Liiklusvahendi kahjustamine

Omanik 26.05.2020 19:28 (1 aasta tagasi)

Tere, Mida ette võtta või kuidas nõuda ühistult tema liikme poolt ühistu haljasala pügamise käigus pügatud muruga eravara st auto kahjustamise hüvitamist nt autopesu kompenseerimist.

Hmm... 27.05.2020 09:49 (1 aasta tagasi)

Paluks tõlget? Kuidas see "eravara kahjustamine" välja nägi? Auto sai natuke muruseks?

Omanik 27.05.2020 11:40 (1 aasta tagasi)

Ta sai kapitaalselt muruseks ehk küljed, katus ja taguots. Seda see aasta esimest korda, aga nii hullusti pole varem olnud. Viitab nimme kahjustamisele. Ka paaril eelneval aastal sai korduvalt. Lisaks kannatasid, küll vähem, ka kõrval seisnud. Lisaks kannatas ka elamuhoone. Ei suvatseta vabandada ega ka puhtaks teha.

J. 27.05.2020 14:29 (1 aasta tagasi)

Millega seal ühistus niidetakse, et muru lendab auto katusele ja määrib auto nii ära, et see lausa pesu vajab ning isegi eluhoone kannatada saab?

wetu 27.05.2020 15:45 (1 aasta tagasi)

Ilmselt silohekseldiga. Samas ei maksa ka kõike puhta kullana võtta mida keegi oma auto "kahjustustest" kirjutab. Üldjuhul ei lähe sellised auto määrimised, eriti kui see toimub üldkasutavas kohas, mingi kahjustuse alla. Auto pesemine on rutiinne tegevus ja mingeid eritegevusi see ei nõua.

Omanik 27.05.2020 19:41 (1 aasta tagasi)

Pügatakse tavalise bensiinimootoriga niidukiga, millel on kõrvale väljavise. Nimme pügatakse nii, et välja lendav lendab autodele. Võiks niita vastupidiselt, et lendaks murule,aga seda ei soovit, sest siis ei saa reostada.

J. 28.05.2020 04:57 (1 aasta tagasi)

Aga kas sellest probleemist ei anna ühistu juhatusega rääkida? Kui niidetakse nii, et muru lendab murupiirist väljapoole, peale autode ja maja tõenäoliselt ka tee peale, siis tuleks pärast niitmist hakata tee pealt muru kokku pühkima või ei jää üldpilt kena. Muru küll niidetud, kuid seda ümbritsev tee roheline ja mõne aja pärast koltunud muruliblesid täis. Teiseks, sellisest masinast võib peale muru muudki välja lennata, väiksed kivikesed, oksakesed, mis võivad juba tõsisemalt auto värvi kahjustada. Kui auto pargitud õigesti, siis võib sellisel juhul isegi õigustatud olla. Aga kõigepealt peaks ikkagi juhatusega probleemist rääkima.

J. 28.05.2020 04:59 (1 aasta tagasi)

Parandus: sellisel juhul võib kahjunõue isegi õigustatud olla

noo 28.05.2020 08:26 (1 aasta tagasi)

esiteks, kas küsija on selle ühistu liige? Sel juhul oleks see nõue sisuliselt iseenda vastu, kust ühistu mujalt raha saab, kui elanikelt. Või kui pole selle ühistu liige, siis tekib küsimus, et miks pargib selle ühistu maa peal? Ja ikkagi, pole siiani näinud, et muruniidukist lendav sodi kahjustaks eluhooneid... kuidas see võimalik on?

30.05.2020 07:42 (1 aasta tagasi)

Kui oled ühistu liige, palu lisada muru niitmise probleem kü üldkoosolekule. Üldkoosoleku saad ka ise kokku kutsuda, kui praegune juhatuse liige keeldub seda tegemast.Saate siis otsustada, et kuidas toimub edaspidi muru niitmine või ostate üldse kogujaga niiduki. Ilmselgelt pole auto muruga ülevalamine normaalne tegevus ja sellest peab teada andma. Saada e-kiri kü juhatusele ja las vastavad ning tee ettepanek et hüvitavad autopesu a la x eur.

30.05.2020 07:46 (1 aasta tagasi)

Miks mitte ka resoluutselt käituda: pesed auto pesulas puhtaks, saadad arve KÜ-le hüvitamiseks, andes vabatahtlikult hüvitamise tähtaja. Hoiatada, et kui ignoreerib, siis tasaarvestad kü järgmise arvega.

noo 31.05.2020 08:40 (1 aasta tagasi)

paluks rumalusi mitte rääkida. Kui jätta ühistu arve lihtsalt maksmata, (nö. omavoliliselt hakata mingeid tasaarveldusi tegema), siis on ühistul täiesti seaduslik õigus võlgnikult sunnimeetoditega hakata võlga sisse nõudma. Hetkel polegi võimalik midagi vastata, kuna pole selgitatud, kas tegemist on ühistu liikmega, või kellegagi, kes omavoliliselt pargib ühistu maale või kahjustab ühistu tegevus tõesti kõiki ümbruskonnas asuvaid hooneid ja sõidukeid vms. Praeguse paarisõnalise lahmimise peale ütleks, et kõige lihtsam oleks sellele kohale mitte parkida ja kogu probleem oleks olemata.

1.06.2020 11:45 (1 aasta tagasi)

Lähtun eeldusest et teemaalgataja on ühistu liige (korteriomanik). Eelduslikult kuulub maa, kus pargitakse, kü liikmetele, sh ka teemaalgatajale. Ühistule eelduslikult kinnisvara (maatükk) ei kuulu. Igal inimesel on õigus nõuda kahju hüvitamist kahju tekitajalt, ehk kü-lt (kes eelduslikult korraldab niitmist korteriomanikele kuuluval maatükil). Seega ei võta miski teemaalgatajalt õigust esitada oma nõue KÜ-le. Ja vastastikku eksisteerivad nõudeid on võimalik tasaarvestada.

J. 1.06.2020 12:48 (1 aasta tagasi)

Esiteks, igal inimesel on küll õigus nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist, kuid kahju tekkimine peab olema ka tõendatud. Autopesula arve ei ole piisav tõend. Teiseks, tasaarvestada ei saa nõudeid, mille kohta teine pool saab esitada vastuväiteid. Ja vastuväiteid saab ühistu esitada kuhjaga, kui kahju ja selle suurus ei ole kohapeal fikseeritud. Seega ei kõlba antud soovitus kuidagi.

Peedu 1.06.2020 13:25 (1 aasta tagasi)

Eks pooled peavadki esmalt omavahel suhtlema ja proovima leida lahendus. Hmm, mõtlen et mis saaks olla korteriühistu vastuväide? Ehk see, et muru ei niidetud või muru niitmisekäigus autot täis ei pasandatud? Või et nõue aegunud? Igatahes tasub teemaalgatajal see kamm suure kella külge panna, et tulevikus sarnast jama vältida. See, milliseid nõudeid tasaarvestada ei saa, on loetletud VÕS § 200 lõikes 1. Ma julgeks väita, et hooletusest tekitatud varalist kahju seal küll märgitud pole.

J. 1.06.2020 14:30 (1 aasta tagasi)

Kui käituda nii resoluutselt nagu kasutaja Kü soovitas, et pesta auto puhtaks, saata arve ühistule ja nõuda selle hüvitamist ehk siis ilma eelneva suhtlemiseta ja kahju tekkimist tõendamata, siis saab ühistu kuhjaga vastuväiteid esitada. Näiteks, kas auto oli ikka nii määrdunud, et seda ei saanud korra lapi või harjaga üle tõmmates murust puhastada ja tuli tingimata pesulasse viia? Kui puhas auto enne oli, võib-olla oleks see nagunii pesu vajanud? Ja näiteks tõesti ka see, et kas auto üleüldse oligi murune? Kui olukord polnud toimumise hetkel fikseeritud, siis ei saa teemaalgataja seda millegagi ka tõendada. Ja ilma tõenduseta ei ole ühistu kohustatud mingit kahjuhüvitist maksma. Aga see, et tasaarvestada ei saa nõudeid, millele teine pool saab esitada vastuväiteid, on sätestatud VÕS § 200 lõikes 4.

Peedu 1.06.2020 19:53 (1 aasta tagasi)

Teemaalgataja jutust saab üheselt aru, et selline hooletu muruniitmine ei puuduta mitte üksnes teda vaid ka teisi seal parkivaid autosid. Seega pole raske leida tunnistajaid. Tänapäeva nutiajastul klõpsatakse pilte koguaeg, ehk lp teemaalgataja fikseeris isegi olukorra. Seega oleks tõenditega tunnistajate. (kaaskannatajate) ütlused ja ehk ka pildimaterjal. No alus ju nõudeks on. Vastuväide VÕS mõttes on midagi sisulist, mitte vaid "ei huvita", "ei maksa" jne. Vastasel korral ei oleks võimalik kunagi midagi tasaarvestada, sest teisel poolel ikka mingi "vastuväide". Siin foorumis pole vist keegi nõu andnud, et saada ühistule lihtsalt arve, pigem vist ikka soovitati arutada teemat koosolekul ja teha esmalt ettepanek vabatahtlikuks hüvitamiseks:)))) Laat

J. 2.06.2020 07:56 (1 aasta tagasi)

Nii siin teemas tegelikult just soovitatigi – kas kutsuda üldkoosolek kokku või minna resoluutsemat teed ehk pesta auto pesulas puhtaks ja esitada ühistule arve hoiatusega see tasaarvestada ühistu arvega, kui kulu keeldutakse hüvitamast. Niimoodi käitudes võib 100% kindel olla, et ühistu ei hüvita sentigi. Ja mitte lihtsalt seepärast, et ei huvita ja ei maksa, vaid esitades just sisulisi vastuväiteid. Näiteks, kui teemaalgataja ei tõenda, et auto oli muruga nii määrdunud, et seda ei olnud muud moodi võimalik puhastada kui ainult pesulas, mida tehti kohe peale määrdumise avastamist, siis võib ühistu hüvitisnõudele vabalt vastu vaielda. Teadaolevalt on linnatänavad üpris tolmused ja autod vajavad ikka aeg-ajalt pesu. Valesti asja ajades võib probleemi lahendamise asemel hoopis endale suuremaid jamasid kaela tuua.

y 18.06.2020 22:35 (1 aasta tagasi)

no teil seal ilmselgelt keegi lihtsalt kotib autoomanikke, kui niita muru kõrvale heitva niidukiga saab ju tulla teiselt poolt et autodele peale ei lendaks. tahtlik vara kahjustamine . soovitan jäädvustada videole ning usun et selles asjas saaks ka politsei aidata, tahtlik vara kahjustamine on ka nende rida

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.