Kõrvaltegevus

Tom 8.08.2017 10:39 (2 kuud tagasi)

Kas vabatahtlikus töös osalemine (merepääste) põhitöö kõrvalt on kõrvaltegevus avaliku teenistuse seaduse tähenduses?

Baret 8.08.2017 18:55 (2 kuud tagasi) vasta...

Kas sõlmitakse tööleping? Kas makstakse tasu? Kui jah, siis on.

Tom 8.08.2017 21:45 (2 kuud tagasi) vasta...

Merepäästja puhul näiteks vormistatakse politsei ja piirivalve seaduse kohaselt isiku tunnustamine vabatahtliku merepäästjana Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjana või tema volitatud isiku kirjaliku otsusena. Töötasu vabatahtliku töö eest ei ole ette nähtud.

Tom 8.08.2017 22:51 (2 kuud tagasi) vasta...

Mulle tundub, et ta läheb sisuliselt ikkagi teenuse osutamise lepingu alla (ATS § 60 lg 1 p 1) ja seega on...

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ _   ___   _____   _____  
 | \| ||  / _ \\  / ___|| | ___|| 
 | ' || / //\ \\ | // __  | ||__  
 | . || | ___ ||| \\_\ || | ||__  
 |_|\_|| |_|| |_|| \____//  |_____|| 
 `-` -` `-`  `-`  `---`  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.