Kohtutäitur ja uus seadus

JT 10.01.2018 19:00 (9 kuud tagasi)

Tere! Alates 09.01.18 hakkas kehtima uus seadus, mille kohaselt võib kohtutäitur arestida -20% sissetulekutest (k.a. miinimumpalgast), kätte peab jääma vähemalt toimetulekupiir, milleks on 2018 aastal 140€. Seega kui toimetulekupiir on 140€,siis kuidas edasi? Samas on sotsiaalministeeriumi lehel kirjas, et esimesele isikule 140€, alaealistele pereliikmetele 168€. Kas kohtutäitur ei pea arvestama nii, et mina 140€ ja kaks ülalpeetavat 2*168€? Palun asjalikke vastuseid! Aitäh!

A 11.01.2018 08:44 (9 kuud tagasi)

TMS § 132 lg 1.2 teise lause kohaselt sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Kuna iga alaealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 2018. a 168 eurot, siis kahe alaealise ülalpeetava puhul peaks arestimisele mittekuuluv summa kujunema 140 + 2x168 = 476. Seega 500-eurosest miinimumpalgast võib arestida 24 eurot. Samas ei ole muudetud TMS § 132 lg-t 2, mille kohaselt kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Kui arvestada selle sättega, siis peaks mittearestitav summa olema 140 + 2x500/3 = 473,33 eurot ning selle arvestuse järgi võiks 500 eurosest sissetulekust arestida 26,67 eurot.

B 13.01.2018 15:19 (9 kuud tagasi)

kui ma saan lasteraha 4 lapse pealt pluss emapalka.. kuidas siis arvestus käib, et peab jääma puutumata kohtutäituri poolt lasteraha pluss iga lapse pealt 168€ emapalgast?

Lilija käärats 14.01.2018 09:52 (9 kuud tagasi)

Kas uue seduse järgi lähevad ka Riiklikud peretoetused arvesse?

Aleksei 15.01.2018 12:28 (9 kuud tagasi)

Kui 1he ülalpeetava on toimetulekupiir 308 eurot. Kas aresti alla jääb 20% toimetuleku piiri ületavat summast, ehk 38,4 või ikkagi 20% alammäärast ehk 100EUR?

Toomas 25.01.2018 16:13 (8 kuud tagasi)

Tere Sooviks teada ,kui saan 1000EUR palka ja 2alaealist last siis palju uue seaduse järgi KT õigus maha arvata ? Alus 1000EUR netopalk

Meelis 28.01.2018 22:41 (8 kuud tagasi)

Oksana Kutsmei on välja toonud palga arestimise kalkulaatori .1000 - 277,78.-

Kiiks 29.01.2018 16:19 (8 kuud tagasi)

Ma ikka nii rumal, palun selgitust: kuidas on 1000 eur 20% 277.78 eur. Ma olen matemaatika täiesti ära unustanud 1000eurost 20% peaks olema 200eur

mh 29.01.2018 16:54 (8 kuud tagasi)

miinimumist võib täitur ära võtta 20% ehk 500€-20%=100€ mis maha võtab .kui sul lapsi pole siis võib ta sulle arvele vaid 400€ jätta. Kui sul on 2 last siis jääb sulle arvele 400€+168€+168€=736€ arvele, ning ülejäänu võtab ära, kui tahab.

E.K 7.02.2018 07:32 (8 kuud tagasi)

Tere! Aga kui kimbutab mitu kohtutäiturit siis võtab igaüks 500 .- 20% Ei tea kas just teema kohane aga kuidas saata kohtutäiturile avaldus,et arvele jääks ka midagi mitte võetaks kõike Ara .. Probleem nimelt selles, et pole ametlikult tööl olnud 3aastat ja nüüd avanes selleks võimalus

aaa 5.02.2018 09:42 (8 kuud tagasi)

kui mittu täituri kaelas siis mõlemad võtavad 20% :D

Ms 6.02.2018 15:45 (8 kuud tagasi)

http://kuchmei.tartutaitur.ee/index.php?page=content&tag=scheme Siin siis kalkulaator, kus saab arvutada mida ja kui palju saab maha võtta. Toetused arvesse ei lähe, need on eraldi asjad. Nüüdseks sellel kohtutäituril ka lõpuks seadusega kooskõlas kalkulaator

Männi 16.02.2018 16:30 (8 kuud tagasi)

Tere sellinne küsimus mul on kolm last saan hetkel 580 lasterahad ja pensioni 300 eurot kui tahaksin tööle minna kas kohtutäitur võib kõik palga ära võtta lui see ületab piirid?

Martin 9.03.2018 12:56 (7 kuud tagasi)

Tere.kui palk on 517€ siis kohtutäitur jätab kontole 20% see tuleb 140€ +-.aga mul pole sellist võimalust,et mu palgast nüüd selles ulatuses raha ära võetakse.mul vaja üür maksta komunaalid.need ulatuvad juba pea 400€.kohtutöitureid on ka erinevaid kaelas palju.kas pole võimalik kõik ühte patta panna ja maksta igakuu teatud summa.ma jään reaalselt nii elamis pinnast ilma.see on ikka julm mis seadus prg on.saab keegi meilile vastata ja nõu anda,kuidas saab kõrvale hoiduda sellest üüratust summast mis miinimum palgast ära võetakse .prg näen ühe kuu seda et tööl vormistada paber et palk makstakse sulas.aga järgmised kuud ?

j 9.03.2018 18:50 (7 kuud tagasi)

Martin, kui tõendad üüri maksmist jne ja täiturid vastu ei rule siis kohus rahuldab sinu kasuks. Üks täitur võib 20% vaid kinni pidada mitte kõik.

Martin 12.03.2018 09:28 (7 kuud tagasi)

Tere,kas tõenduseks peab olema vormistatud üürileping,või piisab ka komunaal lehtede näitamisest,loogiliselt võtan ma,et peaks olema leping,nii kui need ette näita,siis praeguse seisuga tahavad 3-4 eri kohtutäiturit raha,kui minult võetakse nagunii 20% palgast maha,kas seda 20% need erikohtutöiturid jagada ei saaks ?

Evelin 13.03.2018 10:19 (7 kuud tagasi)

Mida teha või kuhu pöörduda kui kohtutäitur keeldub suurendama mittearestitavat osa. Kasvatan üksi kolme last, elatist ei saa ja kohtutäiturid tahavad mu vanemahüvitisest 20%. Saan vanemahüvitist 500 eurot.

Hkj 14.03.2018 06:03 (7 kuud tagasi)

Kirjutage kohtutäiturite kokale ja vastus kohtutäiturile! Oksana kutšmei kodulehel ka kalkulaator, kus numbreid sisestades on näha, et Teilt ei saa kolme ülalpeetavaga midagi ära võtta!

E 14.03.2018 20:21 (7 kuud tagasi)

Aitäh vastuse eest. Sellest oli abi Kirjutasin kohtutäiturile mitmeid kordi ja kui nüüd mingit reageeringut pole, siis pöördun kp koja poole.

ääääää 14.03.2018 21:51 (7 kuud tagasi)

Evelin sul peaks 3 lapsega 500+€ lasteraha ka olema. vamemahüvitis ja lasteraha kokku 1000€ - 20% siis saab 200€ arestida

Evelin 15.03.2018 07:44 (7 kuud tagasi)

Peretoetused ei lähe arvesse. Erandjuhul võib emapalgast arestida, aga ennem tuleb arvestada ülalpeetavatega. Selle olen tänaseks selgeks võtnud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.