Elatis pärast pankrotimenetlust

Biik 25.08.2020 05:45 (10 kuud tagasi)

Tere, kas keegi oskab öelda, kas peale pankrotimenetluse lõppemist ja pankroti väljakuulutamist (ehk kohtuliku menetluse lõppemist ja sellele järgneval ajal kui isikule on määratud usaldusisik), kuidas käib elatise sissenõudmine? Eelnevalt on elatis välja mõistetud ja nii pankrotimenetluses kui ka pankrotimenetluse ajal oleme esitanud vastavad avaldused. Kas kohtumenetlusele järgneva aja eest saab elatist nõuda sama täitedokumendiga (ehk sellega, mis tekkis enne pankroti väljakuulutamist) või peab uuesti kohtusse pöörduma?

wabu 25.08.2020 16:13 (10 kuud tagasi)

Koopia internetist: Pankrotimenetluse väljakuulutamisele järgneva aja eest saab elatist saama õigustatud isik nõuda elatist eelkõige võlgnikult. Võlgnik saab pidada pankrotimenetluse ajal oma ülalpeetavaid ülal eelkõige oma sissetuleku arvel, mis ei muutu pankrotivaraks. Juhul, kui võlgnik ei pea ülalpidamist saama õigustatud isikut vabatahtlikult ülal, tuleb ülalpeetaval esitada pankrotimenetluse ajal pankrotivara arvel elatise saamiseks kohtule avaldus PankrS § 44 lg 1 järgi. Juhul, kui võlgnik ei maksa pankrotimenetluse ajal vabatahtlikult lapsele elatist ja kuni pankrotimenetluse väljakuulutamiseni maksmata elatise saamiseks esitatakse nõue pankrotihaldurile või pankrotimenetluse ajal elatise saamiseks kohtule, väheneb PankrS § 108 lg 3 mõttes järgi ka võlgniku sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet, ja selle arvel suureneb pankrotivara, mille arvel elatisenõuet rahuldada. Võlgniku pankroti väljakuulutamisele järgneva aja elatisenõuded tuleb rahuldada pankrotivarast enne jaotise alusel raha väljamaksmist. PankrS § 146 lg 1 p 2 alusel tuleb maksta enne jaotist välja üksnes PankrS § 147 alusel pankrotivarast pankrotimenetluse ajaks väljamõistetud hädavajalik elatis. (Riigikohtu lahend nr 3-2-1-26-12).

Biik 25.08.2020 19:05 (10 kuud tagasi)

Tänan. Jah, seda nägin riigikohtu lahendite kokkuvõttest, aga mis saab peale pankrotimenetlust? Kas läheb uus hagi sisse?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.