Kohtualluvuse küsimus

Mari 30.06.2018 17:48 (2 aastat tagasi)

Tere, Probleem järgmine: sai ostetud kinnistu. Hoonel ilmnesid varjatud puudused. Seoses sellega soovin kinnistu müüja vastu esitada hagi (läbirääkimisüritused tulemuseni ei viinud). Müüja asukoht pole teada (kuulduste järgi kolinud tagasi Saksamaale, kust ta ka kunagi siia tuli). Konkreetsem asukoht teadmata. Suhtlus seni toimunud e-posti teel. Millisele (või isegi mis riigi) kohtule peaks hagi esitama ja kas kohus võtab hagi vastu, kui kostja täpsem asukoht pole teada. Tänud ette asjalikele vastajatele

Reelika 30.06.2018 19:10 (2 aastat tagasi)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 99 lg 1 p 6 - Kinnisasja asukoha järgi esitatakse hagi, mille esemeks on kinnisasja üüri- või rendilepingust või muust kinnisasja kasutamise võlaõiguslikust lepingust või selle kehtivusest tulenev nõue.

Mari 4.07.2018 05:39 (2 aastat tagasi)

Tere, Tänan vastuse eest! Ilmselt nii ongi ja ma mõtlesin oma peaga võib-olla üle. Mõtlesin, et kas müügileping ikka on kasutusleping. Kasutusleping minu nägemust mööda viitas sellele, et ma saan kelleltki asja mingiks ajaks kasutada ja mitte selle asja omandi, mida ilmselt eeldab müügileping. Ja siin jooksiski mul juhe kokku :) sest päris sellist sätet oma arust ei leidnud.

Reelika 5.07.2018 18:02 (2 aastat tagasi)

Omandi küsimustes TkMS § 99 lg 1 p 1..

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.