Lindorff vs Kohtutäitur

Veiko 9.01.2018 20:46 (9 kuud tagasi)

Lindorffi poolt ostetud panga nõude osas sain kokkuleppele , ning tasusin maksekokkuleppe järgi nõude Lindorffile ära. Nüüd nad aga ei saada mulle mingit dokumenti, et nõue tasutud- vaid räägivad, et enne pean kohtutäituri(kes nende nõuet sundtäitis) täituri tasud tasuma. Kas see on seaduslik? Lindorff omandas antud juhul panga nõude, mille ma tasusin 100%. Kohtutäituri nõue on ju omaette kohustus, see ei tohiks takistada inkassot nõude lõppemise kohta käivat dokumenti väljastada? Loogika ütleks, et täituri nõude olemasolu, kui on ära kukkunud põhinõue- ei takistaks nõudjat isegi teavitamast panka ja tööandjat, et sundtäitmine on lõppenud? Või olen ma millestki valesti aru saanud?

juhm 9.01.2018 22:52 (9 kuud tagasi)

-kas on kohtust läbi käinud nõue ?

Veiko 10.01.2018 07:32 (9 kuud tagasi)

Jah. Kohtust läbikäinud , mida asus täitma täitur(edutult 5 aastat), seejärel aegumise hirmus müüs pank nõude Lindorffile ja täitma jäi sama täitur.

Teine küsija 10.01.2018 09:27 (9 kuud tagasi)

Teab keegi, kas kohtutäituri nõue ei aegu nagu tavanõuded 3 aastaga? St, kui kohtutäituri nõue muutus nõutavaks a la aastal 2012 pärast kohtuotsust täitemenetluse alustamisel, siis hilisemalt aastaks 2016 peaks olema tegu aegunud nõudega .. Sest kohtutäituri nõue ei käi ju iseenesest kohtust läbi ja aegumatuid nõudeid meil ei eksiteeri.

rolex 10.01.2018 09:38 (9 kuud tagasi)

Kohtutäitur saab sisse nõuda ainult kohtust läbi käinud nõuet ja see aegub mitte 3 aastaga vaid 10 aastaga. 2012. aastal alustatud täitemenetlusega nõutav võlg aegub siis 2022. aastal.

rolex 10.01.2018 09:39 (9 kuud tagasi)

Erandiks on trahvid mis aeguvad 4 aastaga.

Teine küsija to rolex 10.01.2018 10:03 (9 kuud tagasi)

Ma mõtlesin siin "kohtutäituri tasu" 3-aastast aegumist mitte kohtust läbi käinud nõude aegumist

A 10.01.2018 10:08 (9 kuud tagasi)

Muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on samuti 10 aastat nagu jõustunud kohtuotsusel (TsÜS § 157 lg 1). Kohtutäituri otsus kohtutäituri tasu ja täitekulude määramise kohta on täitedokumendina võrdsustatud kohtuotsusega (TMS § 2 lg 1 p 16).

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.