Mida teha kui kü juhatus ei kutsu korduv üldkoosol

Joe 7.01.2018 16:13 (6 aastat tagasi)

Esimesel koosolekul otsust pole voetud. Nüüd loobub kutsuda korduv koosolek.

BB 7.01.2018 17:31 (6 aastat tagasi)

Kui eelmine koosolek oli otsustusvõimetu siis on juhatus kohustatud kokku kutsuma uue koosoleku samade päevakorra punktidega.Korteriomandi- ja korteriühistuseadus§ 23. Uue üldkoosoleku kokkukutsumine (1) Kui korteriomanike üldkoosolek on käesoleva seaduse § 20 lõike 2 järgi otsustusvõimetu, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata. Sellele asjaolule tuleb üldkoosoleku kutses viidata.

BB 7.01.2018 17:50 (6 aastat tagasi)

Kui juhatus keeldub korduvkoosolekut kokku kutsumast võivad korduvkoosoleku kokku kutsuda korteriomanikud ise. 3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. (4) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. (5) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

Joe 8.01.2018 12:02 (6 aastat tagasi)

Kui liikmed kutsuvad ise siis seda ka loetakse korduva kopsolekuga?

sanolfi 8.01.2018 12:31 (6 aastat tagasi)

jah, kui vastab eelpool mainitud tingimustele ja on vastavalt ka nimetatud ja kutses viidatus.

BB 8.01.2018 14:47 (6 aastat tagasi)

Korduvkoosoleku päevakord peab olema täpselt sama mis ära jäänud otsustusvõimetul koosolekul oli!

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.