krim menetlus tähtaeg

Mart 16.06.2017 11:33 (7 aastat tagasi)

Kui krimasi on lõpetatud ja kannatanu seda ei vaidlustanud tähtaja jooksul aga kui on ilmnenud uut informatsiooni mida tuleks täiendavalt uurida, kas krim menetluse saab uuesti käima panna või on see rong igaveseks läinud?

A 16.06.2017 12:03 (7 aastat tagasi)

Kui samas asjas on kriminaalmenetlus lõpetatud, siis uuesti alustada ei saa.

Onari Kämmal 16.06.2017 22:04 (7 aastat tagasi)

Kindel? Kui asjas on tehtud õigeksmõistev kohtuotsus, siis küll jah. Kui aga politsei/prokuratuur mingil ajahetkel lihtsalt krim.asja lõpetasid, kuna kahtlustuse esitamiseks sel hetkel piisavalt materjali ei olnud, siis sellisel juhul peaks ju saama krim.asja taasavada või uut alustada küll, kui uusi tõendeid ilmneb?

A 19.06.2017 09:57 (7 aastat tagasi)

KrMS § 199 lg 1 p 5 Kriminaalmenetlust ei alustata, kui samas süüdistuses on isiku suhtes jõustunud kohtulahend või kriminaalmenetluse lõpetamise määrus käesoleva seadustiku §-s 200 sätestatud alusel;

Onari Kämmal 19.06.2017 12:54 (7 aastat tagasi)

Siis vist taandub sellele, kuidas täpselt lõpetati? See KrMS §200 toob välja tingimused tüüpi "kahtlustatav suri ära" ja "kuritegu on aegunud". Kui lõpetati lihtsalt seetõttu, et prokuröri arvates polnud piisavalt tõendeid et süüdistusakti esitada / kohtusse minna, siis ilmselt tehti seda mingi muu KrMS § alusel.

A 19.06.2017 13:09 (7 aastat tagasi)

Usun, et ilmselt on siin kriminaalmenetlus lõpetatud kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu (§ 199 lg 1 p 1), mida tehaksegi siis, kui süüdistuse esitamiseks pole tõendeid piisavalt ning see välistab samas asjas menetluse uuendamise. Samas näiteks on menetluse uuendamine võimalik siis, kui kriminaalmenetlus on lõpetatud oportuniteediga.

x 28.06.2017 14:22 (7 aastat tagasi)

lõpetati 200lg1

Mart 28.06.2017 14:25 (7 aastat tagasi)

(1) Kui kohtueelses menetluses ei ole kindlaks tehtud isikut, kes on kuriteo toime pannud, ning ei ole võimalik koguda lisatõendeid või nende kogumine ei ole otstarbekas, lõpetatakse menetlus uurimisasutuse määruse alusel ja prokuratuuri loal või prokuratuuri määrusega. Menetluse võib mõne kahtlustatava või kuriteo suhtes lõpetada ka osaliselt. [RT I, 06.01.2016, 5 - jõust. 16.01.2016] (2) Lõikes 1 ettenähtud aluste äralangemise korral uuendatakse menetlus käesoleva seadustiku §-s 193 sätestatud korras.

Mart 28.06.2017 14:25 (7 aastat tagasi)

(1) Kui kohtueelses menetluses ei ole kindlaks tehtud isikut, kes on kuriteo toime pannud, ning ei ole võimalik koguda lisatõendeid või nende kogumine ei ole otstarbekas, lõpetatakse menetlus uurimisasutuse määruse alusel ja prokuratuuri loal või prokuratuuri määrusega. Menetluse võib mõne kahtlustatava või kuriteo suhtes lõpetada ka osaliselt. [RT I, 06.01.2016, 5 - jõust. 16.01.2016] (2) Lõikes 1 ettenähtud aluste äralangemise korral uuendatakse menetlus käesoleva seadustiku §-s 193 sätestatud korras.

A 30.06.2017 11:57 (7 aastat tagasi)

No sellisel juhul saabki menetluse uute asjaolude ilmnemisel uuendada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.