kohustuslikud ületunnid seaduslik või mitte?

im 29.01.2021 08:13 (3 kuud tagasi)

tööandja soovib muuta eeskirju. kas järgnev muutus on seadusega lubatud ja kas ma olen kohustatud seda allkirjastama? 9.11. töötaja on kohustatud töötama üle kokkulepitud tööaja (tegema ületunnitööd) tööprotsessi lõpuleviimiseks tingimusel, et tööprotsessi poolelijätmine võib põhjustada materjalide ja/või toodete riknemise, hävimise või põhjustada tööandjale muu otsese kahju. samuti on töötaja kohustatud töötama üle kokkulepitud tööaja juhul, kui vahetuse lõpul ei ole töötaja, kes peaks vahetuse üle võtma, tööle ilmunud.

sulo 29.01.2021 20:26 (3 kuud tagasi)

Saab nõuda erandkorras kuid see ei tohi muutuda reegliks. Tööandja saab erandjuhtudel nõuda töötajalt ületunnitöö tegemist vaid juhul, kui tegemist on tööandja ettevõtte või tegevusega seotud ettenägematud asjaoludega. Eelkõige loetakse sellisteks asjaoludeks kahju ärahoidmist, näiteks kui vahetustega tööl ei ilmu töötaja tööle õigel ajal ja töö tegemine ei tohi katkeda. Vaatamata eeltoodule ei saa tööandja sellisel juhul ületunnitöö tegemist nõuda alaealiselt, rasedalt ning töötajalt, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust. Küll aga peab olema kindlalt kokku lepitud ületundide hüvitamine.

noo 1.02.2021 07:48 (3 kuud tagasi)

selline punkt lepingus on tühine. Seadusest rangemaid nõudeid ei saa tööandja rakendada. Kui vahetustega tööl teine vahetus ei ilmu tööle, siis on tööandja asi leida lahendus, aga ületunnitöö tegemine eeldab sellisel juhul igakordset eraldi kokkulepet ja töötajal on õigus keelduda. Sel juhul peab tööandja leidma kellegi teise.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.