Kas naaber võib ehitada piiripeale katusealuse?

Liina 27.06.2018 11:24 (1 aasta tagasi)

Tere Paar aastat tagasi lõhkus naaber minu aiast heki ja ehitas endale piirile plokkidest müüri, vald küll ütles et see ei ole lubatud ja sinna see jäi. Nüüd otsustas naaber ehitada katusealuse, mille üks sein on see müür ja külg on kinnitataud maja seina külge ( meil on ridaelamu). Minu teada tohib ehitada 5 m naabri piirist või on see seadus vahepeal muutunud? Vallast sain sellise vastuse: Käesoleval ajal kehtiv ehitusseadustik ei reguleeri, kui kaugele võib naaber kinnistu piirist või aiast hoonet/rajatist rajada. Samuti ei kohustu saama naabrite nõusolekut (naabrite nõusolek on osadel ehitamist reguleeritud juhtudel vajalik osadel soovituslik). Kohalikul omavalitsusel puudub pädevus hinnata ehitamisest tulenevaid tuleohutusnõudeid, see pädevus on Päästeametil.

fosy 27.06.2018 13:47 (1 aasta tagasi)

seda asja reguleerib AÕS: § 151. Piirirajatis (1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja otstarbega ega tekitada kahju naabrile. (3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.