Üürilepingu ülesütlemine

L. 25.12.2020 20:49 (5 kuud tagasi)

Tere! Oktoobris sai sõlmitud aastane üürileping. Mina üürniku rollis. Detsembrikuus juba teatas üürileandja suuliselt, et paneb korteri müüki ning pean valmis olema 2 kuu pärast korteri vabastama. Lisaks laskma eluriumi tema korteri müügiga tegeleva maakleri ning veel arvatavad potensiaalsed ostjad, kui neid tekib. Lepingus oli kirjas, et lepingu lõpetamine on etteteatamusel 2 kuud, kuid seaduse järgi peaks see ju olema 3 kuud? Ja kui ei tulnud mulle kirjalikku teadet vaid suusōnaline teade, siis mis õigused mul oleks selles korteris veel sees elada ja kui kaua? Pean ma üldse keset koroonaaega laskma korterisse maaklerit ja ostjaid? Aitäh vastamast!

L. 25.12.2020 21:38 (5 kuud tagasi)

Täpsustan, vaatasin lepingut, siiski tähtajatu leping.

Reelika 25.12.2020 23:06 (5 kuud tagasi)

§ 312. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise tähtajad (1) Kinnisasja, elu- või äriruumi, laevakinnistusraamatusse kantud laeva ja Eesti õhusõidukite registrisse kantud õhusõiduki üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette VÄHEMALT 3 KUUD!

Reelika 25.12.2020 23:08 (5 kuud tagasi)

§ 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm (1) Üürileandja ja üürnik võivad elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. (2) Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) üüritud asi; 2) lepingu lõppemise päev; 3) ülesütlemise alus; 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg. (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele mittevastav ülesütlemine on tühine.

L.W 26.12.2020 08:30 (5 kuud tagasi)

Tere! Tänan! Aga kui ta enne 3 kuu möödumist korteri maha müüb?

:(( 26.12.2020 10:34 (5 kuud tagasi)

Siis on sinul lihtsalt uus üürileandja, aga tähtaja lõpuni on sul õigus sees elada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.