Väärteomenetlusest

Aleksander 4.04.2019 18:11 (1 aasta tagasi)

Tere. Juhtus selline olukord, et pidin liikuma tehnoülevaatuseta sõidukiga remonti, ning sealt edasi ülevaatuspunkti. Vahepeal aga suutsin ette jääda korravalvuritele, kelle arvates selline tegevus ei ole aktsepteeritav ning koostasid väärteoprotokolli mille kohaselt rikkusin LS 73 lg 2; MKM 18.07.2011 määrus nr 77 prg.6 nõudeid. Sõidukil puudusid ohtlikud vead (vajas vaid termostaadi vahetamist), samal päeval sai viga remonditud ning õlejärgmisel päeval läbisin ka ülevaatuse. Oli plaanis esitada väärteoasjas vastulause e-toimiku kaudu, kuid siis avastasin, et antud väärteoasjas on juba tehtud otsus LS 207 lg 1 alusel ning määratud rahatrahv summas 120 EUR. Otsus oli valmis viis päeva pärast väärteotoimepanemist. Loen väärteoprotokolli tagaküljel , et menetlusalusel isikul on õigus esitada 15 päeva jooksul vastulauset ja tõendeid. Kas see on normaalne praktika, et otsus esitatakse enne, kui tõendite ja vastulause esitamise tähtaeg on saabunud? Kas tegemist on menetlusaluse isiku õiguste rikkumistega?

x 5.04.2019 05:25 (1 aasta tagasi)

LS 73 7.4 ütleb, et "kehtivatele tehnonõuetele mittevastavat mootorsõiduk", millel pole ohtlikku riket, võib sõita töökotta ja ülevaatuspunkti. Miks siin seda punkti ei rakendatud?

kalle 5.04.2019 07:09 (1 aasta tagasi)

Kindlasti esita vastuväide.

Aleksander 9.04.2019 16:02 (1 aasta tagasi)

Esitasin vastulause, ning vastuseks sain: " Kuna otsus on juba tehtud siis vastulauset mina rahuldada ei saa, soovi korral pöörduge palun kohtusse".

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.