Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Pärandi hooldaja

Maris 21.03.2023 12:45 (9 paeva tagasi) vasta...

Pärandvara hoiumeetmeid rakendab kohus. Kohus teeb seda kas omal algatusel või kellegi teise taotlusel, kes omab pärandvara suhtes nõuet, kui hoiumeetme rakendamine on vajalik tema nõude rahuldamise tagamiseks. Põhilisteks pärandvara hoiumeetmeks on pärandvara valitsemise korraldamine. Pärandvara valitsemiseks nimetab kohus pärandi hooldaja. Pärandi hooldaja on kohustatud vara heaperemehelikult valitsema ning tagama pärandvara säilimise. Hooldaja võib pärandvara käsutada üksnes oma kohustuste täitmiseks ja pärandvara valitsemisega seonduvate kulude katmiseks. Hooldajal ei ole õigust kohtu loata käsutada pärandvara hulka kuuluvat kinnisasja.

seci 19.03.2023 17:26 (10 paeva tagasi) vasta...

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4randi_hooldaja

testament

mann 18.03.2023 02:26 (12 paeva tagasi) vasta...

seda selgitas juba notar. kui testamenti tegime. aga eks see siis näha ole kes soovi avaldavad

J. 17.03.2023 17:59 (12 paeva tagasi) vasta...

Ei ole kõik järjekorras vaid ainult need, kelle suhtes oli surnud abikaasal ülalpidamiskohustus.

mann 17.03.2023 17:17 (12 paeva tagasi) vasta...

Milleks siis üldse teha abikaasade vastastikune testament. kui pärast on kõik järjekorras oodates oma osa. See sai ikka selle eesmärgiga tehtud.:et keegi nn. pärija ei saaks üleelanud abikaasat oma kodust välja tõsta või mingit summat maksma sundida

noo 17.03.2023 08:19 (13 paeva tagasi) vasta...

notaril on kohustus kontrollida, kas pole näiteks sundosa saajaid. Samuti peab notar kindaks tegema, kas pärida on ainult varad või on ka kohustusi jne. Hinna ütleb notar.

Vabatagasimaksega laen

mhhh 17.03.2023 08:15 (13 paeva tagasi) vasta...

no lepingut sõlmides ju teadsid, mis tingimused on. Mis ülempiirist sa räägid, kui pole sentigi laenusummat vähendanud?

Oü müük

noo 17.03.2023 08:11 (13 paeva tagasi) vasta...

juhatus ei puutugi asjasse, Ettevõte on omaniku vara ja tema ostu-müügiga ka tegeleb

Delikaatsed isikuandmete avaldamine

J. 16.03.2023 16:18 (14 paeva tagasi) vasta...

Noh, kui töökoha andmed oleksid delikaatsed, siis peaksid kõik klienditeenindajad ja ametiisikud maskides käima.

Marii 16.03.2023 09:08 (14 paeva tagasi) vasta...

Tänan vastuse eest! Sooviksin teada veel, et juhul kui on eeskirjadest kokku lepitud, et lapsevanem tuleb haigele lapsele järgi ja teine vanem küsib kasvatajale, miks haigele lapsele pole järgi tuldud siis kas see on andmekaitse seaduse rikkumine kui ta teavitab teisele vanemale, et vanemad käivad linnas tööl ja ei saa enne tööpäeva lõppu haigele lapsele järgi tulla. Seega kas põhjendus, miks lapsevanemad ei tule lapsele järgi, sest nad käivad tööl linnas, on andmekaitse seadusega vastuolus. Ma saaks aru kui kasvataja oleks teavitanud, et mari isa töötab Keila linnas,, viisnurga firmas koristajana ja ei saa töölt ära tulla siis see oleks andmekaitse seadusega vastuolus.

J. 16.03.2023 06:52 (14 paeva tagasi) vasta...

Muidugi mitte. Vastupidi, lasteaia kohustus ongi lapsevanemaid informeerida, kui rühmas on võimalik nakkusoht. Pealegi, nagu küsimusest võib aru saada, oli informeerimine umbisikuline, st ei avaldatud lapse nime.

Maamüük

Karman 14.03.2023 12:05 (16 paeva tagasi) vasta...

Max 5 a taguseid tehinguid saab maksustada. Intress 0,06% päevas

Ats 14.03.2023 08:38 (16 paeva tagasi) vasta...

Tänan vastuse eest. Kui suur on intessi % aastas ja kui mitu aastat max saab tulumaksu ja intressi tagasiulatavalt nõuda?

testament

mann 14.03.2023 06:09 (16 paeva tagasi) vasta...

Ma ei saa aru mida notar ootab . sest see on ju abikaasade vastastikune testament. Seal pole vaielda midagi. Pigem siis kui üleelanud abikaasa sureb. Tahtsin pigem hinda teada.

Maamüük

wepo 14.03.2023 05:38 (16 paeva tagasi) vasta...

Tere. Sõltub sellest, kas tegemist on müüja elukohaga või mitte. Kinkeleping ei oma tähtsust. Kui pole elupaik, siis maksustatakse kogu müügisumma, sest kinke teel saadud kinnistul puuduvad soetuskulud. Ma ei usu, et karistama hakatakse, lihtsalt nõutakse see tulumaks koos viivistega sisse.

testament

jeha 14.03.2023 05:33 (16 paeva tagasi) vasta...

Üleelanud abikaasa pöördub ükskõik millise notari poole, et alustada pärimismenetlus. Edasi ütleb juba notar, millal ja mida teha. Pean ise hiljuti läbi teinuna ütlema, et hoolimata testamendist võtab see üsna pikalt aega, arvestama peab paari kuuga, sest seadus ütleb et notar peab kuu aega ootama jms nüansid.

Küsimus

Niion 5.03.2023 16:05 (25 paeva tagasi) vasta...

Hüpoteek ei takista kohtutäituril vara arestida (näiteks seatakse võõrandamise keelumärge) ja müüa. Täitur teeb tavaliselt pangale päringu hüpoteegi asjus. Sinu juhtumi puhul saabki vastuse, et hüpoteegi jääk null ja vara võõrandamisel enampakkumisel hüpoteek kustutatakse (pank annab selleks nõusoleku).

Parkimine KÜ parkimisalal

J. 3.03.2023 07:09 (27 paeva tagasi) vasta...

Kõigepealt tuleks välja selgitada, mille alusel on parkimiskohad jagatud. Kui selleks on kinnistusraamatusse kantud kokkulepe, siis ei ole eriti midagi teha. Kui kokkulepe on kinnistusraamatusse kandmata või on parkimiskohad jagatud üldkoosoleku otsuse alusel, siis need uutele korteriomanikele ei kehti ja igakordne omanik võib nõuda parkimiskohtade ümberjagamist. Aluseks on korteriomandi- ja korterühistute seaduse § 13 lg 3: "Korteriomanike kokkulepe kehtib korteriomaniku eriõigusjärglase suhtes vaid juhul, kui see on kantud kinnistusraamatusse eriomandi sisuna." Hüvituse saamise õigust seadusega ette nähtud ei ole, kuid selles võib samuti kokku leppida.

Tagatis

J. 25.02.2023 14:41 (1 kuu tagasi) vasta...

Ei maksa minna närvi vastaja peale, kes püüab teile teie õigusi ja kohustusi selgitada nende andmete alusel, mida te ise olete siia kirja pannud. Oli see leping nonsenss või mitte, aga sellele alla kirjutades ja üüripinda kasutama hakates võtsite endale ka lepinguga kokkulepitud kohustused. Üheks kohustuseks oli lepingu ülesütlemisest ette teatada 1 (2) kuud. Seda te ju aga ei teinud ja see ongi teiepoolne lepingu rikkumine. Kuna te vabastasite korteri enne etteteatamistähtaja möödumist, siis on üürileandjal õigus otsida uus üürnik ja nõuda teilt kohustuste täitmist (üüri ja kõrvalkulude tasumist) kuni uue üürniku leidmiseni või etteteatamistähtaja lõpuni, olenevalt sellest kumb sündmus leidis aset varem. Kas lepingu rikkumisega on antud juhul üürileandjale tekitatud kahju või mitte, mina öelda ei oska. Andsin lihtsalt teada, milliseid summasid võib üürileandja tagatisrahast maha arvata.

Liina 25.02.2023 13:53 (1 kuu tagasi) vasta...

Tere! Ei saa aru,mis lepingu rikkumine? Mis kahju? Ainus,kes kahju sai,olen mina.Kogu leping on nonsenss Oleks aeg aru saada.Kui ta leidis üürniku,siis mis leping siin veel kehtib??

J. 25.02.2023 12:14 (1 kuu tagasi) vasta...

Kumb siis, 1 või 2 kuud? Seaduse järgi ei ole tähtajalise üürilepingu puhul tegelikult mingeid etteteatamistähtaegu ette nähtud ja selle punkti lepingus võib lugeda ka tühiseks. Tähtajaline üürileping lõpeb seaduse kohaselt tähtaja möödumisega või lepingu erakorralise ülesütlemise-ga. Seega, kui sõlmisite lepingu eelmise aasta augustis üheks aastaks ja teil ei olnud erakorrali-si asjaolusid lepingu ülesütlemiseks, siis lõpeb see alles selle aasta augustis. Kui üürileandja on nõus lõpetama lepingu kokku lepitud tähtaja möödumisel, siis on see teie võit. Sellegipoolest võite tagatisraha tagasi nõudma hakata alles kahe kuu möödumisel lepingu lõppemisest, nagu ma juba kirjutasin, kui üürileandja ei ole teile teatanud oma nõuetest teie vastu. Üürileandja võib tagatisraha tasaarveldada tasumata jäänud üüri, kõrvalkulude, lepingu rikkumisega talle tekitatud kahju ja muude nõuetega teie vastu.

Liina 25.02.2023 10:00 (1 kuu tagasi) vasta...

Pealegi,on omanikul ilmselt üürnikud juba olemas

Liina 25.02.2023 09:58 (1 kuu tagasi) vasta...

Ma ei saa aru,mis augustist on jutt??? Lepingus oli etteteatamis aeg 1 kuu.Leping on tähtajaline Vastuvõtu akt jäi täitmata,kuna omanik ei suvatsenud Kohale ilmuda

J. 25.02.2023 09:51 (1 kuu tagasi) vasta...

Sellisel juhul lõpeb leping alles tähtaja möödumisel ehk siis augustis, kui üürileandja ei ole nõus lõpetama lepingut poolte kokkuleppel varem.

Liina 24.02.2023 19:45 (1 kuu tagasi) vasta...

Oma eelnevale kirjale lisaks veel nii palju, et leping ei olnud tähtajatu.Leping oli sõlmitud aastaks.Aga oli võimalus,seda pikendada vajadusel

J. 24.02.2023 18:02 (1 kuu tagasi) vasta...

Kui teil oli sõlmitud tähtajatu üürileping, siis see lõpeb alles etteteatamistähtaja möödumisel. Tagatisraha võite tagasi nõuda mitte varem kui 2 kuu möödumisel pärast üürilepingu lõppemist. Sealhulgas tuleb teil arvestada ka sellega, et üürileandjal on õigus nõuda teilt kuni etteteatamisaja lõpuni üüri, isegi kui te üüripinda enam ei kasuta, ning tasaarveldada tagatisraha enda nõuetega (üür, kõrvalkulud, viivised jne) teie vastu. Seega on täiesti võimalik, et teil ei olegi midagi tagasi saada.

Elatisraha hooldekodus viibijale.

Viive 23.02.2023 09:31 (1 kuu tagasi) vasta...

Mõtlesin, et antud foorumis on ikka intelligentsed ja haritud inimesed, kes vastavad, kuid nüüd selgub siit midagi muud- labasus, ülbus jne. Nüüd vähemalt teada kellega tegu ja ei pöördu enam kunagi .

J. 22.02.2023 19:48 (1 kuu tagasi) vasta...

Nojah, näljane räägib ikka leivast.

pine 22.02.2023 16:29 (1 kuu tagasi) vasta...

Kirjutasin esimese lause ära ja sain siis aru, et tegelikult pole ju vahet. Milleks nii õel ja isiklik olla - kas naine ei andnud jälle õhtul kätte?

toitjakaotuspension

mann 22.02.2023 14:42 (1 kuu tagasi) vasta...

Sain jah pensioniametist selguse.Kaua avalduse menetlemine aega võtab ei tea.

Järgmised 30-60 (kokku 200)