naaber ei luba kaevandada, mida teha

petka 30.11.2017 04:18 (1 aasta tagasi)

Tere, mure selline, et drenaazitoru remont vajab naabri aias kaevamist, muidu mul keldrikorrus uppub hetkel päästab vaid pump. Kas mul on õigus kohtusse pöörduda, et naaber oma muru lubaks üles kaevata. Tegemist on vene aegse drenaaziga ja see ei pruugi ametlik olla.ma telliksin isegi haljastus firma taastamiseks.

A 30.11.2017 06:28 (1 aasta tagasi)

AÕS § 158 (1) Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kinnisasja omanik nõuda teise kinnisasja omanikult kinnisasja koormamist reaalservituudiga. (3) Reaalservituudi täpsem sisu, tehnovõrgu või -rajatise asukoht, tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab servituudi sisu, vajaduse korral tähtaja ja tasu suuruse kohus. Servituudi seadmisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. (4) Kui tehnovõrgu või -rajatise ehitamise või hooldamisega kaasneb kahju tekkimine kinnisasjale, on tehnovõrgu või -rajatise omanik kohustatud kahju tagajärjed kõrvaldama või kinnisasja omanikule tekkinud kahju hüvitama. Kahjuks käesoleva sätte mõistes ei peeta talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja väärtuse vähenemist.

A 30.11.2017 06:31 (1 aasta tagasi)

Räägi kõigepealt naabriga rahulikult ja ütle, et kohe peale kaeve- ja remonditöid taastad esialgse olukorra ja tellid ka haljastamise.

petka 30.11.2017 13:57 (1 aasta tagasi)

Aga kui peaks olema vaja kohtusse minna, siis kui lihtne see on ja kuhu selleks pöörduma pean?

tetka 30.11.2017 15:08 (1 aasta tagasi)

kuid sul peabolema ka vastav projekt tööde kirjeldus ja kuidas plaanitakse töid teha, kui kaua kulub aega ja kuidas taasamine, mis ajaks

Juku 30.11.2017 14:15 (1 aasta tagasi)

Kohtusse pöördumiseks tuleb hagi valmis kirjutada ja kohtusse pöörduda. Kui sulle tundub, et see on kõik ise tegemiseks liiga keeruline, siis tuleb leida keegi kes selle sulle tasu eest ära teeb.

petka 1.12.2017 03:59 (1 aasta tagasi)

Selge, tänan, ma võibolla saan naabriga kokkuleppele, aga täpselt teab siis, kui kaevamise aeg käes

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.