Alusetu rikastumine

Kristi 11.04.2019 18:47 (1 aasta tagasi)

Tere, korteriühistu esitas maksekäsu kiirmenetlusse nõude kommunaalkulude võlgnevuste eest (periood 2013-2015).Vaidlustasin maksekäsu, kuna antud nõuded on aegunud ( aegumistähtaeg kolm aastat). Nüüd andsid nad hagi kohtusse ja eraldi on juurde lisatud alusetu rikkastumise nõue. Lugesin seadusest, et ka selle nõude aegumistähaeg on kolm aastat ehk siis kas selle nõude aeg hakkab jooksma samamoodi samal perioodil. Kas võin vastata kohtule, et ka see nõue on aegunud.

12.04.2019 10:17 (1 aasta tagasi)

Sinusugustega ei hakkaks enam võlga sisse nõudmagi, vaid esitaks kohtule nõude korteri võõrandamiseks, piisaks kasvõi 3 kuu võlast, sul on aga 3+3 aastat võlg, teised peavad su korteri võlgasid maksma?! Seaduses on kirjas § 32. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine (1) Kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. (2) Võõrandamisnõude võib eelkõige esitada, kui korteriomanik: 1) on korduvalt jätnud täitmata käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud kohustused; 2) on vähemalt kuue kuu majandamiskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu või

CC 12.04.2019 15:52 (1 aasta tagasi)

on jah huvitav, et KÜ juhatus pole oma hoolsuskohustust täitnud ja õigeaegselt võlga nõudma hakanud. MIna olen kohe kui 3 kuud täis tiksub, ilma ühegi hoiatuseta kiirmaksekäsu sisse andnud ja lasknud võlgnikul nii riigilõivu, menetlustasu kui viivised kinni maksta. Mis puutub aga Kristi küsimusse, siis on jah - aegunud, kuid eelmise vastaja põhjendustega saab tõesti nõuda, et selline parasiit oma korteri maha müüks või sundida teda kohtuotsusega müüma.

y 12.04.2019 17:22 (1 aasta tagasi)

Kohtus saab aegumisele tugineda ja siis kohus otsustab, kas aegumist kohaldada. Pealegi pole see selliste tasumata jäänud asjade juures nii otsene, et üle kolme aasta vanad maksed ja siis kohe aegunud, loeb ka see et olete nende maksete tasumata jätmisega alusetult rikastunud ja see rikastumine toimub siis kui nende tasumata maksete ajal tehtud rahadega midagi tehakse ja see kindlasti aegunud ei ole. 2015 aasta rahade kasutamise üle otsustati vast 2016a. koosolekul ja siis võibolla hakati neid summasid kasutama alles 2017/18 aasta remondil ning siin pole miski aegunud, kohus paneb võlgniku maksma nagu nalja. täiesti õigesti tegi kes soovitas - alusetu rikastumise sisse tuua, kes muidu parasiidist ikka jagu oleks saanud, lõpuks võtaks korteri võlgade katteks - saab "käotütrest" lahti, või tema tugineb aegumisele.

Olle 13.04.2019 12:13 (1 aasta tagasi)

Nõuded võivad olla aegunud, kui sa üldse midagi tasunud ei ole. Kui aga mingist hetkest midagi makstud on, kõik enam nii lihtne ei ole. Nii, et võta seda arvesse ja ei tasu selles aegumise vastuväites liiga kindel olla - võid kokkuvõttes ikka kaotajaks jääda. Sõlmi parem mingis osas kompromiss, siis vast ei hakata su korteri sundvõõrandamisele veel mõtlema.

Reelika 13.04.2019 19:18 (1 aasta tagasi)

Minu arvates tegu pole alusetu rikastumisega, vaid tegu täiesti tavalise võlasuhtega, kus üks osapool ei ole oma kohustust täitnud. Alusetu rikastumine oleks see siis kui kohustus kui selline puuduks. Toon näite..hakkad mingit teenust tarbima, sõlmid selleks lepingu. Ühel osapoolel on kohustus teenust osutada, teisel kohustus selle eest maksta. Mõlemal on KOHUSTUSED. Nüüd oletame, et maksad mitu kuud ette ja siis mõne aja pärast saad kuskilt parema pakkumise ja vahetad teenusepakkujat ja lõpetad selle senise lepingu, siis see ettemaks oleks alusetu rikastumine, sest nende kuude eest, mil ta teenust ei tarbi enam, nende kuude eest tal ei ole kohustust ka tasuda..Või teine näide, on sõlmitud järelmaksu ehk laenuleping, mõlemal osapoolel jällegi omad kohustused, üks annab laenu, teine tasub selle kasutamise eest jne. Oletame, et inimesel selle tasumiseks sõlmitud pangaga püsimaksekorraldus, et panga arvelt iga kuu automaatselt see summa maha läheks. Ja ühel hetkel saab laen tasutud, kuid püsimaksekorraldusega kantakse edasi iga kuu summa sellele järelmaksu andjale. Siis see, mis ta peale lepingu lõppemist on saanud, on alusetu rikastumine, sest kohustust kui sellist enam sellel laenusaajal polnud. Tulles tagasi teemaalgatuse juurde, siis ilmselge on, et ühel oli kohustus osutada teenust (prügivedu vms) ja teisel selle eest maksta. Mingit alusetult rikastumist küll ei paista...

Y 13.04.2019 21:06 (1 aasta tagasi)

Vahe ikkagi on - ühistute maksmine ei ole vaid võlaõiguslik suhe , makse ja teenus vaid tasuja on ka ise ühistu liige, seega tasumata maksetega võrdeliselt saab võlgnik teenuseid ja remonte tasuta ehk ongi alusetu .rikastumine. Pealegi on kohtu otsustada kas ühistu liige kes pahatahtlikult lihtsalt ei osale maja haldamisel saabki tugineda aegumisele. Sse kolm aasta aegumine ei ole otseselt kuskilt otsast kindel, vaid kohtuvaidluse korral saab sellele tugineda. Ka ei pea algatama ühistu mingit korteriomandi Võõrandamist nüüd on otse võlgnevust kattev nõue olemas ühistu kasuks ja läbi täituri saab korteri müüa oksjonil ühistu nõude katteks. I

Reelika 13.04.2019 22:12 (1 aasta tagasi)

Ma jään ikkagi enda seisukoha juurde. Alusetu rikastumine on see, mis on saadud õigusliku aluseta (VÕS § 1027). Kuidas on võimalik saada tasuta teenuseid, remonte ilma õigusliku aluseta? Kuidas on võimalik olla mitte ühistuliige? Kuidas on võimalik, et talle need kohustused ei laienenud? Teiseks sa räägid iseendale vastu, esimeses lauses väidad, et osutati tasuta teenuseid ja inimesel ei olnudki kohustust nende eest maksta ehk siis oli alusetu rikastumine sinu arvates. Aga järgmises lauses räägid juba pahatahtlikkusest, mis iseenesest viitab selgelt sellele, et inimesel mingi kohustus need hüved kuidagi kompenseerida siiski oli.

jr 14.04.2019 15:57 (1 aasta tagasi)

Riigikohus on ühes 2012. aasta otsuses (kohtuasi nr 3-2-1-174-11) märkinud, et korteriühistu ja tema liikmete vahelisi suhteid korteriühistu majandamisest tulenevalt tuleb käsitada tehingulise suhtena ja seetõttu on korteriühistu nõuete aegumistähtaeg kolm aastat. Majandamiskulud korteriühistuseaduse mõttes kujutavad endast korduvaid/perioodilisi kohustusi ja seetõttu algab iga üksiku kohustuse aegumistähtaeg selle aasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutus sissenõutavaks. Kommunaalmaksete tasumise kohustusest tulenev nõue muutub sissenõutavaks korteriühistu poolt esitatud arvel näidatud maksetähtaja möödumisel. Seega näiteks juhul, kui tasumata arve maksetähtaeg möödus 2010. aasta mais, siis algas sellest arvest tuleneva nõude aegumistähtaeg 31.12.2010 ja korteriühistul on aega võlanõudega kohtusse pöörduda kuni 31.12.2013.

Reelika 14.04.2019 16:04 (1 aasta tagasi)

Nii on..ehk õiguslik alus on olemas ja ei saa rääkida alusetust rikastumisest

y 14.04.2019 16:07 (1 aasta tagasi)

on on lapik on on ja kus seaduses on alusega rikastumine - valgusta pimedaid

Reelika 14.04.2019 16:15 (1 aasta tagasi)

Kas seda su otsingumootorid ei näidanud? Aga pole hullu, mine loe VÕS-i:)

Olle 13.04.2019 19:53 (1 aasta tagasi)

Alusetu rikastumise osas tuleb eelkõnelejaga nõustuda.

y 14.04.2019 10:17 (1 aasta tagasi)

Loe ikka tekst läbi ja näita kus on kirjutatud et on "mitteühistu liige" ja kus on kirjas et ei olnud kohustust maksta. Kuna on ise ühistu liige ja EI maksa ega osale, kuid teised maksavad , osalevad ning ka tegutsevad ehk kulutavad oma makstud raha ning mittemaksja saab tehtud hüved tasuta - siis kuidas seda nimetada....ehk siis seletate täpselt üle kuidas korteriomanik saab kortermaja juures tehtavaid hüvesid neis osalemata tarbida ja olla ühistu liige ning maja kaasomanik rahaliselt osalemata - kuidas teie siis hagedes seda nimetate...samuti iga makstud arve loetakse esimese mittemakstud arve katteks makstuna - seega aegumist niikuinii ei saagi toimuda aga noh see on teine teema....G tore et siin juura teadmistega inimesed leiavad et üks korteriomanik, ühistu liiga ja kinnistu/elamu kaasomanik saab hüvesid tasuta ning pole alusetu rikastumine, kui sinu kinnisasja väärtus paraneb või säilib...panege siis nimetus mis alusel teie siis seda parasiiti hageksite...ootan ehk pin ka miskit uut

Reelika 14.04.2019 12:08 (1 aasta tagasi)

Ise ju väitsid, et tegu olevat sinu meelest alusetu rikastumisega. Alusetu rikastumine on teatavasti see kui oled saanud midagi õigusliku aluseta, lihtsalt niisama. Sellest tulenevalt saabki väita, et sinu arvates korteriomanikul kommunaalkulude tasumise kohustust polnud (sest sinu väidete kohaselt alusetu rikastumine, õiguslikku alust pole, seega ka kohustust tasuda polnud). Sest kui oleks olnud, oleks olnud ka ÕIGUSLIK ALUS (ehk siis tal oleks olnud kohustus need tasuda). Alusetu rikastumine on aga juhul kui ÕIGUSLIKKU ALUST pole. Hageda tuleks nii nagu ikka kõiksugu võlgnevusi.

Reelika 14.04.2019 12:15 (1 aasta tagasi)

Tee vahet ALUSETU rikastumisel ja ALUSEGA rikastumisel. Teemaalgataja võis saada tasuta hüve ja rikastuda, aga tema rikastumine oli alusega :)

14.04.2019 13:47 (1 aasta tagasi)

Kahjuks on õigus ja õiglus kaks eri asja. Inimene on sisuliselt varastanud kaasliikmete tagant, omanud kinnisvara, aastaid sinna kaasvarasse sentigi panustamata, rääkimata oma kommunaalide maksmisest. Võlglaste elu on liialt kergeks ning samas võlgade sissenõudmine liialt keerukaks tehtud, kohtumenetlused ja raha kättesaamised ülimalt pikaajalised.

y 14.04.2019 14:30 (1 aasta tagasi)

miks nüüd on KÜ-l otsene pandiõigus ja korter on iseenesest tagatiseks kõigile nõuetele mis tekkivad, pole enam võimalik et KÜ jääks täitsa paljaks on veel seadusega tagatud % KÜ nõuete katteks kui võlgniku nõudeid ei kata ka korteriomandi väärtus. asi pole enam nii lootusetu tegutseda on vaja. KÜ - le on ju seaduslikke tagatisi ja jõudu juurde antud.

y 14.04.2019 14:21 (1 aasta tagasi)

kuule filosoof ...kui miski on alusega siis kus see vaide koht on . on õigus vett saada isegi kui ei tasu, on õogus vettpidavat katust saada teiste tasutud remondiga...tere talv ma ei maksa millegi eest aga saan teiste tasutud parendused õigusliku alusega, see on nagu lapiku maa teooria. iseenesest tore filosoofia ning kui ühistu teebki käki ja esitab alusetu rikastumise hagi - koos võlgnevuse nõudega, siis jah teemaalgataja tuleb selle filosoofiaga lagedale, et ma küll ei tasunud aga parenduste omanik olen "õigusliku alusega". tegelikultr pääsu antud asjas niikuinii ei ole, sest aegumisele siin tugineda ei saa. sest nagu teemaalgataja kirjutab esitati kiirmaksekäsu menetlusse 2013-2015 aastate eest esitatud arved - siin vaevalt ühistu üldse hilines, usun et tähtaegu järgiti täpselt ning kui arvestada detsember 2015 arve tuleb tasuda jaanuari kuskil 20- 24 kuupäeva vahel ning nõue esitati kogumina ning ON menetluses, siis aegumisele saaks tugineda alles kui kolm aastat on lihtsalt niisama istutud ja ka sissenõutavaks muutumisest ehk kui detsember 2015 arve tasumata jätmisest on ka mõistlik aeg möödas, siin aga esitati kiirmaksemenetluse hagi, eks selle menetlusse võtmine võttis kaks nädalat kuni poolteist kuud aega, siis saadeti vastamiseks dokumendid teemaalgatajale ja see siis vastas , asi on jõudnud juba üldmenetlusse ning kuna kiirmaksekäsumenetluses pole vahet mis seal põhjuseks kirjutada, loeb et nõuet ei tunnista (võid kirjutada ka põhjuseks et ämm mängis pidevalt pere rahad kasiinos maha. Põhjus seal ei ole oluline, asi ON võetud üldmenetlusse, seega tuleb parasiidil katsetada uuesti oma aegumisele viitamist ja kas seal on ka lisaks alusetu rikastumine v i "alusega rikastumine " (hõk sic...) siis vahet pole. Kohtul on kaalutlusõigus, ka on selgusetu kas parasiidist "ajuhiiglane" ka peale 2015 aastat edasi parasiteerib teiste maksjate kulul või on midagi ka aegajalt tasunud. Usun et siit saadud toreda nõuandega, tugineda alusega rikastumisele tekib kohtul kohe tore meelelahutus, sellisest ootamatust mõttevälgatusest. Samuti on seaduses kirjas ka et lepingulistes suhetes ÜLDISELT ei kohaldata alusetut rikastumist, seega mida ei tehta ÜLDISELT ei tähenda et ei võida kohaldada erandkorras...aga usun et KÜ siin vaevalt midagi ilma juriidilise abita ise tegi et oleks tähtaegu mööda lasknud. kui ikka peaaegu kolm aastat anti omavahelises võlamenetluses aega kohtuta võlgnikul ära maksta 2013-2015 aastate koondarve ja siis mindi alles kohtusse, tuleb see isegi hagejale kasuks, saab näidata, et viimase võimaluseni üritati kohtuvälisele kokkuleppele saada aga parasiit venitas kummi, nii et Kristi - palka Reelika sinna "lameda maa teooriat" koos alusega rikastumist jurama ning vaata kuidas kohtunikul meelekohas veresooned tuikama hakkavad. ...

Reelika 14.04.2019 15:14 (1 aasta tagasi)

Sa ei saa jätkuvalt aru alusetu rikastumise mõistest ja sisust. Rikastumine on alusetu siis kui sul puudub igasugune puutumus asjasse, ei ole sul lepingut, kust kohustused tuleneks, ei ole ka seadus pannud mingeid kohustusi, ei tulene need ka mingist muust õigusaktist või korteriühistu põhikirjast vms..ehk kokkuvõtvalt sa ei ole selle asjaga kuidagi seotud. See on ALUSETU rikastumine. Ja kuna mingit lepingut ei eksisteeri, millest mingid kohustused (ja ka õigused) tuleneks, siis saabki rakendada VÕS-s olevaid alusetu rikastumise sätteid. Küll aga ei ole need sätted enam kohaldavad, kui inimesel on asjaga mingi puutumus, tal on leping. Selle lepinguga on ta võtnud omale kohustused jne. See on ALUSEGA rikastumine. Ehk siis kokkuvõtvalt (üldiselt ja primitiivselt) kui on leping siis alusega (aluseks ongi see leping), kui lepingut pole siis alusetu (ehk alust ehk lepingut pole).

Reelika 14.04.2019 15:37 (1 aasta tagasi)

Loe oma väidet ise.."Samuti on seaduses kirjas ka et lepingulistes suhetes ÜLDISELT ei kohaldata alusetut rikastumist, seega mida ei tehta ÜLDISELT ei tähenda et ei võida kohaldada erandkorras". See näitab ilmekalt et sa ei ole aru saanud, mida alusetu rikastumine tähendab. Alusetu rikastumine tulebki ju kohaldumisele üksnes lepinguvälistes suhetes ehk siis need suhted, kus LEPINGUT EI OLE. Kui leping oleks olemas, siis nõuad asju lähtuvalt lepingust ju..

y 14.04.2019 15:55 (1 aasta tagasi)

me ei mõtle ise vastuse teksti välja vaid leiame neid kohtumaterjalidest ja advokaatide vastustest analoogsetes kaasustes. Nii et lõpeta see ühe ja sama asja kirjutamine...ei saa aru ja ei saa aru..mis see meie arusaamine asjasse puutub, paistab et paljud ei ole ka ennemalt nagu "aru saanud" ja sellised asjad ilmuvad otsingumootoris internetist kohtukaasustest välja. Otsi ikka ise ka Reelika, leiad vast sama ja lõpeta see jauramine ...y kirjutaja ei saa aru, asi ei ole veenev kui on ikka paljusid siin foorimis mitteosalevaid juriste kes ka pole "aru saanud"

y 14.04.2019 15:49 (1 aasta tagasi)

VÕS § 190 lõike 1 punktile 1 või 2 välistatud, peab teine lepingupool hüvitama esemele tehtud vajalikud kulutused. Muud kulutused tuleb lepingupoolele hüvitada vastavalt alusetu rikastumise sätetele, kui teine lepingupool on kulutuste läbi alusetult rikastunud. Samuti leidub viiteid alusetu rikastumise regulatsiooni kohaldatavuse VÕS eriosas: oi ja ongi lepinguline suhe ...oih ja ongi keegi teinud lepingulises suhtes kulutusi milles võlgnik ei osalenud ning "rikastus alusetult" ehk sai parendused nt. kortermajale mis tõstsid tema kinnisasja hinda maksmata. alusega rikastumise mõistet seadustes kohe mitte ei leia, see vast Reelika filosoofia. No olin loll ja otsisin ikkagi. Õnneks me siin oma jututoaga jõudsime seisukohale, et vahet pole - kui vaadata ajatelge, siis 2016 aasta veebruaris sissenõutavaks muutunud viimane maksmata makse 2013-2015 KÜ nõude paketis, siis Kristil jookseb aegumisele tuginemine liiva, KÜ paistab et üritas sinnani maksimaalselt kohuväliselt asjale positiivset tulemust saavutada ja andis tõesti viimsel seaduslikul tärminil asjale kohtuliku käigu. Pealegi nagu ma loen seadusest- aegumisele tuginemist saab nõuda aga kohus ei tarvitse seda arvesse võtta ja sellised parasiidid tavaliselt kohtus saavutavad küll maksimaalsest väiksema summa peale kokkuleppeid kui võlgnik vastu vedrutab. Aga Reelike lõpeta õpingud ja tee siis ettepanek seda "alusega rikastumist - lepingu mittetäitmisel viljelema hakata. eks selline tagurpidi filosoofia juurutamine võtab aega, aga "kabudele " absurdsus meeldib ja kui "kohtunike" pead veerema on hakanud nagu käkre lubas , siis võtavad Reelika jur.konsultandiks. Küll aga on lepingulises suhtes alusetu rikastumine ikka olemas, loe uuesti üleval pool, pole aga tõesti kuskilt välja potsatamas seda Reelika terminit. Kristi aga luftita sajalisi või muidu läheb elamine oksjonile

Reelika 14.04.2019 16:14 (1 aasta tagasi)

Loomulikult ei ole seda "alusega rikastumist" kuskil kirjas :)) Kui VÕS-i kunagi lugenud oled, siis suuremat osa hõlmab see lepingulisi suhteid, väike osa lepinguväliseid võlasuhteid. Seega see minu "alusega rikastumine" kätkeb väga erinevaid ja paljuid asju, ma lihtsalt leidsin neile ühe ja kokkuvõtliku termini neile:)

y 14.04.2019 16:23 (1 aasta tagasi)

istungiga menetlus saaks küll sellise juristiga tore...närv kohe päris must et lust lugeda, Reelika loe oma tekst ise ka uuesti üle.

y 14.04.2019 16:05 (1 aasta tagasi)

no ja nägid...ka jr ju kirjutas, millised on aegumise tähtajad RK ühest otsusest tulenevalt. 2015 detsembri arve muutus sisse nõutavaks isegi 2016 aasta lõpuga, seega kui parasiit Kristi saaks üldse aegumise kohaldamist taotleda soovida oleks KÜ esitama nõude hilinenult 2016 31 detsember + 3 aastat ehk siis oleks alus 2020 1 jaanuar

Jr 14.04.2019 16:15 (1 aasta tagasi)

Nt. 2015 oktoobri ja novembri arve muutub aga sissenõutavaks alates 31.12.2015 ehk siis 2015. 31 detsember ja alus 2019 1 jaanuar. Oleneb milliseid perioodi arveid kuidas käsitleda. Kui ka detsembri arve maksmata siis see pn ainuke arve, mis ei ole praeguseks veel aegunud. Lisaks kui ühistu on esitanud kiirmaksekäsu ja võlgnik selle vaidlustanud, siis kohus ei saa menetleda muud kui kiirmaksekäsku ä.

y 14.04.2019 16:21 (1 aasta tagasi)

jr siin kohaldub ikka see kuidas KÜ esitas võlanõuet- kui koondati kokku 2013 -2015 üldvõlasumma ja seda esitati koos, siis ei saa tükeldama hakata ning ka võlgnik ei saa menetlusse võetud nõuet hekseldama hakata, et osa on aegunud

Reelika 14.04.2019 18:30 (1 aasta tagasi)

Ositi see aegubki ju, mis mõttes ei saa? Iga arve ju muutub sissenõutavaks erineval ajal..

y 14.04.2019 18:59 (1 aasta tagasi)

ja Reelika näol saaksid parasiidid endale hea demagoogi appi, vaesed kohtunikud siin siis Aegumise selgitus. Aegumise kui õigusliku konstruktsiooni aluseks on arusaam, et olemasolevad nõuded, mida ei ole pikema aja jooksul maksma pandud, peavad õigusrahu ja õiguskindluse tagamise huvides taanduma. Võlgnik ei pea seisma silmitsi nõuetega, mille pikaajalise mitteesitamise tagajärjel on tema tõendamisvõimalused kahanenud ja mille regressivõimalused on aja jooksul tõenäoliselt samuti halvenenud. Võlgniku huvide teatav eelistamine võlausaldaja huvidele on sellises olukorras õigustatud põhjusel, et võlausaldaja on nõude maksmapanekuga ise ülemäära viivitanud. Krist kaasuses see vaevalt kohaldub, kindlasti on KÜ igakuiselt saatnud arveid koos võlajääkidega, meeldetuletusi, ähvardusi - lõpuks koondanud ühe koondarve teatud perioodist ning sellega pöördunud kohtusse. Ning tuletan meelde - aegumise kohandaldamine võlgniku taotlusel ei ole ABSOLUUTNE vaid on kohtu kaalutlusõigus. Kui võlgnik on parasiit ja kasutanud teiste kinnimakstud hüvesid, kohtud vähendavad tavaliselt võlga muudes määrades, viivised näiteks. Aga eks siin peab ju parasiidi kaitseks juuksekarva lõhki ajama. Rohkem me Reelikale siin ei oponeeri, sest istungiga kohtumenetluses sellise jura peale, et pikaajaline võlgnik hakkab juristiga koos demagoogiat ajama ning kuude kaupa arveid aegunuks noolima, seal tavaliselt edu pole. Lihtsam on vaesekest mängida ning taotleda võlasummade vähendamist ja viidata reaalsetele võialusele mis pikaajalise vaidluse kiiremini kohtus lõpetaks, mingi loll ila igat päeva arvesse võtta ja sellega kogu menetluse absurdiks ajada- see ei tule ei võlgnikule ega tema tähenärijast nõuandjale kasuks, selline on praktika. aga jõudu Kristile eks otsib mõne aja pärast kohtuportaalidest antud kaasuse üles eks siis näe paljut parasiit siit foorumist ka rakendatud sai. üles leiab lihtsalt. Jõudu Reelikale rohkem vahetut kohtuprakikat ja head uute terminite juurutamist

Jr 14.04.2019 19:06 (1 aasta tagasi)

Siin vist on ainult mõni jurist , sest juristid ei peaks isiklikuks minema vaid andma juriidilist nõu.

Reelika 14.04.2019 19:49 (1 aasta tagasi)

Sul on mingi soovmõtlemine, mina aga olen alati oma vastustes lähtunud seadustest. See kas mulle teemaalgataja meeldib või mitte, see kas mulle tema teguviis meeldib või mitte, ei oma tähtsust..loeb ikkagi see, mida ütleb sellise asja kohta seadus. Sina kirjutad siin aegumisest pika jutu ja siis ütled, et Kristile see ei kohaldu. Ei tea miks? Seadusi ei kohaldata valikuliselt. See, et keegi on saatnud võlateateid, meeldetuletusi jne, see on aegumise koha pealt ju ebaoluline info. See on üks sellest linnalegendist, kus nii mõnigi räägib, et aegub alles siis kui võlausaldaja ei ole midagi selle jaoks teinud..Tegelikkuses loeb ju vaid kohtusse andmine, mitte mingi võlateatise saatmine. Siis mingisuguses eelmises postituses sa kasutasid sõna "pahatahtlikkus". Pahatahtlikkus kusjuures ei ole see kui inimene jätab maksmata kuna raha pole vms, vaid see on eesmärgipärane, eos kavatsetud teise poole kahjustamine..vaevalt et see teemaalgatajal päevakorras oli. Kolmandaks ei ole kohtul mingit kaalutlusõigust aegumise kohaldamisel, seal on täpsed tähtajad, mil aegub, seega pole seal midagi kaaludagi. Pealegi aegub alati automaatselt, küll aga võib selle juba aegunud nõude kohus välja nõuda kui isik kohtusaalis aegumisele ei tugine. Aga see ei tähenda, et nõue aegud poleks olnud, lihtsalt kohus mõistabki aegunud nõude välja.

y 14.04.2019 20:17 (1 aasta tagasi)

mul on lihtsalt kogemus ja kui kolm aastat võlgu jääda ei ole pahatahtlikus, siis no vabandage väga. nii pika aja peale , kui ikka raha pole, tuleb teiste seljast elamast ära kolida. tasuta lõunaid ei ole. ja loe seadust täpsemalt - aegumisele võib tugineda ja viidata, kohus ei pea seda kohaldama. aga siin on selline absurditeater..et hoia ja keela. tudengid tõlgendavad seadust tähttähelise täpsusega, et oled pikalt teiste kulul elanud ja kõik on OK, sul ju pole raha ja siis kui antakse kohtusse, hakkame veel juuksekarva lõhki ajama. Huvitav kuda sealt kohtutest nii ettearvamata lahendeid tuleb, kui seadus nii üksühele on. Aegumisele tuginemine ise on suhteliselt pahatahtlik käitumine, oled teiste kulul elanud, siis üritad veel ära kasutada et on olnud sinuga kannatlikud. mulle juba varaselt õpetas üks vandeadvokaat, et teise rumalana näitamise üritamine ja tegeliku kannatanu, sest seda ju pikalt võlga oodanu ju on eriti sellises lollis olukorras, kus sul endal on kohustus võlgniku tarbimine kolmandatele isikutele kinni plekkida, - no see ei too tulu vaid keerab kohtu ka sinu vastu. KÜ on see kes enamikke korralikke on sunnitud esindama ja mõni parasiit teeb elu ikka tõsiselt keeruliseks. Lähed kohtusse laiama oma täpisteadmistega ja kohus lajatab sulle võimaliku maksimumi, siis otsi raha riigilõivuks et Ringkonnast miskit päästa. Mul oli endal sundüürnik kes ka mängis ullikest, et pole seda ja pole toda ning kuigi hagesime, vaid viimase aasta saamata jäänud üüri. See tuli ka koos juristiga ja mängsid kannatanuid, et miks vesi kinni pandi ja on õigus saada. Kohus kuuldes, et polnud tehelikult 7 aastat tasunud ja ei lasknud ise korterisse torusid vahetama - seetõttu jäi ka lõpuks ilma veeta, et ei saanud vana torustikku ühe rumala pärast majahirmuks uputuse võimalikkuse pärast jätta. Kohus vaatas 50-ndates meesterahvas ja elab teiste kulul hõlpu. Ütles et võtab ette kohtuliku uurimise ning tulemuseks pani ette laiendada hagi ka kahjunõudega omaniku kasuks, et ei võimaldanud korteri kommunikatsioone kaasajastada. Kohus kaasas kolmanda isikuna KOV-i ning pressis peale kolm korda suurema summa kokkuleppeks kui oli algne hagi ning ka kohustuse nelja kuu jooksul sotsiaal pinnale lahkuda. Polnud seal mingist juristist abi ega miskit, kes ka parasiidi "õigustele" rõhus. Parim siin foorumis on kui täitureid kirutakse,muudkui rikuvad aga vaeste võlgnike "õigusi", mis aga tegelikkus on täitur irvitab külmalt ja muudkui tühjendab arveid, hala aga foorumis sama seadus see ja seadus too. Sama selle kaasusega ka kolm aastat jutti mitte maksta ja siis veel õigust ülegi, good luck seal kohtus....

Reelika 14.04.2019 21:27 (1 aasta tagasi)

Loomulikult kohus ei kohalda aegumist kui inimene kohtus sellele tugines aga faktiliselt see aegunud ei olnud. Olukorras, kus nõue on ka tegelikkuses aegunud, ei tea küll ühtegi juhust, kus kohus oleks öelnud, et sinule me aegumist ei kohalda..Teiseks aegub 3 aastaga, natuke imelik ei ole, et võlausaldaja ei ole selle kolme aasta jooksul siis leidnud seda 10 minutikest, et inimese vastu algatada maksekäsu kiirmenetlus? Palju ta veel selleks siis aega vajab, 10 aastat 10 minuti leidmiseks? Seda enam, et tänapäeval on tehtud esitamine elektrooniliseks, paar klahvivajutust ja avaldus oleks ka esitatud. Arusaamatu on, miks lastakse aeguda..Kolmandaks selle pahatahtlikkuse mõiste on sisustanud Riigikohus, kes on öelnud, et kui raha pole maksmiseks ja on maksmata, siis see ei ole pahatahtlikkus. Pahatahtlikkus on see, et oled juba algusest peale tegutsenud teise osapoole vastu, oled loonud igasugu kavalaid skeeme jne..et sellise pahatahtlikku-kuritegeliku skeemi lahti harutamiseks läheb aega, seetõttu on selliste hämarate asjade suhtes näinud seadus ette 10 aastase aegumistähtaja. Aga täitsa tavaline nõue, mingeid skeeme pununud ei ole, mis nõuaks sellist lisaaega..siis aegub 3 aastaga.

15.04.2019 03:56 (1 aasta tagasi)

KÜ-des ei ole tööl juristide armeed, kes teaksid kõiki paragrahve ja nihve. Loodetakse võlglase mõistlikkusele ja lubadustele, mida aga pole ega ei tule.Ka seadused on võlglaste poolt, mitte makstes ei tohi neil vett, elektrit ja kütet kinni keerata, rikutakse nende inimõigusi!? Pikaajalise võla puhul on maksekäsu kiirmenetlus KÜ puhul naerukoht. Esitab võlglane vastuväite, põhjust pole vaja nimetada, raha pole koheseks ühe korraga maksmiseks ja asi läheb edasi päriskohtusse koos kogu oma bürokraatiavärgiga või tuleb võlglasega sõlmida naeruväärselt pikk maksegraafik teme tingimustel.Selline tunne on, et seadusi on teinud pätid ise, et end edaspidiste karistuste eest päästa.

A 15.04.2019 05:24 (1 aasta tagasi)

Kui KÜ nõuab täna kohtus 2013-2015 aasta võlgnevust, siis tõenäoliselt on suurem osa sellest, kui mitte kogu nõue aegunud ning kui võlgnik kohtus tugineb aegumisele ja nõue ongi aegunud, siis ei ole kohtul mingit kaalutlusõigust, vaid kohus on kohustatud jätma hagi rahuldamata. Loo moraal on siin selline, et võlgadega tuleb tegeleda õigeaegselt ja kui võlgnik ikkagi aastaid ei maksa, tuleb nõuda kohtu kaudu korteriomandi sundvõõrandamist, need nõuded aga, mis on lastud aeguda, tuleb korstnasse kirjutada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.