töölepingu lõpetamine

Katrin 9.11.2017 18:55 (10 kuud tagasi)

Mure järgmine, läksime tööandjaga tülli, mõlema soov on töösuhte lõpetamine, tööandja aga soovib lõpetada töölepingu §88 lõige 3 järgi ja väidetava tööluusi. mina sellega nõus ei ole. Sest tööluusi pole olnud. tegelikult on asi keerulisem, olen tööl ettevõttes, kus on esinenud ka mitte ametlikult töötasude maksmist ning töötasude maksmisega viivitamist, sellest ka tüli tekkis, soovin saada palgapäeval kogu palga ametlikult. samuti on erinevad kokkulepped sõlmitud suuliselt. Kuna töö tegemine ei sõltu tegelikult asukohast on olnud võimalik ka kodus töötamine, samuti töö aja painutamine ühele või teisele poole. kuna töölepingus on aga kirjas et tööaeg on 8-st -17-ni kuid reaalne tööaeg on nii minul kui kolleegil 9-st-16-ni . Suulistele kokkulepetele tuginedes tulin esmaspäevasel päeval tööle varem, kasutasin ka lõuna aega töö tegemiseks ning läksin tõesti kontorist 20 minutit varem ära. Samuti toob välja et on tehtud varasem hoiatus selle kohta, kuigi seda minuni jõudnud pole. olen täiesti nõus kui lõpetab lepingu mitte piisavate töötulemuste tõttu, kuna ka sellel teemal olene vestlend ja tulemused pole kahjuks ka paranenud. Kahjuks on aga tööandja võtnud otsuse kiusata. Kuidas edasi käituda?

BB 9.11.2017 19:42 (10 kuud tagasi)

Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine § 104. Ülesütlemise tühisus (1) Seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine on tühine. § 105. Ülesütlemise tühisusele tuginemine (1) Kohtule peab hagi või töövaidluskomisjonile avalduse ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks esitama 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest. (2) Kui hagi või avaldust ei esitata tähtaja jooksul või kui hagi või avalduse esitamise tähtaega ei ennistata, on ülesütlemine algusest peale kehtiv ja leping on lõppenud ülesütlemisavalduses märgitud tähtpäeval.

J. 9.11.2017 20:07 (10 kuud tagasi)

Miks kopeerida siia pidevalt seaduse tekste? Foorumisse pöörduvad enamasti just need inimesed, kes juriidilisest keelest aru ei saa. Kas nii raske on inimkeeli nõu anda?

BB 9.11.2017 19:51 (10 kuud tagasi)

Ümbrikupalga teemal saab pöörduda maksu- ja tolliameti poole vihjega telefoni teel 800 4444 või e-kirjaga aadressil vihje@emta.ee.

J. 9.11.2017 20:04 (10 kuud tagasi)

Kas tööandja on lepingu ülesütlemise avalduse kirjalikult esitanud? Kui jah, siis saab seda vaidlustada töövaidluskomisjonis või kohtus. Sellisel juhul peab tööandja tõendama, et erakorraliseks ülesütlemiseks oli mõjuv põhjus. 20 minutit tööluusi seda kindlasti ei ole. Samuti peab tööandja tõendama, et on teid eelnevalt hoiatanud. Hoiatus tehakse töötajale teatavaks allkirja vastu. Kui teie allkirja hoiatusel ei ole, siis seda ei arvestata. Kui tööandja ei ole oma ülesütlemisavaldust veel esitanud, siis võite seda ise teha. Sellisel juhul ei saa tööandja enam lepingut üles öelda ja peab lepingu ülesütlemise ise vaidlustama.

A 10.11.2017 08:09 (10 kuud tagasi)

Alati on võimalik töölepingu lõpetamine ka poolte kokkuleppel. http://tooelu.ee/et/tootajale/Toosuhted/tooleping/toolepingu-loppemine/toolepingu-lopetamine-poolte-kokkuleppel https://www.saartehaal.ee/2011/10/25/toolepingu-lopetamine-poolte-kokkuleppel/ Kui aga tööandja on juba teinud töölepingu ülesütlemise avalduse, siis enam lepingut poolte kokkuleppel lõpetada ei saa.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.