täitevmenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine

Marko 30.01.2021 15:01 (3 kuud tagasi)

Mulle saabus kohtutäituri kiri, et täitemenetlus on lõpetatud ja päev hiljem, et uuesti alustatud, milleks selline käitumine vajalik on ja kuidas ma käituma peaks: Kohtuotsus võla suhtes on novembrist 2011.

raoul 31.01.2021 08:51 (3 kuud tagasi)

mul oli/on täpselt sama probleem, menetlus lõpetati, kuu aega hiljem alustati sama kohtuotsuse alusel , mis oli 2010.a.,uus täitemenetlus ja konto jälle kinni. mu küsimise peale vastati, et võlanõudja tahab veel raha, oli eksinud arvestamisega. ja selles uues arestiaktis veel kirjas, et selle pealt nõutakse veel pärast intresse kui see summa makstud.

Reelika 31.01.2021 09:21 (3 kuud tagasi)

Riigikohtu 16. detsembri 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-141-13, p 29: „Täitedokumendi tagasivõtmiseks" viidatud sätte tähenduses tuleb lugeda eelkõige TMS § 48 lg 1 p 1 järgset täitemenetluse lõpetamist sissenõudja avalduse alusel. Sel juhul ei loeta aegumist samuti katkenuks ja aegumist arvestatakse täitedokumendist tuleneva nõude sissenõutavaks muutumise ajast. Nii välditakse korduva täitemenetluse algatamisega aegumise ebamõistlikult pikaks venitamist.

r 31.01.2021 18:20 (3 kuud tagasi)

vist ei saa täpsemalt aru, näiteks mul lõpetati täitemenetlus kogu nõude tasumise tõttu, nii oli kirjas ja uus nõue sama kohtuotsuse alusel,et sissenõudja ekslikult arvestas valesti ja kuini see uus nõue tasutud saab, siis tuleb selle pealt veel tasuda intressi. neid intresse juba kolmas kord tasuda.

niplik 2.02.2021 17:31 (3 kuud tagasi)

Kohtutäitur täidab kohtuotsust ja mingid sissenõudja arvutamised või arvamised ei mängi rolli. Summad on kohtuotsusega paika pandud ja kui nõue on tasutud siis võib küsida ainult seaduspärast viivist. Selliseid tagantjärele muudetud ja peale lõpetamist elluäratatuid nõudeid on viimasel ajal kuidagi liiga tihti hakanud tekkima. Soovitaks pöörduda võlanõustaja poole koos kõigi dokumentidega ning koostada täiturile ametlik teabenõue.

niplik 2.02.2021 17:31 (3 kuud tagasi)

Kohtutäitur täidab kohtuotsust ja mingid sissenõudja arvutamised või arvamised ei mängi rolli. Summad on kohtuotsusega paika pandud ja kui nõue on tasutud siis võib küsida ainult seaduspärast viivist. Selliseid tagantjärele muudetud ja peale lõpetamist elluäratatuid nõudeid on viimasel ajal kuidagi liiga tihti hakanud tekkima. Soovitaks pöörduda võlanõustaja poole koos kõigi dokumentidega ning koostada täiturile ametlik teabenõue.

Volvo 10.02.2021 13:53 (2 kuud tagasi)

.. minul samuti-liõpetas kohtutäitur nõude, inkasso avalduse alusel. päev hiljem avati uus nõue, samale 2009a lahendile, mis 5p.hiljem jälle lõpetati, kuna oli eksitud ning alustati/avati/jätkati vana nõude täitmist. Saadeti arestid Haigekassale, Tolli ja panka. Ebareaalne, ja seda veel kõike lisati ka menetluse alustamise kuludesse, mis nüüd on 950eur. Ma pole sellise jandiga nõus..

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.