puhkeaeg

sissi 25.11.2022 09:51 (4 kuud tagasi)

Tere.Palun selgitage puhkepauside võimaldamine 24 tunniseid vahetusei tegevale isikule.

noo 25.11.2022 13:47 (4 kuud tagasi)

mida sa täpselt küsid? TLS § 47. Tööaja korraldus (2) Kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.

sissi 25.11.2022 15:29 (4 kuud tagasi)

Kas on ok, kui töötajad teevad iga kahe tunni järel 15 min pausid.

J. 25.11.2022 16:16 (4 kuud tagasi)

Ei ole, sest iga 6 tunni järel peab puhkepaus olema vähemalt 30 minutit pikk.

noo 26.11.2022 16:40 (4 kuud tagasi)

on ikka, sest tööandja võib lisaks sellele nö.lõunapausile teha ka muid puhkepause, nii palju kui vajalikuks peab

J. 26.11.2022 19:12 (4 kuud tagasi)

Antud juhul ei ole öeldud, et need 15-minutilised pausid iga kahe tunni tagant on lisaks seaduses ettenähtud miinimumile. Seega ei ole ok.

noo 27.11.2022 19:30 (4 kuud tagasi)

kuna pole midagi täpsustatud, siis ei ole võimalik öelda, et pole ok. Tööandja võib anda igasuguseid pause ja nii tihti, kui vajalikuks peab, seega on iga 2 tunni tagant antavad pausid täiesti ok.

J. 28.11.2022 07:30 (4 kuud tagasi)

Jah, kui samaaegselt on iga 6 tunni tagant antav paus vähemalt 30-minutiline.

Krista 26.11.2022 13:23 (4 kuud tagasi)

Puhkepausidest räägib peale töölepingu seaduse ka TTOS: § 9. Füsioloogilised ohutegurid ---- (2) Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks ja võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu. Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb arvestada töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi ning tema töövõime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul. Seadus muidugi ei ütle seda kui tihti ja kui pikki pause peab lisaks lõunapausile andma, aga tööandja on kohustatud töö nii korraldama, et töötajal ei tekiks füüsilist ülekoormust ja ei hakkaks arenema mõnd tööga seotud haigust.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.