andmekaitse

Kalle 16.06.2017 11:23 (7 aastat tagasi)

Kas mul on õigus tutvuda minu kohta kogutud andmetega, mis on politsei erinevates andmebaasides, mille erinevad kihid ja sisu on vist riigisaladus? Kuidas on võimalik algatada mingi järelvalve menetlus, näiteks olukorras, kus riik on kogunud komprat ja eraõiguslik juriidiline isik kes on nö "koostööpartner" saab sealtkaudu infot oma eraõiguslikuks menetluseks? soovin tutvuda kõikide andmetega ja nõuda andmete kustutamist. Kusotsast seda tuleks hakata lahti harutama?

BB 16.06.2017 16:37 (7 aastat tagasi)

Aga pöördu politsei poole ja esita taotlus sooviga tutvuda oma kohta kogutud andmetega. § 19. Andmesubjekti õigus saada teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid (1) Andmesubjekti soovil peab isikuandmete töötleja andmesubjektile teatavaks tegema: 1) tema kohta käivad isikuandmed; 2) isikuandmete töötlemise eesmärgid; 3) isikuandmete koosseisu ja allikad; 4) kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; 5) kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; 6) isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed. § 20. Teabe ja isikuandmete saamise õiguse piirangud (1) Andmesubjekti õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse, kui see võib: 1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 2) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset; 3) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist; 4) raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist. § 22. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.