Võlg aastast 2013

Ralli 2.10.2018 09:26 (1 aasta tagasi)

Tere, inkasso ei ole nõus tühistama võlanõustaja, mis on 4a. Vana. Nende vastus on: "Teie õigus on kohtu poole pöörduda ,võlamenetlus lõpetatakse ainult kohtuotsusega. Jätkame menetlusega." Kuid samas jurist ütleb "Riigikohus on oma lahendis nr 3-2-1-41-07 (p 24) sedastanud, et aegumise kohaldamiseks piisab selgest suulisest vastuväitest" Kuidas peaks toimima nüüd?

Reelika 2.10.2018 09:42 (1 aasta tagasi)

Kui võlg on tõesti aegunud, siis nii see ongi. Ei tähenda see seda, et selle peab kohus välja kuulutama, kui aegunud, siis aegunud. Aegus aegumistähtaja jooksul ja kõik. Millegipärast on inkassofirmad läinud seda teed, et justkui kohus ainuisikuliselt otsustaks, kas on aegunud või ei ja kui kohus seda teinud ei ole (kohtusse antud ei ole), siis justkui võiks lõpmatuseni muudkui võlga tagasi nõuda. Nii see paraku ei ole. Juristi jutt iseenesest õige, aga parem kui seesugune vastuväide oleks kirjalik. Seega saada neile meil, et võlgnevus on aegunud.

Ralli 2.10.2018 09:46 (1 aasta tagasi)

Olen neile kirjutanud, käsevad kohtusse minna

Reelika 2.10.2018 09:52 (1 aasta tagasi)

See on nende asi kohtusse minna, neil on sinu vastu nõue, mitte sul. Sinul pole nendega mingit pistmist, kirjutasid, et aegunud ja kõik. Kohtusse läheb ikkagi see, kelle õigusi on rikutud ehk kes pole senise asjadekäiguga nõus.

Ralli 2.10.2018 10:03 (1 aasta tagasi)

Nad ei ole nõus sellega, kirjutasin seda neile. Nemad vastasid et võla loeb EV aegunud vaid kohus, kuhu peab mina pöörduma, makstes kõik kulud.

Reelika 2.10.2018 10:20 (1 aasta tagasi)

No näed kui nemad ei ole nõus, siis las pöörduvadki kohtusse. Sina oled nõus, et aegunud ja sul ei ole vaja kuhugi pöörduda. Nad üritavad iga hinna eest inimesele tekitada muljet, et nõue ei olegi aegunud, sest ainult mitte aegunud nõuet nad saavad sisse nõuda. Seetõttu ka kõik need "kohus otsustab", "pöörduge kohutusse", "aegub 10 aastaga" jutud.

Reelika 2.10.2018 11:55 (1 aasta tagasi)

Ja see, et "võla loeb EV aegunud vaid kohus" on vale, kohus vaid VÕTAB ARVESSE aegumist oma otsuse koostamisel (TsÜS § 134), muud midagi. Nõue aegub AEGUMISTÄHTAJA JOOKSUL - Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul (TsÜS § 142 lg 1), ei sõnakestki kohtu kohta.

Ralli 2.10.2018 11:58 (1 aasta tagasi)

Kui pöördun nüüd ise kohtusse siis sellega et võlg aegunuks lugeda, kas on mul siis õigus küsida jonnakalt inkasso firmalt Kohtukulude kandmist? Riigilõiv jne

Reelika 2.10.2018 12:05 (1 aasta tagasi)

Ma arvan kohus ei võtagi seda menetlusse.

Ralli 2.10.2018 12:11 (1 aasta tagasi)

Kuid mis ma siis tegema peaks? Nende vastus minule Veelkord-Eesti Vabariigis otsustab aegumise üle kohus ning võlamenetlus lõpetatakse ainult kohtuotsusega. Võla nõue jääb. Parimate soovidega, Marika Sirg Mobiil: 57808703 e-mail: marika@castovanni.ee Telefon: 6814449 Castovanni OÜ A.Weizenbergi 20 10150 TALLINN

Reelika 2.10.2018 12:15 (1 aasta tagasi)

Nendega ei maksa rohkem suhelda. Sina oled aegumisele tuginenud ja kõik.

Reelika 2.10.2018 12:52 (1 aasta tagasi)

Ma küsiks vastu sellist teksti saades, et millel sellised väited tuginevad. Vastupidi ju, ka kohus on oma mitmes otsuses öelnud, et aegunud nõuded peavad õigusrahu ja õiguskindluse tagamise huvides taanduma. Eesti Vabariigis ei otsusta aegumise üle kohus, vaid võtab seda arvesse.

Ralli 2.10.2018 13:10 (1 aasta tagasi)

Edastasin teie küsimuse, vastus tuli selline. "Aegumise üle ei otsusta Teie ega jurist ,vaid kohus.Veelkord-Teie õigus on kohtu poole pöörduda ,võlamenetlus lõpetatakse ainult kohtuotsusega ning info Teie võlgnevuse kohta on avaldatud registris Taust.ee.Võlausaldajal on võimalik võla andmeid kajastada ja avalikustada krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil krediidiinfo andmebaasis ning seadusliku aluse annab selleks Maksehäirete avaldamine §-d 2; 4 ja Isikuandmete kaitse seaduse § 11, olenemata sellest kas võlg on aegunud või mitte.Maksimaalne avaldamise periood on 13 aastat. Ootan Teie tagasisidet juhul kui soovite oma võlgnevusi likvideerida või kohtuotsust."

Reelika 2.10.2018 14:37 (1 aasta tagasi)

Sellele ikka ei vastatud, et kust võetakse väide, et vaid kohus aegumise üle otsustab. Ma kirjutaks, et põhjendagu ära, kust sellised väited pärinevad, konkreetseid seadusesätteid paluks:)

Ralli 2.10.2018 16:18 (1 aasta tagasi)

Kuid reaalselt mis siis selles olukorras ette võtta, kui inkasso pole nõus aegunud võla nõuet tunnistama. Ka siis tulebki kohtusse minna? Kas saab siis nõuda et põikpäine inkasso maksab riigilõivud jms kohtuga kaasnevaid kulusid?

Reelika 2.10.2018 17:38 (1 aasta tagasi)

No see, et nemad seda ei tunnista, see on nende probleem. Kui nad sellega ei nõustu, andku siis kohtusse. Sina jääd oma seisukoha juurde, sinul probleemi pole - asi on aegunud ja kõik. Kohtusse pöördub ikkagi see, kes asjaga EI NÕUSTU (ehk siis nemad). Kohtukulud tasub üldjuhul kaotaja, küll aga küsib kohtukulude asjus arvamust kohus ka kostjalt. TsMS § 394 lg 2 p 5 - Vastuses hagile peab kostja muu hulgas teatama kuidas tuleb kostja arvates jaotada menetluskulud.

murto 2.10.2018 09:42 (1 aasta tagasi)

Kohtus tulebki vastuväide esitada.

Reelika 2.10.2018 15:21 (1 aasta tagasi)

See oleks nagu järgmine olukord: ostad poest kingad, saad vaevu kuu käia kui juba kingad katki. Midagi ette ei võta, lased pretensiooni esitamise aja tuima näoga mööda, mille ajal oleks saanud nõuda raha tagasi või siis kingade parandamist, asendamist jne. Ja siis 10 aastat hiljem avastad, et oh katkised kingad, et lähen küsin nüüd raha tagasi kauplejalt. Kaupleja siis seletab, et 2 aasta jooksul oleks see võimalik olnud, nüüd on tähtaeg möödas, asi on aegunud ja mingit raha ma tagasi sulle ei anna. Käid siis edaspidi seal igapäevaselt oma raha nõudmas (a la inkasso pidevalt helistab, saadab kirju), kauplejal juba siiber, ütleb, et asi on AEGUNUD. Sina siis ütled, et ei ei, aegumise üle ju otsustab vaid KOHUS, mitte sina ega mina, nii et kannata ära, ma tulen homme uuesti sama jutuga - tahan raha tagasi:))

Reelika 2.10.2018 15:48 (1 aasta tagasi)

Ja kui sulle ei meeldi, et ma siin igapäev raha tagasi käin küsimas, siis pöördu kohtusse, las kohus kuulutab aegunuks. Enne ma ei lõpeta:)

Reelika 2.10.2018 16:20 (1 aasta tagasi)

Ja lasen su lisada Tarbijakaitseameti mustanimekirja (a la MHR-i), siis teised teavad eemale hoida, sest oma kohustusi sa ju ei täida. Ilmselgelt teda sinna nimekirja ei kanta, aga millest see tuleb, et selline kaupmehe kottimine ja survestamine ei ole meie ühiskonnas normaalne (ega ei peagi olema), aga igasugune aegunud vanade nõuete lisamine Maksehäireregistrisse on igati okei. Mõlemad on ju samaväärselt taunitavad. Mõlemad on aegunud ja kohustatud isikud (võlgnik, kaupleja) on oma kohustuse täitmisest keeldunud.

Pb 10.10.2018 07:12 (1 aasta tagasi)

Reelika, milleks üle muretseda. Juba antud nõu asjakohane- kohtusse põõrdugu see, kes raha tahab ehk siis inkasso. Kohtusse põõrdumise õigust ei välista see et nõue aegunud. Kohus kohaldab aegumist üksnes poole taotluse alusel. Seega- seni ignoreeri inkassot

?? 15.10.2018 05:24 (1 aasta tagasi)

Sellest ignoreerimise nõuandest ei ole kasu, sest inkasso keeldub eemaldamast võlga oma sopalehelt - taust.ee ja takistab mul sellega edasisi lepinguid sõlmida. Minu puhul on tegemist väidetavalt võlaga aastast 2010 (summa 6 euri, millest inkasso on tekitanud 42 euri) ühtki dokumenti, mis üleüldse tõestaks mingi võla olemasolu, ei ole mulle vaatamata korduvatele küsimistele esitatud. Ainult samasugune möla, et sisusliselt on neil õigus mu elu segada kuni surmani ja võlg ei aegu mingi nipiga v.a. kohtuotsus. Kas pean oma õiguste jaluleseadmiseks pöörduma kohtusse ja nõudma inkassolt näiteks hüvitist alusetu väljapressimise eest? Või mida teha?

A 16.10.2018 05:54 (1 aasta tagasi)

Aegumine annab seadusliku aluse kohustuse täitmisest keeldumiseks ning selleks pole vaja kohtuotsust, vaid piisab võlausaldajale aegumise vastuväite esitamisest. Samas aegumisega kohustus kui selline ei lõpe, vaid lõpeb üksnes nõudeõigus. Juhul kui andmed võlgnevuse kohta on maksehäireregistris avaldatud enne aegumistähtaega, on neid andmeid vastavalt kohtupraktikale õigus avaldada kuni 13 aastat alates võlgnevuse tekkimisest. Kui aga maksehäire andmed on avaldatud juba peale aegumist ehk nõudeõiguse lõppemist, siis põhimõtteliselt peaks olema võimalik pöörduda hagiga kohtusse nõudega maksehäire avaldamise lõpetamiseks.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.