Hooldushüvitis

Maarja 10.11.2017 07:58 (10 kuud tagasi)

Mille järgi saan hooldushüvitist? Asusin 2017 töòle tulles tagasi lapsehoolduspuhkuselt. Tean et hooldushüvitise maksmise aluseks eelneva kalendriaasta sotsmaksuga maksustatav tulu (mille alla emapalk ei käi). Samas jäin lapsepuhkusele 2016 veebruaris, st jaanuari ja poole veebruari eest sain oma tavalist töötasu. Kas hooldushüvitise maksmise aluseks ongi nüüd selle 1,5 kuu keskmine päevatasu?

opa 10.11.2017 08:24 (10 kuud tagasi)

Tee endale kõigepealt selgeks mida sa saad! ehk on abiks link: https://www.sm.ee/et/perehuvitised-0

Maarja 10.11.2017 08:34 (10 kuud tagasi)

Hooldushüvitist saadakse, kui ollakse kodus haige lapsega, alla 12 a!

nii peaks olema 10.11.2017 10:06 (10 kuud tagasi)

Hooldushüvitist maksab haigekassa esimesest päevast Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab kindlustatud isikule järgmistel juhtudel: • alla 12-aastase lapse põetamisel, • haige perekonnaliikme kodus põetamisel, • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi. Hooldushüvitist makstakse hoolduslehele jäämise esimesest päevast alates. Hüvitise suuruseks on 80 protsenti ühe kalendripäeva keskmisest tulust (arvutatuna eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulult).

Maarja 10.11.2017 12:08 (10 kuud tagasi)

A küsimus oligi, et kas läheb arvesse vaid see 1,5 töötatud periood ja selle perioodi keskmine töötasu.

J. 10.11.2017 15:48 (10 kuud tagasi)

Hooldushüvitise aluseks võetakse eelmise kalendriaasta arvestatud sotsiaalmaks. Selle summa jagamisel 0,33 ja 365-ga saadakse kalendripäevatulu, millest makstakse 80% iga päeva eest.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.