kas aegunud arve

peeter 7.11.2017 13:21 (10 kuud tagasi)

sain inkassolt telefoni ehk sideteenustearve aastast 2008, elukoha vahetuse tõttu võis tõesti midagi maksmata jääda, küsimus, et kas see on aegunud ehk kas elioni või mobiili arved aeguvad.

vastus 7.11.2017 13:31 (10 kuud tagasi)

Arved kohe kindlasti ei aegu. Aeguda võib nõue. Ka nõude aegumine ei tähenda seda, et nõue vale või olematu. Lihtsalt võlgnikul on õigus nõuda vajadusel kohtult aegumis kohaldamist ja seeläbi pääseda nõude täitmise kohustusest. Seda juhul kui võlausaldaja pole teinud midagi selle aja jooksul, et nõuet sisse nõuda. Nõuded aeguvad reeglina 3 aasta jooksul nõude sissenõutavaks muutumise hetkekst. Seda tingimusel, et lepingus (nt kliendisuhete üldtingimustes) pole ette nähtud pikemat aegumise tähtaega. Samuti tuleb arvestada, et aegumine ei kohaldu /või peatub, kui võlausaldaja on nõude sisenõutavaks muutmiseks midagi teinud, või kui võlgnik ise varajab end nõude eest. Kui elukohta vaehatasid, siis kas teatasid sellest sideteenuse osutajat nagu kindlasti on lepingujärgselt sinu kohus?

Reelika 8.11.2017 04:04 (10 kuud tagasi)

Sa ikka vähe valesti asjadest aru saanud..räägid siin mingisugusest ulmelisest "kui võlausaldaja pole teinud midagi" asjast. Kui ta 100 korda on helistanud, kas see on see midagi tegemine ja peatab aegumise sinu meelest? Loomulikult mitte!!!! Aegumine peatub vaid juhul kui inimene on kohtusse antud, varjaku end siis kus tahes..pole mingit hägust "tegi midagi".

peeter 7.11.2017 14:41 (10 kuud tagasi)

lepingud sai ära lõpetatud ja nüüd siis inkassolt nõue arve tasumiseks. tekkiski küsimus, et meiliaadress oli neil ikka ja nüüd siis hakati nõudma, kus nad siiani olid ja kui nendega leping lõpetatud. saan nii aru, et siis aegunud asi.

Reelika 8.11.2017 04:05 (10 kuud tagasi)

Aegunud loomulikult

siion 7.11.2017 14:46 (10 kuud tagasi)

Kui siiamaani pole sissenõudmiseks midagi tehtud siis on kindlalt aegunud. See on tavaline trikk et väidetavalt maksmata arveid hakatakse küsima 10 aastat hiljem. Esiteks ei ole paljudel võimalik enam makse teostamist tõestada ja teiseks saab kenasti viiviseid korjata. Kui summa ei ole võrreldes algsummaga üle mõistuse suur siis ausa inimesenasoovitaks muidugi ära maksta.

siion 7.11.2017 14:48 (10 kuud tagasi)

Kui lepingud lõpetatud siis ei ole 9 aastat hiljem enam midagi küsida. Kus siiamaani oldi? Põõsa taga ja sinna võite inkasso ka saata. Kuidas tulevad sellised "võlgnevused" välja ikka nii paljude aastate pärast?

A 8.11.2017 07:23 (10 kuud tagasi)

Reelikal ja siionil on õigus, nõue on aegunud ning see on piisavaks aluseks, et inkassole mitte midagi maksta. Aegumise kohaldamiseks ei pea võlgnik pöörduma kohtusse. See, kas ja milliseid toiminguid on võlausaldaja teinud võla sissenõudmiseks, ei oma aegumise seisukohast mingit tähtsust, vaid aegumine peatub üksnes kas hagiavalduse või maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohtule esitamisega, mida võlausaldaja pidanuks aegumise vältimiseks tegema hiljemalt 31.12.2011.

peeter 8.11.2017 19:52 (10 kuud tagasi)

vastasin, et nõue aegunud, mille peale inkasso väitis, et ma olevat end varjanud, mistõttu nad ei saanud siiani minuga kontakti, kuidas siis mõned päevad tagasi nad suutsid meilile teate saata, mis edasi...

Reelika 9.11.2017 06:52 (10 kuud tagasi)

Ära tee neist välja. Võlgnevus aegub 3-aastaga ja 3 aastat on juba möödas. Nii öelda "varjamine" ei ole takistuseks võlgniku kohtusse kaebamiseks. Seega on see nende enda tegemata töö kui on lasknud tähtaja mööda.

siion 9.11.2017 06:05 (10 kuud tagasi)

Jällegi tüüpiline tühi jutt mis inkassofirmale iseloomulik. Ükskõik mis vahenditega survet avaldada et rumalad maksma hakkaks. Kui Te lõpetasite sideteenuse lepingu siis ei olnud mingit kohustust ENDISELE lepingupartnerile oma uusi kontaktandmeid anda ega elukohavahetusest teavitada. Kui lepingu lõpetamisel ei olnud pretensioone ega võlgnevusi siis nimetada oma andmete võõrastele mitte jagamist enda varjamiseks on jällegi tüüpiline inkassofirma põmmpeade jutt. Teid üritatakse iga hinna eest mõjutada maksma ja inkasso teab väga hästi et Teil on õigus sellest keelduda. Selleks kõlbavad kõik vahendid - solvamine, valetamine, ülbitsemine.

A 9.11.2017 06:52 (10 kuud tagasi)

Ja isegi kui ka oleksid end varjanud, ei omaks see siiski mingisugust tähtsust nõude aegumise seisukohast. Sellist aegumise peatumise või katkemise alust TsÜS ette ei näe.

peeter 9.11.2017 08:54 (10 kuud tagasi)

tänud vastuste eest.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.