Privaatsfääri/intiimsfääri rikkumine

Tudeng 26.09.2017 17:31 (8 kuud tagasi)

Küsimus fiktiivse olukorra kohta. Kas nt Autorollo kaasuse puhul uurijad võisid võtta Keidult arvutid ja päevikud, kus kirjas tunded, mõtted, intiimolukordade kirjeldused, tervislikust seisust ülevaated, fantaasiad, lähisuhte ülevaated ning kasutada neid märkmeid toimikus asitõenditena. Tean, et nt saksa kohtupraktika kaitseb peaaegu absoluutselt intiimsfääri ning politsei ei tohi päevikuid isegi ära võtta. Ka EIÕK art 8 kaitseb eraelu puutumatust. Kuidas Eesti praktikaga on? P.S, see küsimus pole kodutöö osa, otsin endale lõputöö teemat ja uurin tausta.

BB 26.09.2017 19:53 (8 kuud tagasi)

Alusta siis sellest ,et tee endale selgeks Kriminaalmenetluse seadustik.§ 9. Isikuvabaduse tagamine ning inimväärikuse austamine (3) Uurimisasutus, prokuratuur ja kohus peavad menetlusosalist kohtlema tema au teotamata ja tema inimväärikust alandamata. (4) Kriminaalmenetluses on isiku perekonna- või eraellu lubatud sekkuda vaid käesolevas seadustikus ettenähtud juhtudel ja korras kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks, kriminaalasjas tõe tuvastamiseks ja kohtuotsuse täitmise tagamiseks.

Tudeng 26.09.2017 20:40 (8 kuud tagasi)

Aitäh. Kas siis "kriminaalasjas tõe tuvastamiseks" annab selleks õiguse? Saan ma õigesti aru? Ja kui nt Keit on kirjutanud (täiesti hüpoteetiline näide), et tegi oma isale teene ja abistas ülekannetega ning seda isiklikus päevikus, siis seda infot võidakse kasutada nii tema poolt kui vastu (sõltuvalt asjaoludest)? Aga kui on vastuolulist infot, nt Keit kirjutab, ühes kohas, et aitas, teises kohas esitab teist versiooni, siis sõltub info valik ja selle uskumine kohtuniku valikust?

BB 26.09.2017 20:57 (8 kuud tagasi)

Aga kes on Keit ja tema seos antud kriminaalasjaga.Kui Keit on kahtlustav antud krim asjas siis jah ( pole ju vahet kas isiklik märkmik päevik või PC). § 61. Tõendite hindamine (1) Ühelgi tõendil ei ole ette kindlaksmääratud jõudu. (2) Kohus hindab tõendeid nende kogumis oma siseveendumuse kohaselt.

BB 26.09.2017 21:07 (8 kuud tagasi)

Ja väga huvitav kuidas käitub saksa politsei siis kui päevik on kahtlusause arvutis, et siis ei tohi arvutit ära võtta või ei tohi kausta avada nimega päevik:)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.