MTÜ liikmeks otsustamine üldkoosoleku poolt

Elina 31.08.2020 12:30 (10 kuud tagasi)

Vastavalt MTüS §13 lg 2 saab juhatusele keelduva otsuse saanud isik esitada taotluse, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek. Kas sellise taotluse esitanud liige saab osaleda üldkoosolekul tema taotlust puudutaval arutelul või on tal õigus taotleda muid viise oma seisukohtade esitamiseks (osalemine üle videosilla, kirjaliku avalduse esitamine vms). Põhimõtteliselt on küsimus selles, kas juhatus saab tema võimalust selgitusi anda piirata.

sywy 1.09.2020 05:36 (10 kuud tagasi)

üldkoosolek saab kutsuda külalisi koosolekule. Aga seda siis alles järgmisele. Juhatusel on õigus keelduda võõraste inimeste koosolekule lubamisest. Seega, pead suhtlema teiste liikmetega koosolekuväliselt, et nad teeksid ettepaneku sind kutsuda - kui soovid ise kohal olla tingimata.

Ats 5.09.2020 04:09 (10 kuud tagasi)

Peaks olema ka võimalus, et keegi praegustest MTÜ liikmetest volitab sind kirjaliku volituse alusel enda eest koosolekul osalema.

noo 6.09.2020 16:58 (10 kuud tagasi)

aga siis esindadki seda isikut, mitte ei hakka oma isiklikku asja ajama

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.