PÕHINÕUE AEGUMISE AVALDUS

Tatjana 14.08.2017 16:52 (1 aasta tagasi)

Tere,kuidas ja mis vormis peaksin kirjutama põhinõue aegumise avalduse kohtutäiturile? Saan aru,et kohtutäituri tasud /täitekulud pean ikkagi ära maksma.Kohtuotsus oli väljakuulutatud 01.03.2012. Ette tänades, T.

A 14.08.2017 17:12 (1 aasta tagasi)

Aga mis kohtuotsusega tegemist? Kui tsiviilasjas, siis ei aegu nõue enne 10 aasta möödumist kohtulahendi täitmisele pööramist ning seda nii põhinõude kui täitekulude osas. Väärteo- ja kriminaalasjade nõuded aeguvad kiiremini.

Tatjana 14.08.2017 17:15 (1 aasta tagasi)

Tegu on kriminaalasjaga.Kas pean kirjutama avalduse kohtutäiturile? Ja mis vormis peaks see olema?

A 15.08.2017 11:25 (1 aasta tagasi)

Siis jah vabas vormis avaldus (digiallkirjaga) kohtutäiturile (TMS § 207, 210).

Tatjana 16.08.2017 13:36 (1 aasta tagasi)

Aga kui kohtutäitur on jõudnud selle aja jooksul ( 5 aastat) arestida minu vara ja valmistab nüüd selle enampakkumisele panemist. Või see ei loe, ikkagi peab arvestama möödunud ajaga? Kas on mingeid takistusi, mille järgi ta keeldub/ ei saa teha otsuse nõue aegumise kohaldamiseks?

A 17.08.2017 17:44 (1 aasta tagasi)

KarS § 82 lg 5 Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks. Seega kui just vahepeal vangis istunud ei ole, ei tohiks alust aegumise kohaldamiseks olla.

A 17.08.2017 17:45 (1 aasta tagasi)

... ei tohiks alust aegumise mittekohaldamiseks olla.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.