Kõrvaltegevus

Tom 8.08.2017 10:39 (10 kuud tagasi)

Kas vabatahtlikus töös osalemine (merepääste) põhitöö kõrvalt on kõrvaltegevus avaliku teenistuse seaduse tähenduses?

Baret 8.08.2017 18:55 (10 kuud tagasi)

Kas sõlmitakse tööleping? Kas makstakse tasu? Kui jah, siis on.

Tom 8.08.2017 21:45 (10 kuud tagasi)

Merepäästja puhul näiteks vormistatakse politsei ja piirivalve seaduse kohaselt isiku tunnustamine vabatahtliku merepäästjana Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjana või tema volitatud isiku kirjaliku otsusena. Töötasu vabatahtliku töö eest ei ole ette nähtud.

Tom 8.08.2017 22:51 (10 kuud tagasi)

Mulle tundub, et ta läheb sisuliselt ikkagi teenuse osutamise lepingu alla (ATS § 60 lg 1 p 1) ja seega on...

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.