kaebuse esitamine Ringkonnakohtusse

ksenija 19.05.2017 09:56 (7 aastat tagasi)

Tere, kas Ringkonnakohtusse kaebuse esitatakse ainult advokaadi abiga või seadus lubab eraisikutele pöörduda Ringkonnakohtusse ilma advokaadita. Kui suur riigilõiv, kui esitada kaebus? ettetänades

A 19.05.2017 10:23 (7 aastat tagasi)

Advokaat peab kindlasti olema üksnes Riigikohtus, ringkonnakohtusse võid ise apellatsioonkaebuse esitada, riigilõiv on sama suur kui esimese astme kohtus.

ksenija 20.05.2017 10:27 (7 aastat tagasi)

kas riigiliõivu suhtes saab ka riigipoolset hüvitamist, kui ise ei ole võimeline maksma ja kui ringkonnakohtus saavutatakse võit, kas siis peab teine pool selle riigilõivu ära maksma või jääbki riigi kanda see igal juhul sellisel juhul?

A 22.05.2017 09:39 (7 aastat tagasi)

Võid taotleda kohtult menetlusabi http://www.kohus.ee/et/oigusabi/riigipoolne-menetlusabi. Kui võidad, mõistab kohus need välja vastaspoolelt riigi kasuks, kui kaotad, siis pead need ise tasuma, sh vastaspoole menetluskulud.

ksenija 23.05.2017 12:17 (7 aastat tagasi)

oot, see on arusaadav, et kui võidan siis riik nõuab minu eest tasutud kulud välja vastaspoolelt, aga kui kaotan, mis vastaspoole menetluskuludest me siis räägime? temal pole ju kulusid? sest mina ju algatan menetluse ja maksan kõik kulud ...??

CC 23.05.2017 14:36 (7 aastat tagasi)

Menetluskulud on menetlusosaliste kohtukulud (nt riigilõiv) ja kohtuvälised kulud (nt esindaja kulud, kohtutäituri tasu menetlusdokumentide kättetoimetamise eest). Kui sa kaotad, nõutakse näiteks ka vastaspoole advokaaditasud sinu käest välja. Seda ei tehta ainult juhul kui see olek skohtu arvates äärmiselt ebaõiglane.

teemaalgataja 23.05.2017 18:40 (7 aastat tagasi)

aaaga kui riigipoolne abi on võetud, kas siis kuuluvad kohtukulude alla nii riigilõivud kui tasuta õigusabi kulud? kas keegi neid reguleerib ka? st. kui vastaspool võtab endale mega kalli advokaadi, aga minul on võetud riigipoolne abi ja mina kaotan, siis mina pean tasuma ka vastaspoole üüberkalli advokaadi ikkagi?

A 23.05.2017 19:09 (7 aastat tagasi)

Oleneb sellest, mida ise kohtult taotled, kas ainult menetlusabi riigilõivu tasumiseks või siis ka riigi õigusabi. Kaotuse puhul pead jah tasuma ka vastaspoole õigusabikulud, kui kohus need välja mõistab, kuid kuna kohus mõistab välja üksnes vajalikud ja põhjendatud kulud, siis kohtul on õigus mõista teise poole poolt kantud kulud välja osaliselt, juhul kui kohus peab neid ülemäärasteks.

teemaalgataja 23.05.2017 18:40 (7 aastat tagasi)

aaaga kui riigipoolne abi on võetud, kas siis kuuluvad kohtukulude alla nii riigilõivud kui tasuta õigusabi kulud? kas keegi neid reguleerib ka? st. kui vastaspool võtab endale mega kalli advokaadi, aga minul on võetud riigipoolne abi ja mina kaotan, siis mina pean tasuma ka vastaspoole üüberkalli advokaadi ikkagi?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.