Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Pool osa kinnisvarast elukaaslase nimele

Preili 8.05.2021 14:19 (5 tundi tagasi) vasta...

Eks igaüks toimib vastavalt oma sisetundele ja südametunnistusele. Kui kinnisvara soetatud de facto koos, kuid ostes märgiti ühe nimele, kulud ja remondi olete kahasse kandnud, siis oleks õiglane küll 50:50. Siin on lahendus vaid teie endi käes. Selge see et omanikul pole kohustust oma vara ära kinkida, eriti olukorras kus ta on selle ise oma vahenditest soetanud või saanud a la pärandina. Variant ka et abielluge ja määrake see ühisvaraks ;)

Skisofreenik keeldub ravist

Viive 4.05.2021 18:26 (4 paeva tagasi) vasta...

Kes saab taotluse üldsegi esitada ja kuhu taotlus esitada .kui on teada ,et tahtest olenematut ravi on tehtud juba kahel korral ,haiglast tulles ravi ei jätka ,on korduvalt olnud agressiivne, ärvardab, on käitumises ohtlik iseendale ja majaelanikele, on saatnud korda kuriteo.

europark

:(( 3.05.2021 15:07 (5 paeva tagasi) vasta...

Jah, maanteaamet on kohtu otsusega sunnitud andmed edastama. Nii et ei pääse enam maksmata.

Ettevõte korteriühistu esimeheks!

J. 30.04.2021 09:49 (8 paeva tagasi) vasta...

KrTS § 26. Valitseja (1) Korteriühistu juhatuse ASEMEL võib korteriühistut juhtida ja esindada juriidiline isik (edaspidi valitseja).____ Sa ajad vist segamini haldusfirmaga, kes osutab korteriühistule lihtsalt haldusteenust.

noo 30.04.2021 09:17 (8 paeva tagasi) vasta...

juhatus peab olema sellest hoolimata, et valitseja võidakse valida.

J. 30.04.2021 07:58 (8 paeva tagasi) vasta...

Enda ettevõttes tööl olemine ei takista kuidagi korteriühistus juhatuse liikmeks olemist. Juriidiline isik võib olla korteriühistus juhatuse asemel valitseja. Kui põhikirjaga on ette nähtud juhatus, siis tuleb kõigepealt põhikirja muuta ja senised juhatuse liikmed tagasi kutsuda. Valitsejaks võib olla mistahes juriidiline isik, kuid valitseja peab määrama majahalduri, kellel peab olema kinnisvarahalduri, korteriühistujuhi või korterelamuhalduri kutse kutseseaduse tähenduses.

nii 30.04.2021 07:46 (8 paeva tagasi) vasta...

ei ole nii võimalik. § 26. Juhatus (2) Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

Pärandi osa loovutamine pärimisprotsessi ajal

vastaja 29.04.2021 06:24 (9 paeva tagasi) vasta...

Ei. Pärandiosa saab võõrandada pärast seda, kui on selge, kes pärija on. See omakorda selgubki siis kui pärijate ring on välja selgitatud ja notar saab välja anda pärimistunnistuse.

Skisofreenik keeldub ravist

fijy 27.04.2021 08:05 (11 paeva tagasi) vasta...

Loe Psühhiaatrilise abi seadus: par 11(2) Tahtest olenematut ravi võib kohaldada üksnes kohtu määruse alusel. Tahtest olenematut ravi võib kohaldada ka kohtu määruseta, kui see on vältimatu isiku enda või avalikkuse kaitseks ja kohtu määruse saamine ei ole piisavalt kiiresti võimalik.

Vanaduspension+töötasu

rp 26.04.2021 16:06 (12 paeva tagasi) vasta...

Tööandja peab kinni pidama niipalju kui kohtutäituri aktis kirjas. Absoluutselt ei ole vahet kelle nimele su ülejäänud palk kantakse, sest arvestus tehakse enne palga väljamakset, kohtutäitur saab oma osa ikka kätte.

Mis saan autost?

hafo 26.04.2021 12:24 (12 paeva tagasi) vasta...

Tere, loomulikult, kui peale mehe surma maksite tema laene, siis on teil õigus nõuda teistelt pärijatelt proportsionaalselt selle tasumist.

Helery 26.04.2021 12:06 (12 paeva tagasi) vasta...

Kahjuks pole siis ühtki võimalust minul abikaasa autot tagasi saada. Tema sugulased, kes said väikese pärandiosa, keelduvad. Samas kõik surnud abikaasa võlad kuuluvad ju tasumisele solidaarselt pärijate vahel, kuid nemad pole midagi maksnud. Kas mul on õigus nõuda siis neilt välja nende osa, mis nad pidid Mogole maksma,mida tegin nende eest.

taki 26.04.2021 07:17 (12 paeva tagasi) vasta...

Siin tuleb ikkagi suhelda teiste pärijatega, muud võimalust pole. Mogo annab auto tagasi ikkagi omanikule ja seda pole võimalik tuvastada, siis ta lihtsalt ei saa seda teha.

millal aegub

saingi 23.04.2021 21:20 (14 paeva tagasi) vasta...

ahah, seda juppi ei promo keegi: "Jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmine aegub üldjuhul 10 aasta möödumisel täitedokumendi täitmiseks esitamisest, kuid sellest on ka erandeid. Näiteks kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete täitmine aegub 20 aasta möödumisel." No siis 4 aastat veel tiksuda ...

sain 23.04.2021 21:08 (14 paeva tagasi) vasta...

Mul on üks ja ainus täitemenetlus, mis on aastast 2005 ... Tegin avalduse aegunuks määrata ja vastus oli: "Kohtutäitur vaatas esitatud avalduse läbi ja leidis, et täitedokumendist tuleneva nõude esimest korda täitmiseks esitamisest ei ole möödunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 157 sätestatud tähtaeg, millest lähtuvalt ei saa kohtutäitur täitemenetlust lõpetada. " Mis mõttes? 16 aastat juba ju ... wtf ? Mingeid mõtteid ?

notaritasu tehingu tühistamisel

tajo 22.04.2021 15:26 (16 paeva tagasi) vasta...

'Kõik notaritasud tasub ostja' kehtib juhul kui projekt on tehtud sedasi, nagu kokku lepitud. Kui müüa soovib lepingut muuta, siis pole see enam see projekt. Kui sa oled ostja, siis võid nõuda kokku lepitud tingimustel lepingu sõlmimist ja loomulikult sina maksad (kuigi see on jabur, sest tavaliselt tehakse need pooleks). Muul juhul, pole sina vastutav uue lepinguprojketi ettevalmistamise eest ja selle eest tasub müüja.

ilmar 22.04.2021 12:53 (16 paeva tagasi) vasta...

Kuivõrd vastab tõele järgmine väljavõtte seadusest, et peab maksma vaid pool lepingus seisvast summast? 30.   Notari tasu ärajäänud ametitoimingu eest [RT I, 09.10.2013, 1 - jõust. 28.10.2013]   (1) Notari tasu notariaalakti projekti koostamise eest, kui toimingu tegemist ei järgne, on pool toimingu tegemise tasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

Lapselapse kasvatamine

tici 18.04.2021 19:08 (20 paeva tagasi) vasta...

Sellisel juhul tuleb teid lapse eestkostjaks määrata. Seda saab teha kohtus, avalduse alusel. Seda saab teha ka muuseas ajutiselt, mingiks perioodiks. Sel juhul hakkavad ka lapse toetused teile tulema. Kui te eestkostja pole, siis ei saa te mingeid lapsega seotud tegevusi iseseisvalt teha.

millal aegub

sulps 17.04.2021 11:59 (21 paeva tagasi) vasta...

Et kohtutäiturid niipalju ei vinguks ja nende elatustase ei langeks siis muudeti seadust et täitementluses oleva nõude aegumisel on täituril õigus saada 50 % menetlustasust. Ehk siis võlausaldaja kes oma rahast täielikult ilma jääb omab vähem õigusi kui parasiit kes peale paari nupuliigutuse tegemise arvutis muuga hakkama ei saanud.

inkasso tasu aegumine

Reelika 10.04.2021 05:25 (28 paeva tagasi) vasta...

Aegumise tähtajad on nii füüsilisele kui juriidilisele isikule samad - 3 aastat. Aegub ka inkassotasu..

Kohtuotsuse jõustumine.

J. 7.04.2021 09:56 (1 kuu tagasi) vasta...

Jah, see viivitamatu täitmise kohustus kehtib üksnes võlgnikule, sest kohtuotsus on tehtud võla tasumise mitte võla sissenõudmise kohta. Võlgnik võib otsuse täita ka ilma täitemenetluseta, ei pea ootama 5-6 aastat kuni võlausaldaja lõpuks otsuse täiturile menetleda annab.

millal aegub

Juhm 6.04.2021 10:02 (1 kuu tagasi) vasta...

Kui tohib, esitan siia lisaküsimuse: mis jant on ikka nende täituritasude aegumisega? Kas need ei aegugi? Minu teada teeb täitur tasu otsused ikka menetluse alustades? Seega peaks ju need otsused ka elanud olema?

Parkimine

J. 6.04.2021 08:48 (1 kuu tagasi) vasta...

Pöördu KÜ juhatuse poole kirjaliku päringuga, kas ja kuidas on ühistus parkimine korraldatud, kellele kuulub transpordimaa ja kas on olemas selle kasutuskord.

Kaire 6.04.2021 08:27 (1 kuu tagasi) vasta...

Kü juhatuse küsib pidevalt miks ma ei pargi maja teises otsas olevatele hetkel vabadele parkimis kohtadedele? Soovin jokk vastust sellele küsimusele.

millal aegub

Reelika 6.04.2021 03:17 (1 kuu tagasi) vasta...

Kui täitemenetlust algatatud pole, siis kohtulahendi jõustumisest. Kui aga on algatatud täitemenetlus, siis selle algusest.

niplik 5.04.2021 20:40 (1 kuu tagasi) vasta...

Aegumise tähtaeg hakkab jooksma alates täitemenetluse alustamise kuupäevast.

Parkimine

noo 4.04.2021 08:18 (1 kuu tagasi) vasta...

kui autodel ei ole kindlaid kohti, siis võib parkida sinna, kuhu mahub. Mida peaks KÜ-l olema ette heita? Või mida küsid?

krüptoteingute maksustamine

Krooks 31.03.2021 04:24 (1 kuu tagasi) vasta...

Tulumaksuseadus

Väikse rahatrahvi asendamine aga olen välismaal

Matt 31.03.2021 04:22 (1 kuu tagasi) vasta...

Miks sa täituriga ei ühendu??? maksa ära ja kui ikka üldkasulikule töõle määratakse, saad alati oma alusetult tasutud raha tagasi küsida?? E kirja teel saadetud teatega antud tähpäev (antud juhul 3 päeva) peab hakkama kulgema kirja kättesaamisest. Vastasel korral oleks kirjas olnud a la kui pole tasutud 15 veebruariks, siis läheb karistus asendamisele.

krüptoteingute maksustamine

t 30.03.2021 19:06 (1 kuu tagasi) vasta...

residentlus

Järgmised 30-60 (kokku 200)