määruskaebuse esitamise mõttekus maksekäsu kiirmen

Iksl736 16.12.2018 13:40 (2 aastat tagasi)

Tere! Kui mõttekas oleks esitada määruskaebus maksekäsu kiirmenetlusele, milles sisalduva info kohaselt on sissenõudja esitanud kaks lihtsalt ümber lükatavat valeväidet: a.maksekäsu sissenõudja ei ole makskäsus toodud Võlgnikule mitte kunagi esitanud VÕS § 172 mõistes võlanõuet tõendavaid dokumente. Ilmselt on tegu aegumistähtaja ületanud kujul ostetud nõudega. b.makskäsu esitaja valetas täiesti ilmselgelt, tuues maksekäsus nõutava summa osas välja KKM-ks 57%! Viimane fakt on meie kohtu poolt makskekäsu puhul ignoreeritavana üks jultunumaid inkassovõtteid- jutt käib nimelt 2012.a. sissenõutavaks muutunud laenust ja selle krediidi kulukuse määr oli antud laenu puhul tegelikult 461,6% aastas. Kogu lool on Kostja võimalike valikute puhul veel üks oluline nüanss juures- nõue on sissenõutavuse osas TsÜS § 142 lg 1 tulenevalt jjuba kolm aastat tagasi aegunud. Niisiis, mida soovitate teha- kas esitada määruskaebus või pigem vastuväide ning teise poole kohtuhagi puhul avaldus võlanõude aegumise kohta? Kas viimase variandi puhul tasuks lisaks aegumisavaldusele üldse tõendusmaterjali osas esitada kohtule inkassofirmaga peetud kirjavahetusest tulenevaid fakte, mis tõendavad sissenõudja valeväiteid?

Reelika 16.12.2018 17:41 (2 aastat tagasi)

Esitada tuleb vastuväide. See on inkassofirmade tulus tööriist, eks nad salamisi loodavad, et ju vastuväidet ei tule..Pahatihti selliseid (a la aegunud vms) nõudeid kohtud menetleda (hagimenetluses) ei võtagi, kuna nõudel pole alust..küll aga tasub "kalastada" nendega maksekäsu menetluses ja loota et võlgnik vastu ei vaidle:) Alati on mõttekas lasta asi hagimenetlusse (ehk siis esitada vastuväide), seal saad vähemalt sõna sekka öelda, tingida kõrvalnõuded-viivised väiksemaks vms või siis tugineda aegumisele, tehingu kehtetusele vms. Maksekäsumenetluses aga sa ei saa midagi...

Reelika 16.12.2018 17:51 (2 aastat tagasi)

Vaevalt, et selline asi hagimenetluseks lähebki, kui nad 461,6% asemel on märkinud 57%. Kohtus hagiavaldusega tuleks esitada ka tõendid..eks nad lihtsalt üritavadki aegunud nõuet maksekäsumenetluses läbi suruda..

A 17.12.2018 14:10 (2 aastat tagasi)

Kui on kohtust tulnud juba maksekäsk, siis sellele saab esitada üksnes määruskaebuse, kui aga tuli alles makseettepanek, siis sellele saab vastuväite esitada, mille tulemusel peab kohus asja hagimenetlusse saatma.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.