mure maja müügiga

marelle 11.06.2020 17:09 (1 aasta tagasi)

maja omanikule tehti eluaegne kasutusõigus. notaris. omanik kinkis maja võõrastele. maja omanik suri ära. omanikud müüsid maja maha. uus omanik soovib nüüd omakorda maja maha müüa. aga temalt nõutakse, et ta peab üles otsima algse maja omaniku pärijad, nemad peavad andma oma nõusoleku, et eluaegne kasutusõigus kinnistusraamatus kustutada. kust alustada nende sugulaste otsimist, kui viimane omanik isegi pole tolle isikuga kunagi kohtunudki ??

J. 11.06.2020 20:00 (1 aasta tagasi)

Kes seda nõuab? Isiklik kasutusõigus lõpeb õigustatud isiku surmaga, seda ei saa pärida. Seega ei saaks pärijad ka mingit nõusolekut anda. Ja pealegi, kuidas siis eelmine omanik sai maja müüa?

marelle 12.06.2020 13:13 (1 aasta tagasi)

kinnistusamet ütleb, et ei saa kasutusõiguse kohta teha lõpetamise kannet, kuna puuduvad pärijate nõusolekud. samas on minu maja ostu notarilepingus kirjas, et ma olin ostes teadlik, kui ma soovin kasutusõigust kustutada enne 1 aasta möödumist isiku surmast, siis on vaja pärijate nõusolekut. aga möödas on üle 10 aasta ja nüüd peaks piisama surmatunnistusest.

J. 15.06.2020 10:13 (1 aasta tagasi)

Ja mis notar ütleb? Seadusest küll seda välja ei loe, et 10 aastat tagasi surnud inimese pärijad peavad kinnistusraamatu kande õigeks tegemiseks nõusoleku andma. Aga üldjuhul on pärijate ülesotsimine notari töö.

teemaalgataja 15.06.2020 14:57 (1 aasta tagasi)

notar ütleb et minu raha eest nüüd seda tulebki teha.et tuleks algata pärimismenetlus. aga mina olen ju kõrvaline isik, miks mina pean algatama pärijate otsimist. ja aega võib minna kuni 2 a. aga ostja ju ei oota niikaua, sest tema tahaks osta ilma selle märketa maja. nüüd jamangi. ostja on raha ära maksnud aga maja tema nimele kirjutada ei saa, sest see kanne on vaja enne maha võtta. aga maha võtta pidi saama ainult pärijate nõusolekul. nokk lahti saba kinni. kust saab selgust? kuhu pöörduda et saaks selgeks, mida ma pean tegema.

J. 15.06.2020 15:01 (1 aasta tagasi)

Vahetada notarit.

marelle 15.06.2020 15:28 (1 aasta tagasi)

kahjuks on ühe notari juures ju tehing lõpetamata. sest kanded on tegemata. seega ei saa vahetada. ja kinnistusameti määrus kohustab mind esitama pärijate nõusolekut, enne ei saa kannet teha.

marelle 15.06.2020 16:00 (1 aasta tagasi)

tehke mulle selgeks kuidas saab sellisest seaduse punktist välja lugeda et selle kande kustutamiseks on vaja pärijate nõusolekut. isik on surnud aastakülmneid ... mina saan aru nii, et kui tahaks seda kustutamist teha aasta jooksul isiku surmast, siis on vajalik pärija nõusolek ning juhul kui märkus on sisse kantud, siis piisab surma tõendamisest ja sel juhul pärija nõusolekut vaja ei ole, kuid see kõik kehtib ikka selle sama aasta jooksul tehtava toimingu kohta. mulle tundub et minu puhul nõutakse pärija nõusolekut ainult selle pärast, et ei ole seda märkust tehtud. kuid ma ei soovinud kannet kustutada mitte aasta jooksul vaid tunduvalt hiljem. praegu. KRS § 49.4 lg 1 kohaselt õigust, mis on piiratud õigustatud isiku elueaga ja mille korral on võimalikud tema kasuks tehtavate soorituste võlgnevused, võib aasta jooksul õigustatud isiku surmast või surnukstunnistamisest arvates kustutada ainult tema pärija nõusolekul. Sama sätte lg-st 3 tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusolek pole vajalik, kui kinnistusregistrisse on kantud märkus, et õiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest.

vastus 16.06.2020 06:02 (1 aasta tagasi)

saan aru, et kinnisasja omanik esitas kinnistuosakonnale avalduse, et tema kinnistult kustutakse isiklik kasutusõigus isiku kasuks, kes on juba ammu surnud. Kinnistusosakonna kohtunikuabi keeldub taotletud kannet tegemast ja nõuab õigustatud isikute pärijate nõusolekut. Kui isikliku kasutusõiguse kandes puudub märge, et isikliku kasutusõigse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest, on kohtunikuabil muideks formaaljuriidiliselt õigus. Pärijaid pole teada, sest senini pole keegi pärimismenetlust algatanud. Nüüd peaks kinnisasja omanik selleks, et kohtunikuabile meelepärane olla, algatama omal kulul pärimismenetluse pärijate väljaselgitamiseks (kulu ca 220 eurot). Kui olukord nii, siis mis ometi ei vaidlusta kinnisasja omaniku kohutunikuabi määrust, mist talt midagi nii jaburat nõuab? Põhjenduseks just see, et isegi kui kohtunikuabil on formaaljuridiiliselt õigus, on selline nõue jabur, kuivõrd ..... (mida sa ise juba väga kenasti siin jahunud oled).

marelle 16.06.2020 06:18 (1 aasta tagasi)

sest määrust ei saa vaidlustada - nii lihtne see ongi. teiseks on ju täpselt kirjas, et sama sätte lg-st 3 tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikes1 nimetatud nõusolek pole vajalik .... kuid see nõusoleku tingimus on kirjas punktis 1, juhul kui soovitakse kannet kustutada ALLA aasta isiku surmast. kas olen tõesti mina ainuke kes just sedasi aru saab. täpselt nagu vene filmis, surma mõista, mitte armu anda - koma asukohta muutes saame surma mõista mitte, armu anda.

J. 16.06.2020 11:01 (1 aasta tagasi)

Sina saad asjast täiesti õigesti aru ja lugupeet ametnik tõlgendab seadust valesti. Kui lõikes 1 öeldakse, et pärijate nõusolekut on vaja ainult siis, kui isik on surnud vähem kui aasta tagasi ja lõikes 3 täpsustatakse, et sellist nõusolekut (alla aasta surnud isiku puhul) pole vaja juhul, kui kinnistusraamatus on vastav märge, siis see tähendab, et olenemata märke olemasolust ei ole üle aasta tagasi surnud isiku õiguse kustutamiseks vaja pärijate nõusolekut. Kui seadusandja oleks mõelnud teisiti, siis ei oleks lõikes 3 viidet lõikele 1 ja lõige 1 oleks üldse mõttetu. Määrust vaidlustada ei saa, kuid pärijate nõusoleku asemel võib saata ametnikule selgituse, miks tema nõue ei ole seadusega kooskõlas.

marelle 16.06.2020 13:47 (1 aasta tagasi)

aitäh, olen leidnud netist üles ka SELETUSkirja asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu juurde. kus paragrafis 8 on välja toodud ka, et just see aastane tähtaeg on pärijate kaitseks nüüd mõtlen kuidas ma ametnikule selle asja serveerin.

y 18.06.2020 14:57 (1 aasta tagasi)

kasutusõigust ei saa pärida. esitada Kinnistusraamatupidajale Rahvastikuregistri Tõend kasutusõigust omanud surma kohta. ja see et mingitele Määrustele on kirja pandud ..et ei kuulu edasikaebamisele, saab ikkagi esitada Määruskaebuse. Eriti kui otsus on absurdne.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.