksuga ei maksustata kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui: kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum ning kinnisasi on läinud maksumaksja omandisse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise teel. Seega ei nõustu Onariga ja vastus on ei

Reelika 14.08.2017 04:34 (10 kuud tagasi)

Valele paragrahvile viitad. Tegemist MAAGA, mitte eluruumiga. Õige on Tulumaksuseaduse § 15 lg 4 p 5 - Tulumaksuga ei maksustata:tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest. Siia ka EMTA kommentaar: "TuMS § 15 lg 4 p 5 sõnastuse kohaselt ei maksustata tulumaksuga tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest. Maksuhalduri hinnangul toetab TuMS § 15 lg 4 sõnastus pärija suhtes maksuvabastuse rakendumist ja seda põhjusel, et viidatud sätte p 5 ei sea maksuvabastuse saamist sõltuvusse konkreetsest isikust, vaid lähtub üksnes maa omandamise viisist. Seega võib asuda seisukohale, et maksuvabastus rakendub omandireformi käigus tagastatud maa esmavõõrandamisel. Kuna Riigikohtu suuniste kohaselt ei kujuta pärimine endast võõrandamistehingut, vaid tegemist on seadusest tuleneva õiglusjärglusega, laienebki maksuvabastus isikule, kes omandireformi käigus tagastatud maa esmakordselt võõrandab ning tegemist ei ole maksuhalduri hinnangul pärandaja isikuga lahutamatult seotud varalise õigusega" (allikas: https://www.emta.ee/et/tulu-deklareerimine/vara-voorandamine/kasulik-teave/tulumaksukohustus-vara-voorandamisel#nelikaks)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.