Täitemenetluse alustamistasu suurus

Bella 18.05.2017 18:35 (7 aastat tagasi)

Tere! Kas täitemenetluse alustamistasu elatise sissenõudmise asjus saab olla 282 eurot, kui igakuine nõude suurus on 160 eurot?

A 19.05.2017 09:52 (7 aastat tagasi)

Ühe lapse puhul ei tohiks see ületada 235 eurot. Kohtutäituri seaduse § 37 lg 1 Elatusraha sissenõudmise eest makstav menetluse alustamise tasu on ühekordne summa, mis vastab seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäärale. Menetluse alustamise tasu nõutakse sisse koos esimese igakuise elatusrahaga. Kui võlgnik tasub elatusraha esimese igakuise makse osaliselt, võtab kohtutäitur menetluse alustamise tasu võrdeliselt sissenõutud summaga.

Bella 19.05.2017 10:30 (7 aastat tagasi)

Nõude suurus on alla miinimumi - 160 eurot kuus. Nii on osapoolte vahel kokku lepitud ning see summa on ka maksekäsus. Kas see tähendab et menetluse alustustasu on samuti 160€? Kohtutäitur on menetluse alustustasuks määrand hetkel 282 eurot.

A 19.05.2017 11:41 (7 aastat tagasi)

Menetluse alustamise tasu suurus ei sõltu elatise sissenõudmise puhul nõude suurusest, vaid vastab miinimumelatise määrale, s.o 235 eurot, lisaks tuleb veel maksta põhitasu, mis sõltub juba nõude summast - kuni 200 eurose nõude puhul 55,50. Kui elatist makstakse enne sissenõutavaks muutumist, siis põhitasu maksta ei tule ning sisse nõutakse üksnes menetluse alustamise tasu. Vt KTS § 37 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016010

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.