Pärandi avanemine

Marx 25.10.2022 05:51 (5 kuud tagasi)

1. Peale millist aega peale isiku surma on tema abikaasal ja lastel võimalik pärima asuda ja milliste kuludega see on seotud (notari tasu, riigilõivud)? 2. Kui isik omas osaühingu osakuid, siis kuidas nende pärimine peale isiku surma toimub?

vodi 25.10.2022 06:40 (5 kuud tagasi)

Tere. Pärimisest huvitatud isikutel on võimalus alustada pärimismenetlus suvalise notari juures. Selle eest võtab notar tasu. Notar kontrollib kõikide varade olemasolu mida ta saab registritest kätte. Peale minimaalselt ühe kuu möödumist (seadus ei luba kiiremini), väljastab notar pärimistunnistuse. Kui pärimine toimub seaduse alusel, siis on nimetatud kõik pärijad ja varad. Kuidas nad neid jagavad, on nende endi asi. Kui pärimine toimub testamendi alusel, siis pärivad need, kes testamendis mainitud on. OÜ aktsijad on täpselt samasugune pärandvara osa nagu kõik muu ja on päritavad eelmanitud viisidel.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.