Tööandja sandistas töötaja

Leidi 4.10.2017 18:19 (11 kuud tagasi)

Tere! Juhtus nii, et asusin firmasse tööle, kus esialgu tudvustati töökohta kus töötatakse paaris. Varem oli seal mees ja naine tegemas seda tööd. Esialgu anti mulle varem tööl olnud töötaja, kellega sain koos tööd teha. Siis suunati ta teisele ametikohale ja ma jäin seda tööd tegema üksi. Ülemus lubas kellegi paariliseks tööle võtta aga seda pole ta teinud mitu kuud. Kogu selle aja olen seda kaheinimese tööd teinud üksi. Nüüd kui arstil käisin kuna töö on mu käed läbi võtnud ja ma ei saa enam asju tõsta kuna valus on ja arst on haiguse fikseerinud ning see on tingitud sellest tööst. Haiguslehel olen hetkel aga paranemime võtab pikalt aega. Soovin teada, kas mul on mingeid õigust tööandja suhtes. Olin ju terve inimene kui sinna tööle läksin ja nüüd olen selletõttu haige ja tööd teha ei saa. Või kui õigusi pole siis nagu õigesti aru saan, et kui ma enam seda tööd teha ei saa siis tööandja lihtsalt vallandab mu ja ma kaotan töö ja olen võimetu ka koheselt edasi töötama. (Töö on füüsiliselt raske ja seetõttu on töö paarides.)

BB 4.10.2017 20:42 (11 kuud tagasi)

Tegelikult on sul õigus anda tööandja kohtusse ja nõuda seoses tööga põhjustatud haiguse tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamist. Aga selleks võta tööõigusega tegelev jurist ja tema selgitab sulle sinu võimalusi.

Reelika 5.10.2017 00:53 (11 kuud tagasi)

Mina ütleks ise lepingu erakorraliselt üles. Ükski seadus ei saa kohustada inimest töötama, kui see kujutab ohtu tema elule või tervisele. TLS § 91 lg 2 p 3. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 14 lg 5 p 6 - töötajal on õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses. VÕS § 130 lg 1 ütleb - Isiku tervise kahjustamisest või talle kehavigastuse tekitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohustuse olemasolu korral tuleb kahjustatud isikule hüvitada kahjustamisest tekkinud kulud, sealhulgas vajaduste suurenemisest tekkinud kulud, ning täielikust või osalisest töövõimetusest tekkinud kahju, sealhulgas sissetulekute vähenemisest ja edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.