Võlg firmalt kui tõestuseks tellimuste emailid

Dep 3.10.2018 13:23 (1 aasta tagasi)

Ühel firmal maksma arveid teisele firmale ja kas kohus arvestab tõendina ka emailiga tehtud tellimusi kui paberil allkirjaga arveid ei ole ette näidata? Võib nii maksekäsu nõude sisse anda ja emailiga tehtud tellimused ja dokumendid lisada?

Reelika 3.10.2018 16:05 (1 aasta tagasi)

Kohus hindab tõendeid kogumina, ka meili teel tehtud tellimused on tõendid. Aga kui ettevõte jäi võlgu, kas selle kohta ei ole mingisugust kirjavahetust? Maksekäsu menetlusel on oluline, et nõude kogusumma oleks väiksem kui 6400 euri. Seega oleneb summast, kas üldse maksekäsu menetlus võib kõne alla tulla. Dokumendid lisatakse hagimenetluses, siis on neid vaja, et hakata asjaolusid ja fakte tõendama. Maksekäsumenetlus eeldab aga seda, et võlgnik on võlaga nõus (vastuväiteid ei esita) ja seetõttu pole ka tõendada midagi vaja.

Dep 3.10.2018 18:01 (1 aasta tagasi)

Summa on 1500 ja olemas on nii tellimsued kui ka kirjavahetus kus võlga nõuan. Pakkusin maksegraafikut , kinnitas et nõus ning kui saatsin sellekohase lepingu siis alla ei kirjuta aga muidu selle graafikuga nõus. Kahjuks lubadusi juba liiga palju olnud ja ei saa uskuda - kui nüüd viimane tähtaeg üle läheb siis tahaks kohtusse otse anda.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.