Üürilepingu rikkumine

Ene Anijalg 13.10.2022 08:02 (1 aasta tagasi)

Tere, Üürime abikaasaga 2-toalist korterit mis asub kortermajas kus on ka korteriühistu.Lepingu algus oli 05.08.2020. ja pikeneb automaatselt 1 aasta järel. Korteril on kehtiv kindlustus if kindlustuses. Üürnik on 1999.a. sündinud naisterahvas ja ametlikult elab korteris üksinda. Esimene aasta möödus probleemideta kuid viimasel aastal on üürnik muutnud korteri arusaamatul põhjusel elamiskõlbmatuks. Üürnik on võtnud kassi, lepingus seda ei ole, kuid suusõnaline luba oli antud. Majanaabrid andsid teada, et korterist imbub lehka mis on tunda olnud juba mõned kuud, kuid viimasel ajal muutunud väljakannatamatuks. Kontrollimisel avanes uskumatu pilt, korteri kõik ruumid on muutunud prügimäeks. Korteris elab kass kes on haisu üheks peamiseks põhjuseks. Kassi väljaheidete ja uriiniga on läbi imbunud kogu korter, mööbel ja maas vedelev prügi. Üürile andmisel heas korras korter vajab nüüd kapitaalremonti. Üürnik käib seal kassi toitmas kuid elada seal võimalik ei ole. Ühtegi mõistlikku põhjendust olukorrale üürnik välja tuua ei osanud. Alkoholi kuritarvitamise märke korteris ei tähelda. Üür ja kommunaalarved on makstud korrapäraselt septembrikuuni. Kuidas on mõistlik edasi tegutseda? Soovime, et üürnik koristaks koheselt korteri, koliks välja ja kompenseeriks meile remondikulud. Kui üürnik ei ole nõus üürilepingut lõpetama, kas saame seda ühepoolselt ja viivitamatult teha?

mapoleadvokaat 13.10.2022 12:17 (1 aasta tagasi)

Võlaõigusseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/115032022015) § 317. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine eluruumi terviseohtlikkuse tõttu Kumbki lepingupool võib eluruumi üürilepingu üles öelda, kui eluruum on sellises seisukorras, et selle kasutamine on seotud olulise ohuga inimeste tervisele või siis § 313. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine (1) Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. tuleb teha teisele poolele avaldus ülesütlemise kohta koos nõudega anda valdus tagasi (seadus annab vorminõuded). Enne tasub kõik kahjud üles pildistada jms Ning siis ühtlasi nõuda kahjude hüvitamist § 334. Üüritud asja tagastamine 2) Üürnik vastutab üüritud asja hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui asi oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või isikust, kellele ta asja kasutamise lepinguga kooskõlas üle andis. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad asja lepingujärgse kasutamisega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.