Kohtutäitur ja puhkusetasu

Jana 28.05.2020 17:28 (2 aastat tagasi)

Minu kuu palk on 850€. Kätte saan selles 584€.Juunis lähen puhkusele 2 nädalaks. Kas minul on õigus kätte saada puhkuse tasu?

noo 31.05.2020 08:34 (2 aastat tagasi)

puhkusetasu on samasugune sissetulek, millelt täituril on õigus kinnipidamist teostada.

Reet 18.06.2020 08:50 (2 aastat tagasi)

puhkusetasu on küll sissetulek, kuid see on saadud edasiulatuvalt. TMS §-d 132 ja 133 kehtivad ka n-ö etteulatuvalt makstava sissetuleku korral, sest ka siis vajab võlgnik kaitset, mida talle TMS § 130 jj kohaselt võimaldataks siis, kui ühekordne makse oleks tehtud perioodiliste maksetena mitme kuu vältel. Kindlasti aga tuleb täituile seda koheselt avaldada, sest täitur ei tea, millistest summades saadud sissetulek koosneb

noo 22.06.2020 14:39 (2 aastat tagasi)

minu vastuse mõte olis ee, et puhkusetasu ei ole mittearestitav raha, mille peaks terves ulatuses kätte saama.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.